Praktisk skraldespandsskjuler med god ventilation

En skraldespand er mere til skrald end til pynt, og ingen vil savne den, når du bygger det elegante skjul her omkring den. Den åbne konstruktion sikrer god ventilation, og der er plads til flere slags affald.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
1.100 kroner

Intro

Man vænner sig til den, men ingen kan påstå, at skraldespanden plejer at være et særligt kønt syn, hvad enten den er grøn, gul, sort eller grå. Det vil uden tvivl pynte på langt de fleste haver og huse at bygge et skjul til skraldespanden, hvor den får sin faste plads og ikke skæmmer omgivelserne.

Du får størst glæde af skjulet, hvis det også kan gemme på det affald, som ikke lige ligger i skraldespanden: genbrugspapir, glas, haveaffald, og hvad du nu ellers samler til genbrugspladsen.

Så før du kaster dig over tegningerne og materialelisten til det skjul, vi bygger på siderne her, må du ud at tage mål på din skraldespand og tænke igennem, hvad du ellers vil gemme ved siden af køkkenaffaldet. Og når du har målt og tænkt, så læg lidt til, for skjulet må godt passe rimeligt til skraldespanden, men det er mest praktisk i brug, hvis der er lidt luft omkring spanden.

Nemt at fylde, nemt at tømme

Når du løfter låget på skjulet, følger låget på skraldespanden med op ved hjælp af en kæde, så det er lige så let at fylde i skraldespanden i skjulet, som hvis den står frit og synligt.

Når skraldespanden skal ud til vejen og skraldebilen, løsnes kæden nemt - den holdes fast med en karabinhage.

Så åbner du døren, og da fronten er bygget uden lister forneden, kan du uden videre køre skraldespanden ud på dens indbyggede hjul - eller på en sækkevogn, hvis du bor et sted, hvor skraldespanden ikke selv har hjul. Det betyder, at du kan bygge skjulet tæt ved husets indgang og alligevel nemt sætte spanden ud til vejen, når den skal hentes.

I historien her står skraldeskjulet op ad en garage, så det ikke behøver en bagvæg. Hvis skjulet skal stå frit, beklæder du bare bagsiden med brædder efter samme system som på siderne.

Dørene i fronten er rammer med lister på kryds. Det er dekorativt og giver lette, men meget stærke og solide låger. Især når listerne på bagsiden går ud på rammen og kan skrues fast til den.

Her har vi valgt at male skjulet hvidt, så det passer til den hvidmalede garage, men du kan selvfølgelig male det i en anden farve eller lade det stå i naturtræ og lysne i solen.

Vejledning

01
Dørene bygges 5 Trin

Vi begynder med dørene. De samles af rammer, der fyldes med et åbent gitterværk af krydslister, som dels giver en stiv og let dør, dels sikrer god ventilation.

Det ene lag af listerne lægges ind i rammen - det er det lag, som ses udefra. Listerne i det andet lag er længere, de fortsætter ud på rammens bagside.

På listen i den røde spalte til venstre kan du se målene på de mange lister - på den lange kant efter de to 45 graders snit. Det sikreste er at skære listerne lidt for lange og skære præcist, når du lægger dem op med afstandsklodser imellem.

Hvis du ændrer målene på skjulet, er det altså heller ikke nødvendigt at regne alt præcist på de skæve vinkler og mål.

1

Rammerne til dørene samles af de vandrette lister (H) og de lodrette lister (L) med 5,0 x 70 mm skruer, to i hvert hjørne. For at sikre de rette vinkler spænder vi listerne fast på en plade med vinkelrette hjørner, mens skruerne sættes i. Bor for.

2

Første lag krydslister (M-Q) bygges inde i rammen. Afstanden mellem listerne styres med 5 cm brede klodser, før du streger op til den endelige tilskæring. Begynd med de længste lister (M). De to, der møder et hjørne, får et ekstra 45 graders snit.

3

Krydslisterne gøres fast i rammen med 5,0 x 70 mm skruer. Listerne fikseres med en solid spændetvinge eller skruetvinge, inden skruen sættes gennem rammen ind i listerne. Bor for, og forsænk, medmindre skruerne selv klarer det.

4

Listerne til andet lag (R-V) lægges ud efter samme system med afstandsklodser - vinkelret på første lag. Fra undersiden streges op, hvor de skal skæres for at slutte langs dørrammens yderkanter.

