Nogle gange har man bare brug for, at vaterpasset er flere meter langt, at det kan bøjes omkring hjørner og kan betjenes uden hænder. Det er for meget at bede selv det bedste vaterpas om, men med en krydslinjelaser eller et laservaterpas, som det også kaldes, kan du få alle disse ønsker opfyldt og lidt til.

Krydslinjelaseren sender tynde røde streger ud på væggen, og det indbyggede selvnivellerende pendul sørger for, at stregerne sidder super præcist, så du kan strege op på væggen med en præcision, der langt overgår det traditionelle vaterpas. Det gør ikke alene arbejdet mere præcist, men også langt hurtigere, særligt når du skal finde et vandret eller lodret plan over større afstande.

Skal du hænge billeder, spejle eller skabe op på en væg, kan du slå krydsfunktionen til, så du både får en streg i lod og en i vater at styre efter. Igen en funktion, som ligger uden for vaterpassets rækkevidde.

Alle de testede krydslinjelasere er meget præcise, men det gør ikke dem alle lige gode.