Start derfor med at fjerne det løse kit med en spartel. Vær meget forsigtig, da de tynde glas meget nemt går i stykker. Skift til et stemmejern, hvis spartlen ikke kan klare det.

Når kittet er fjernet, skal de små glasstifter lempes ud, og her kan man bruge en bidetang til at hive glasstifterne ud med. Når alle stifter og alt kit er fjernet, kan glasset forsigtigt tages ud. Hænger glasset bare en smule fast i det ene hjørne, er risikoen for, at det knækker, meget stor. Der skal være helt rent i falsen, før det nye glas kan lægges i. Og her er en multicutter en fantastisk stykke værktøj.

I stedet for at stå i timevis og rense med et stemmejern klarer multicutteren arbejdet på et øjeblik. Med den runde skæreskive er det ingen sag at rense falsene helt for gammelt hårdt kit og malingrester. Men den runde skive kan ikke komme ind i krogene, så her kan du skifte til den lige klinge, som er lige så effektiv og nemmere at komme til med.

For at fjerne alle ujævnheder i falsene kan du montere slibesålen på multicutteren og slibe det hele rent med et stykke fint sandpapir. Den trekantede slibesål kan komme ind i alle hjørner og kan både slibe på den vandrette og den lodrette flade. Rens alle falsene på samme måde, og giv vinduet en gang grundingsmaling, så er du klar til at sætte nye glas i og kitte vinduet.