Video
Let
Svær

Mon ikke de fleste har haft fat i gamle trævinduer, som binder så meget, at det har været nødvendigt at lægge endog rigtig mange kræfter i, når de skal åbnes eller lukkes. Er man uheldig nok, kan man komme til at ødelægge vinduet, og her er det gået ud over midterposten, hvor en stor flig er blevet revet med af. Vi reparerer skaden ved at udskifte den lille ødelagte del med et nyt stykke træ (en lus). Og vi slutter af med at høvle vinduet til, så vinduesrammen fremover ikke støder på midterposten.

SÅDAN GØR DU:

1. Du begynder med at markere den del, som skal skiftes

Lige over skaden laver du en vinkelret streg. Fra denne markering tegnes herefter en 45° streg opad ind mod falsen på begge sider af midterposten.

2. Med en fintandet listesav

skærer du 45° snittet ind mod bunden af falsen. I bunden af midterposten skæres vinkelret ind mod bunden af falsen.

3. Skær igennem malingen i falsen

så du undgår at trække malingen af nabotræværket, når du begynder at stemme ud til lusen.

4. I små bidder stemmer du nu ud

med et skarpt stemmejern. Undgå, at der flækker et stort stykke af, som går længere ind end falsen. Når falsen er lige og glat, kan du måle op til lusen.

5. Lusen skæres til på målet

Vær i øvrigt opmærksom på, om det bundstykke, som lusen skal stå på, har lidt hældning. I så fald skal lusens bund have tilsvarende hældning.

6. Med skruer og trælim sætter du nu lusen fast

Smør lim både på skråfladen, på bunden og på fladen mod falsen. Vi har her boret for med et 3 mm bor for at undgå, at lusen flækker, når den skrues fast.

7. Med lidt træfiller eller kemisk

træ spartles skruehullerne. Når det er hærdet, finpudser du med slibepapir, og lusens kanter slibes også, så de følger resten af træets form præcist. Herefter er reparationen klar til at blive malet.

8. Til sidst høvles vinduesrammen

så vindue og midterpost går fri af hinanden. Vi høvler her vinduesrammen, så der kommer 3 mm luft hele vejen rundt.