Solid bund under fliserne

Både når det gælder indkørsel, terrassen og havesti skal underlaget være stabilt og kunne tåle den belastning, det udsættes for. Her kan du se, hvordan du klarer opbygningen.

Inden du lægger den første flise, bør du kende den jord, der ligger omkring det flisebelagte areal.

Er den sandet eller på anden måde godt drænet, så regnvand hurtigt forsvinder, er kravene til en solid bund under fliserne mindre.

En anden vigtig faktor er, om belægningen skal kunne tåle tung trafik.

Skal du kun gå eller køre med trillebør på fliserne, er kravene til bundens opbygning mindre, end hvis belægningen skal kunne klare vægten af en bil.

Når du graver ud til en belægning, skal du så vidt muligt fjerne al muld.

Du skal ned til den tunge, lysebrune råjord. Det er det ideelle, men i et område med sandbund kan du populært sagt grave ned til kineserne uden at støde på råjord.

Andre steder skal du igennem et metertykt lag muld, hvilket ingen vil anbefale. I stedet må du kompensere ved at stampe jorden godt og evt. lægge et lag sand i bunden.

Trædefliser

Trædefliser i fx en græsplæne ligger mere stabilt, hvis du lægger dem på et underlag af grus.

Har du lidt småsten eller lignende, kan du lægge dem i bunden.

Det giver et bedre dræn end grus. Gruslaget bør være cirka 10 cm tykt og trædes sammen, inden fliserne lægges.

Terrasser

Havegange og terrasser udsættes normalt ikke for tung trafik. Derfor er kravene til underlaget ikke så store som fx til indkørsler.

En bund af 10-20 cm stabilgrus og 2-4 cm læggegrus vil normalt give et stabilt underlag, hvis jorden er veldrænet.

Når du har gravet ud, stampes jorden evt. med en jordloppe eller vibreres med en pladevibrator. Læg evt. sand eller sten i bunden, hvis du ikke er nede ved råjorden.

Stabilgruset lægges på og vibreres, inden læggegruset fordeles.

Indkørsler

Skal indkørslen holde til tung trafik, er du nødt til at bygge bunden så solidt, som anlægsgartnerne gør.

Der skal graves ud, så du kommer ned til råjord. Den stampes med jordloppe.

Bundsikringsgruset lægges på og vibreres i flere omgange, inden stabil gruset lægges på og vibreres. Og så kan du fordele læggegruset.

Kantsikring

På havegange, terrasser og i indkørsler er det vigtigt at sikre kanterne med beton, ellers skrider kantfliserne hurtigt.

Det bedste er at bygge kanterne, før du lægger fliserne.

Kantstenene kan lægges i jordfugtig beton, eller du kan bygge en kant af jordfugtig beton langs den yderste kant af kantflisen.

Træk efter to jernrør

Det er nemmest at få en helt jævn overflade på læggegruset, hvis du har to lange og helt lige jernrør, du kan trække gruset af efter. Gruset trækkes med en retskinne, der køres hen over de to jernrør.

Klip eller skær fliserne

Når du skærer fliser på mål med en vinkelsliber, får flisen en helt lige og skarp kant. Klipper du fliserne over med en fliseklipper, bliver kanten mere ujævn. Vil du have en ujævn kant, selv om flisen er skåret med vinkelsliber, kan du slå kanten ru med en hammer eller mukkert.

Husk fald på fliserne

Når du lægger fliser, bestemmer du samtidig, hvilken vej regnvand skal løbe af fliserne. Langs en husmur bør du have fald væk fra huset på mindst 2 cm pr. meter. Andre steder kan du nøjes med 1 cm pr. meter.

Brug en pladevibrator

Pladevibratoren skal i brug to gange, når du lægger fliser. Når gruset vibreres, og når fliserne er lagt. Til at vibrere gruset har du brug for en tung pladevibrator. Vibrer 3-4 gange for hver 10 cm grus. Når fliserne er lagt, skal der fyldes grus i fugerne. Vibratoren sørger for, at fliserne vibreres lidt ned i læggegruset, som samtidig fylder lidt grus i fugerne nedefra. Brug kun tørt fugegrus, da det er lettere at få ned i fugerne. Fjern det overskydende grus til sidst.

Byggeaffald dræner godt

Hvis du flerner en gammel flisebelægning, vil du opdage, at der ofte ligger bygge aflald, sten, slagger, knust glas og potteskår under fliserne. Tidligere brugte man disse former for aflald til et drænende lag under gruset. Og det virker! Så har du noget byggeaf ald, kan du sagtens bruge det, hvis du knuser det og lægger det under dine fliser. Det mindsker risikoen for, at frosten rykker fliserne.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Belægning