Let
Svær

De indfatninger, som du indrammer husets vinduer med, betyder mere for husets udseende, end du måske umid-delbart tror. At skifte vinduesindfatningerne hører til de tjanser, som du som husejer før eller siden vil stå over for.

Det letteste er at kopiere de gamle indfatninger – men følg med her, og få inspiration. Vi viser, hvordan du forvandler husets udtryk, vel at mærke til en lav pris. For at du lettere kan se for-skellene, har vi anvendt ét og samme vindue til de forskellige indfatninger.

Skabelonerne til de flotte og krævende udskæ-ringer kan du lave selv, når du har fundet udskæringer, du vil kopiere. Prøv at gå på jagt efter huse med flotte udskæringer i byen – eller i bøger på biblioteket.