5

Listerne skæres til og skrues fast på rammen og de krydsende lister med 4,0 x 35 mm skruer. TIPS: Du sparer megen tid ved at ofre de dyrere skruer, der selv borer for og fræser ud til hovedet, så du ikke skal bore for.

02
Siderne bygges løse 5 Trin

De to faste sider bygges af en ramme med en beklædning af vandrette brædder (F), sat op med lidt afstand for at sikre ventilationen.

De to stolper (A og B) stikker nogle centimeter neden for det nederste af beklædningsbrædderne, så du kan skære dem til, hvis underlaget ikke er helt plant - hvilket det sjældent er, da regnvandet bør løbe af belægningen.

Den øverste revle i rammen (D1) er skåret i en bue - ligesom de revler (D2), der samler de to låg, så de danner en bue. Revlen skæres ud af 45 x 95 mm reglar med et cirkelslag med radius 297 cm.

1

Tegn cirkelslaget til den første revle (D1) med en radius på 297 cm på oversiden og 292,5 cm på undersiden. Brug en lang liste som passer. Højden på revlerne bliver herved 4,5 cm.

2

Sav revlen ud med en stiksav, og ret den til - det går rigtig hurtigt med en båndsliber. Tegn de øvrige seks revler - både de to øvrige faste (D1) og de fire (D2), der skal sidde på undersiden af lågene og holde dem samlede. Sav dem ud, og slib.

3

Siderammerne samles med 5,0 x 70 mm skruer. Delene spænder vi ned mod pladen med rette kanter, mens vi måler op, borer for og sætter skruer i. Også her kan du bruge selvskærende skruer, men bor helst for for at sikre, at træet ikke flækker.

4

Sidebrædderne (F) sømmes på, så bræt og et mellemrum sammen fylder 10 cm. Det sikrer vi ved at mærke to lister (X) for hver 10 cm og spænde dem på rammens sider (A og B). På forreste stolpe stikker listen op, og brædderne stødes ind imod den.

5

De øverste beklædningsbrædder skæres til efter den buede revle, før de sømmes fast. Buen rammer de to øverste brædder. De lægges op med samme luft som nedenfor, rundingen tegnes op og skæres til med stiksaven.

03
Det faste samles 5 Trin

Alle delene er nu malet første gang, både de samlede sider og døre og alle de øvrige løsdele. Nu er første skridt at samle skjulets faste dele og gøre dem fast til den carport, som bliver skjulets bagside, og i belægningen.

Hvis du ikke stiller skjulet, så det får bagvæggen foræret, beklæder du naturligvis bare bagsiden på samme måde, som du beklædte siderne. Det pæneste vil normalt være at lade beklædningen på siderne fortsætte forbi de lodrette stolper og dække endefladerne af beklædningen på bagsiden.

1

Start med at skrue de to tværstivere (G) fast bag på siderne med 5,0 x 60 mm skruer. TIPS: For at beskytte benene mod fugt kan du sætte en galvaniseret skrue gennem et par galvaniserede slutskiver i bunden.

2

På forsiden skrues tværrevlen (K) fast mellem siderne med et par 5,0 x 60 mm skruer i hver stolpe. Revlen skal sidde så langt ude, at den flugter med ydersiden af siderne - de øvrige endeflader dækkes senere af en lodret liste.

3

Midterrevlen (D1) skrues fast midt imellem siderne. Lad den hvile på en klods, som du spænder ind mod tværstiveren bagpå, mens den fastgøres fortil med to stk. 5,0 x 70 skruer gennem tværrevlen (K). Skruerne vinkles lidt opad.

4

Skjulet sættes på plads. Tjek, at det står helt vandret, og skru det så fast til bagvæggen gennem tværstiverne. TIPS: Har du beskyttet benene mod fugt som foreslået i Trin 1 ovenfor, kan du justere højden med en slutskive mere eller mindre.

5

Skjulet gøres også fast i forkanten, hvis det er muligt. Her har vi en flisebelægning, som vi kan knytte de forreste stolper fast i med vinkelbeslag. Skruerne, der griber fast i belægningen, sættes i plugs til fast mur.

04
Lågene bygges i ét 5 Trin

Hele den buede beklædning af oversiden sømmes på skjulet som hele lister, og først i anden omgang deles den i de to låg og den tilbageværende liste, som lågene er hængslet fast på.

