Video
Let
Svær

Der kan være flere årsager til, at døren binder. Dørens tyngde og almindelig slitagekan have løsnet skruerne i hængslerne, døren kan have sat sig, eller karmen kan have sat sig på grund af fugtpåvirkning. Uanset årsagen får du hjælp til at løse problemet her. Du skal bare følge trinserien.

JUSTER DØR OG KARM:

1. Start med at tjekke skruerne på hængslerne

Hvis der er en eller flere af skruerne, der ikke tager ordentligt fat i træværket, kan du skifte dem ud med tykkere eller længere skruer.

2. Juster hængslerne med en hængselretter

Fordel justeringen på den øverste og den nederste del af hvert hængsel, ellers risikerer du at trække skruerne ud af karm eller dør.

3. Løft døren af, og sæt dørringe i alle hængsler

og løft døren på plads igen. Dørringe findes i forskellige størrelser, så du er nødt til at kende diameteren på hængseltappen, inden du køber nye dørringe.

4. Juster karmen på den indstillelige karmskrue

Bemærk, at det kun er på nyere karme, at der ofte findes justerbare karmskruer. Brug en skiftenøgle og den justerbøsning, der fulgte med karmskruen.

5. Hvis døren stadig binder, er der kun en vej tilbage: at høvle

indtil dør og karm passer sammen.