SKIFT KLINGEN:

SKIFT KLINGEN:

På nye stiksave kan du skifte klingen uden at bruge værktøj. Du frigør klingen på en knap. Så kan klingen trækkes ud. Knappen bruges også, når du skal sætte klinge i.

SAV LANGE LIGE SNIT: Indsæt en normal klinge til træ, og prøv at save i fri hånd efter en streg. Mærk, om klingen trækker skævt, så du skal dreje maskinen lidt for at save helt lige.

PRØV PENDULFUNKTIONEN: Prøv at save med forskellige pendulindstillinger. Med høj pendulfunktion saver stiksaven hurtigere, men det går ud over finishen – træet vil flosse mere.

SE OGSÅ: 3 typiske fejl med en stiksav!

STIKSAVENS SPIDSKOMPETENCE: KURVESNIT

Stiksaven er en sand mester i at save i cirkler og buer. Det får du brug for, hvis du vil lave udskæringer i fx stakittet eller rækværket. Har du en smal savklinge, er der næsten ingen grænser for, hvor skarpe sving du kan slå. Smalle, fintandede klinger er nemlig beregnet til meget snævre kurver.

Skal du save i cirkler, eller save lange lige snit, arbejder stiksaven mere præcist, hvis den får noget at støtte sig til – fx et cirkelanslag eller en føringsskinne.

KURVESNIT - SÅDAN GØR DU!
KURVER NEDEFRA: At save kurver nedefra kræver lidt øvelse.
KURVER OPPEFRA: Med den rigtige klinge er det nemt at save oppefra.
SNÆVRE KURVER: En smal klinge kan lave kurver med lille diameter.

SE OGSÅ: GUIDE: Bliv ekspert i stiksave på 5 min.

SAV LIGE MED EN FØRINGSSKINNE

1. For at kunne save langs en føringsskinne skal du først måle afstanden mellem klingen og kanten af fodpladen. Denne afstand skal du overføre til den plade eller det bræt, du skal skære til.

2. På pladen har du markeret den streg, du skal save langs. Føringsskinnen skal nu placeres i en afstand, der svarer til den afstand, du målte på stiksaven.

3. Spænd føringsskinen fast med tvinger, der placeres, så de ikke er i vejen, når du saver. Hold savens fodplade ind til skinnen, og start saven. Nu kan du save hele vejen langs føringsskinen.

ØV DIG PÅ CIRKLER
FRIHÅND: Bor et hul i en plade inden for din optegnede cirkel. Begynd at save inde i det træ, der skal fjernes. Sav ud til stregen og så hele vejen rundt langs indersiden.
MED CIRKELANSLAG: Fremgangsmåden som savning i fri hånd. Men med et cirkelanslag til stiksaven skal du afmærke centrum af cirklen og sætte centerspidsen der, før du saver.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Test af stiksave

PRØV AT SKÆRE EN FIRKANT
1. Start med at bore et hul i det felt, der skal saves ud – et par centimenter fra opstregningen. Hullet skal være stort nok til, at savklingen kan gå ubesværet ned igennem.
2. Sav i en blød bue ud til stregen, og følg stregen hen mod hjørnet. Sav helt ind i hjørnet, sluk saven, og træk den 5 cm baglæns, før du saver videre i et blødt sving forbi hjørnet.
3. Gentag hele vejen rundt, og fjern så det afskårne træ, hvis det ikke allerede er faldet ud. Så mangler du kun at gøre hjørnerne færdige.
4. Sav helt ind i alle hjørnerne, så de bliver skarpe og hullet firkantet. Med samme fremgangs-måde kan du fx save hul til vasken i den nye, dyre køkkenbordsplade.