Lågene bygges på de fire buede revler (D2), der ikke som de første tre buer (D1) er en del af skjulets faste del. Men under arbejdet lader vi faktisk de fire revler indgå i den faste konstruktion, mens beklædningsbrædderne (E) sømmes fast.

Mens de fire revler stadig sidder fast på skjulets faste del, skæres lågene så fri og hængsles - stadig som ét låg.

Ideen med det er dels at lette arbejdet, dels at sikre, at lågene bliver ens.

Når hele oversiden er bygget som en helhed, skæres den op, og de to låger hængsles - så passer tingene til sidst.

1

Lågerevlerne (D2) sættes på den faste del af skjulet. Først skæres de en centimeter kortere. Derefter skrues de på de faste revler (D1) med 1 cm luft til revlerne og til den forreste tværstiver (K). Luften sikres med afstandsstykker skåret af en 10 mm liste.

2

Afstanden mellem lågenes beklædningslister (E) tilpasses, så den forreste liste rækker cirka 1 cm ud over skjulets forside. Læg fx nogle stumper af beklædningslisterne ud, og marker på siderne, hvor listerne ligger bedst.

3

Listerne (E) gøres fast på de fire lågerevler (D2). Her sømmer vi dem på med 2,0 x 40 mm galvaniserede søm. Det er hurtigere og billigere end at skrue dem på, men du kan naturligvis skrue, hvis du vil det. Rigtig hurtigt går det med en sømpistol.

4

Nu skal de to låg skæres fri af skjulets faste del. I første omgang nøjes du med at skære de to revler (D2) omkring midterrevlen over i sprækken mellem inderste liste og nabolisten. Brug fukssvans eller en stiksav med lang klinge.

5

De to første bladhængsler skrues på lige over snittene. Samme proces gentages ved de to lågerevler i siderne: Først skæres revlen over mellem de to inderste beklædningslister, derefter bindes de to lister sammen med et bladhængsel.

05
Lågene deles i to 5 Trin

Oversiden af skjulet er på plads, lågene er knyttet sammen med den faste del ved hjælp af hængslerne - men endnu sidder de urokkeligt fast. Det er tid til at krybe ned i skjulet og løsne de skruer, der binder lågrevlerne fast på de faste revler og skjulets sider.

Så snart det er gjort, kan du slå låget op - et enkelt låg. Det deler du nu i to ved at save gennem beklædningslisterne midt imellem de midterste lågrevler.

Hvis din skraldespand som her har et hængslet låg, kan du lette den fremtidige brug ved at forbinde låget på det nye skjul med skraldespandens eget låg, så det følger med skjulets låg op.

1

Nu løsnes skruerne, som holder lågets revler midlertidigt på plads. Hvis du vil, kan du spartle hullerne ud og male over dem, men det er nok ikke noget, naboerne ellers vil se skævt til, og det betyder ikke noget for skjulets levetid.

2

Streg op midt imellem de to revler til snittet, der skal dele låget i to. Det er lidt kringlet at komme til at save, når du nærmer dig hængselsiden, men formentlig er det nemmest at skære fra undersiden.

3

Låget skæres igennem. Vælger du at skære fra undersiden, er det smart at holde låget i begge sider med et par støttelister og spændetvinger. Så er låget delt i to, og de to halvdele burde passe perfekt sammen.

4

En krampe skrues fast til skjulets låg, så du kan hægte skraldespandens låg fast på skjulets låg. Pas på, at skruerne ikke stikker igennem til oversiden - du må bruge nogle korte 4,0 x 20 mm skruer.

5

Så er det bare at hægte kæden om håndtaget til skraldespanden. Med en karabinhage på kæden kan du nemt regulere længden på kæden - og gøre skraldespanden fri, når den skal køres ud til renovationsfolkene.

06
Dørene sættes på 3 Trin

Det færdige skjul får en ekstra tur med malerrulle og pensel, og så er skraldet gemt flot og godt ventileret af vejen.

1

De to lodrette frontlister (J) skrues på sidernes forkant, så de danner en plan ramme sammen med overliggeren (K). Klods en liste vandret op til at stille de to døre på, fikser dørene med tvinger, og gør dem fast på skjulet gennem T-hængslerne.

2

Skudriglen forneden gøres fast på indersiden af den dør, der bruges mindst. Hold døren helt i lod, og mærk af, hvor riglen skal skydes ned i belægningen. Hullet bores ud med et betonbor. TIPS: Er riglen 8 mm, så brug et 10 mm bor.

