Let
Svær

Udbuddet af døre er enormt, og priserne kan variere meget på to døre – der umiddelbart ser ens ud. Generelt kan man dog sige, at prisen er nogenlunde proportional med kvaliteten. De billigste døre er celledøre. De er lette og hule, og de er derfor ikke så holdbare og giver også en ret ringe lydisolering.

De dyre døre er massive. De er tunge og solide. De er holdbare og giver en god lydisolering. Og så er de bedre til at stoppe en brand. Nye døre med karme er forsynet med såkaldte indstikshængsler, medmindre de er meget specielle eller tunge.

Det gør valget af dør ret nemt, fordi du ikke behøver at tænke på, hvordan døren skal vende og hængsles. Hængslernes udformning og placering gør nemlig, at karmsiden med hængsler kan vendes, ja, selv fallen (den lille tap, der holder den lukkede dør fast i karmen) kan du selv vende.