Nedstrygeren er tilpasset arbejdet med metaller. Den er også god til at save i en række kunststoffer, men nedstrygeren regnes primært for en “metalsav”. For at saven forholdsvis let skal kunne arbejde sig igennem hårde materialer, må klingen være smal. Så skal der ikke fjernes så meget materiale i savsporet. Men en smal klinge har ringe stivhed. Derfor skal klingenkunne spændes hårdt op på savbuen. Jo hårdereklingen kan spændes op, desto mere præcist kan nedstrygerenskære. Buens styrke og den måde, spændstyrkenoverføres til klingen på, er bestemmendefor, hvor godt nedstrygerenarbejder.