Med beslaget følger en skabelon, som viser, hvordan beslaget skal monteres, og det er vigtigt at holde sig præcist til skabelonen, da beslaget ellers ikke kommer til at sidde rigtigt. På skabelonen er der markeret, hvor der skal bores for i henholdsvis karm og vinduesramme. Der bores for med et 6 mm træbor, som passer til de medfølgende skruer. Derefter er det bare at montere beslaget med de medfølgende skruer.

Først med to skruer i vinduesrammen, mens vinduet er lukket. Derefter skal vinduet åbnes, og låsebeslaget skrues i karmen med et par skruer. Luk atter vinduet, og skru det beslag, der skal holde haspe-armen, fast i lodret posistion.

Nu er alle delene til sikkerhedshaspen monteret og dermed klar til brug. Når armen sidder lodret, kan vinduet åbnes helt normalt. Men med armen i låsebeslaget kan vinduet kun åbnes i 3 positioner, uden det er muligt at åbne det udefra, da armen kun kan tages ud af låsebeslaget, når vinduet er lukket. Nu kan der luftes ud i kælderen uden den store risiko for, at nogen kan komme ind gennem kældervinduet.