Abonnementsbetingelser

Sådan fungerer dit abonnement


Gør Det Selv fremsendes på udgivelsesdagen og udkommer 18 gange om året. Hvis der indgår en ekstra vare i dit tilbud, vil den blive sendt separat, 2 uger efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Der er tale om et løbende abonnement. Omkostningen til forsendelse (momsfri porto) afholdes af Bonnier Publications International AS på dine vegne, i henhold til gældende priser for PostNord's SMP Flatrate. Portoudlægget udgør p.t. kr. 6,25 pr. magasin. Se specifikation på www.kundeservice.nu under menupunktet ’Saldooversigt og Betalingsservice’. Vi tager forbehold for pris-, moms- og portoændringer, udsolgte eller forsinkede varer samt ændringer af abonnementsbetingelserne. Varsling om ændringer, herunder prisstigning, vil ske i magasinets kolofon eller i særskilt brev/e-mail. Abonnementstilbud gælder ikke i Grønland, udlandet eller på Færøerne. Gør Det Selv forbeholder sig retten til at godkende hver bestilling. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Reklamer fra Bonnier og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af magasinet og kan ikke fravælges.

Sådan fungerer din bestilling af gavekort
Det første magasin sendes til modtageren senest en måned efter indløsning af voucheren. Levering af magasiner stopper automatisk, når det sidste magasin er sendt. I bekræftelsesmailen er der et link til gavekortet, som kan udskrives. I mailen får du information vedrørende indløsning, og oplysninger derom vil ligeledes fremgå af gavekortet. Hvis du har valgt at sende gavekortet direkte til modtageren på SMS eller e-mail, vil modtageren også selv modtage voucherkoden og oplysninger om, hvordan voucheren indløses. Ved køb af gavekort trækkes beløbet fra dit kort straks.

Betaling
Betaling skal ske via det indbetalingskort, som fremsendes sammen med magasinet. Er betaling tilmeldt Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling, fremgår det af indbetalingskortet. Har du valgt at betale med MobilePay, bliver beløbet trukket med det samme. Vi tager forbehold for eventuel opkrævning af gebyr ved betaling med indbetalingskort. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Returnering af magasiner eller nægtet modtagelse af magasiner over for posten fritager ikke for betaling.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan f.eks. fortryde den indgåede aftale ved at logge ind på www.kundeservice.nu, hvor du under menupunktet ’Kontakt kundeservice’ eller under ’Spørgsmål og svar’, finder fortrydelsesretsblanketten, du kan udfylde og sende ind til os. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Har du allerede modtaget magasinet, skal du sende det retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Du skal selv betale omkostninger (porto) ved magasinets tilbagesendelse. Hvis du vil have kvittering for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende et brev anbefalet til Kundeservice, postboks 413, 0900 København C, og opbevare postkvitteringen. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan tilbagesende det modtagne magasin til os i ubrudt emballage.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget magasinet og evt. ekstra vare retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret magasinet og evt. vare.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Bonnier AB under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at ringe til Kundeservice, ligesom du kan få rettet eventuelt ukorrekte oplysninger. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via telefon, e-mail og post i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder bl.a., at du kan få spændende tilbud fra Bonniers samarbejdspartnere. Ønsker du ikke disse informationer og tilbud, fordele og nye tiltag fra Bonnier, eller ønsker du ikke disse oplysninger videregivet til vores samarbejdspartnere, kan du gå ind og afmelde dig på www.kundeservice.nu eller kontakte os på tlf. 39 10 30 95, så vil dine oplysninger blive spærret.

Ændring af dine oplysninger og abonnementet
Ændring af din adresse, e-mail og betalingsperiode samt opsigelse, tilmelding til Automatisk Kortbetaling eller Betalingsservice m.m. gøres nemmest på www.kundeservice.nu. Ændring af adresse og e-mail bedes meddelt os hurtigst muligt. Har du ikke oplyst din nye adresse og derfor ikke modtaget dit magasin, vil det ved henvendelse blive eftersendt med portoopkrævning.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Har du modtaget første magasin i dit introduktionstilbud, eller er det første magasin på vej til din adresse, så træder din opsigelse i kraft, når du har modtaget alle magasinerne i dit tilbud (hvis tilbudsperioden løber mere end 6 måneder, skal du kontakte Kundeservice). Opsiger du efter modtagelsen af dit introduktionstilbud, skal vi have opsigelsen senest 5 dage efter, at du har modtaget dit seneste magasin, så vi ikke sender dig yderligere. Har du betalt forud, vil din opsigelse være gældende fra udløbet af den periode, du har betalt for. Skal din opsigelse gælde fra et andet tidspunkt, og ønsker du tilbagebetaling af forudbetalte beløb, bedes du kontakte Kundeservice. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte os via www.kundeservice.nu eller telefonisk mandag-torsdag kl. 9-16 eller fredag kl. 9-14.30, hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe til vores automatiske døgnservice uden for åbningstiden.

Gør Det Selv
Kundeservice
www.kundeservice.nu
Tlf.: 39 10 30 02

Bonnier Publications International AS
CVR-nr. 977041066