3

Den overskydende rammeside (L) sættes som anslagsliste på bagsiden af døren med riglen. Nu kan du lukke dørene og montere den anden skudrigel øverst. Så er skjulet færdigt, men en ekstra maletur vil dække de nye snit og sømmene.

Materialer

Høvlet fyr, gran eller lærk

45 x 45 mm lister:
• 2 stolper (A) til siderne a 130 cm
• 2 stolper (B) til siderne a 115,5 cm
• 2 tværrevler (C) til siderne a 84 cm

45 x 95 mm reglar:
• 7 buede toprevler (D1 og D2) a 95 cm

19 x 90 mm hegnsbrædder:
• 10 beklædninger (E) til låg a 170 cm
• 24 beklædninger (F) til sider a 95 cm
• 2 tværstivere (G) a 160,5 cm

19 x 95 mm brædder:
• 4 rammesider (H) til dørene a 66 cm

24 x 60 mm lister:
• 2 frontlister (J) a 110 cm

24 x 45 mm lister:
• 1 tværrevle (K), 163,5 cm

19 x 45 mm lister:
• 5 rammesider (L) til dørene a 109 cm
• Cirka 35 m krydslister i alt (M-V)

De skrå krydslister

19 x 45 mm lister:
• 6 krydslister (M) a 97,8cm
• 4 krydslister (N) a 76,8 cm
• 4 krydslister (O) a 57,8 cm
• 4 krydslister (P) a 39 cm
• 4 krydslister (Q) a 19,8 cm
• 6 krydslister (R) a 111 cm
• 4 krydslister (S) a 96,9 cm
• 4 krydslister (T) a 77,7 cm
• 4 krydslister (U) a 58,7 cm
• 4 krydslister (V) a 39,7 cm

Desuden
• Udeskruer: 4,0 x 20 mm, 4,0 x 35 mm, 5,0 x 60 mm og 5,0 x 70 mm
• 2,0 x 40 mm galvaniserede søm
• 4 bladhængsler til lågene a 40 x 160 mm (målt oplukket)
• 4 T-hængsler til dørene a 70 x 190 mm (målt oplukket)
• 1 skudrigel, 70 x 150 mm
• 1 skudrigel, 45 x 150 mm
• 2 vinkelbeslag a 40 x 60 x 60 mm
• 2 metalkæder på cirka 28 cm
• 2 karabinhager
• 2 kramper til fastgøring af kæde
• Heldækkende træbeskyttelse

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

1.100 kroner

Tegning

Skræddersyet skjul

Skjulet her passer til to skraldespande i grøn plast med hjul - målene finder du på listen over materialer. Du må naturligvis tage udgangspunkt i størrelsen på din egen skraldespand og rette tegning og materialeliste til efter den.

Skræddersyet skjul

Tips & Tricks

Så let slår du de to store buer

De buede revler (D1 og D2) skærer du ud af 45 x 95 mm reglar. Buen tegner du med en radius 297 cm på oversiden og 292,5 cm på undersiden. Så stor en passer har kun de færreste, så vi bruger en liste med et søm som centrum og slår de to buer i de to ønskede afstande fra sømmet. Højden på revlen bliver på den måde 4,5 cm.

Centrum for buerne lægger du ret ud for midten af den reglar, du skærer i, 297 cm fra fjerneste kant.

Vandret på den skrå belægning

Før du maler og samler den faste del af skjulet, kan du lige så godt tage højde for, at den efter al sandsynlighed står på et skrånende underlag. Siderne samles derfor midlertidigt med de tre vandrette lister (G, G og K) og klodses op, så alt står vandret, og et ben er nede ved jorden. Mål afstanden, hvor der er længst fra et ben til jorden, og afsæt samme afstand over jorden på de andre tre ben. Kort dem af ved mærket med en stiksav.

Skjulet samles midlertidigt på sin kommende faste plads og klodses op til vandret, så du kan finde ud af, hvor meget der skal skæres af benene, for at skjulet kommer til at stå vandret.

Revlerne giver hængslerne fæste

De fire revler, som lågenes beklædning samles over, fortsætter ind under den inderste liste. Det gør ikke kun arbejdet lidt enklere, det giver først og fremmest et bedre fæste for hængslerne.

Skruerne i hængslet får godt greb, fordi de alle griber gennem den tynde liste og videre ned i revlen.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skraldespandsskjuler