19 tips til dit nye gulv

Uanset hvordan dit nye gulv skal se ud - og uanset hvordan du har tænkt dig at montere det, er der en række staldfiduser, der er værd at kende.

Butikkerne og tilbudsaviserne bugner af flotte gulve i alle tænkelige typer, størrelser og materialer. Det er selvfølgelig din smag, der bestemmer, men derudover spiller underlaget også en stor rolle for, hvilket gulv du kan lægge.

I dag er de fleste gulve svømmende – det vil sige, at gulvet lægges l st oven på et bærende undergulv. Det bærende undergulv kan være det eksisterende gulv, et pladegulv eller et betongulv. Der er dog stadig masser af gulve, som lægges på traditionel vis og skrues fast direkte oven på strøer eller bjælkelag.

I artiklen tager vi udgangspunkt i et nyt lamelplankegulv, som vi lægger oven på et gammelt bræddegulv. Vi lader det gamle gulv ligge og bruger brædderne som undergulv for de nye lamelplanker. Men i stedet for at lægge gulvet svømmende har vi valgt at skrue de nye planker fast til det gamle trægulv. Dermed kombinerer vi de to mest almindelige metoder.

3. Et jævnt underlag

UANSET OM DU SKAL LÆGGE ET SVØMMENDE GULV, ELLER DET SKAL SKRUES FAST, skal underlaget være fuldstændig plant. Det vil sige, at underlaget højst må variere 2 millimeter over et spænd på 2 meter - og 0,6 mm inden for en af -stand af 25 centimeter. Kravene er meget skrappe, men det betaler sig at følge dem.

Med retskinnen kan du finde de steder, hvor undergulvet er ujævnt - som her, hvor vi har fundet en lunke.

Kontroller, at bjælkerne ligger lige - og i samme højde. Der må ikke være mere end et par millimeters forskel.

4. Opretning

HVIS UNDERLAGET ER UJÆVNT, skal det rettes op. Under gulvet rettes op med selvnivellerende gulvspartelmasse. Huller og sprækker i gulvet skal først tætnes, så spartelmassen ikke løber igennem gulvet. Små sprækker tætnes med fugemasse. Større huller kan lukkes med fx fugeskum.

Strøer og bjælker klodses op, så de ligger i niveau, og de, der ligger for lavt, “hæves” ved at montere et bræt på siden - det kaldes en laske.

Huller og sprækker skal tætnes, før du kan påføre gulvspartelmasse.

Ved hjælp af en såkaldt laske kan du få gulvbjælkerne i niveau.

Selv om det hedder selvnivellerende spartelmasse, skal det hjælpes på plads med en tandspartel.

5. På fast grund

HVIS DET NYE GULV skal ligge oven på et gammelt træ- eller pladegulv, skal du sikre dig, at det gamle ligger ordentligt fast. Sørg for at sømme eller skrue gulvet efter. Brug skruer, der er minimum dobbelt så lange, eller søm, der er tre gange så lange, som gulvet er tykt.

Giv hvert bræt minimum én skrue i hver strø eller bjælke. Start med at finde strøer eller bjælker i begge ender. Så kan du slå en streg hen over gulvet, så du er sikker på at ramme rigtigt.

6. Gør rent

OG SÅ SKAL UNDERLAGET VÆRE FRI for større klatter og løst skidt og snavs. Maling, mørtel og andre “høje” klatter skrabes lettest af med en spartel.

Gamle rester af mørtel eller lignende fjernes.

Fej undergulvet grundigt, inden du går videre.

7. Vælg gulvets retning

VED DE TRADITIONELLE TRÆGULVE, som lægges på strøer og bjælker, giver retningen sig selv. Her skal gulvbrædderne altid ligge vinkelret, på tværs af strøer eller bjælker. Anderledes forholder det sig med gulve, som ligger på et bærende undergulv. Her har du frihed til at lægge gulvet, som du vil.

9. Vælg et godt mellemlæg

SVØMMENDE GULVE OG GULVE, DER SKRUES TIL UNDERGULVET, skal have et lyddæmpende og trykfordelende mellemlæg. Mellemlægget udligner små ujævnheder, dæmper trinlyde og sikrer, at de to gulve ikke klaprer mod hinanden. Mellemlæggene findes i mange forskellige tykkelser og udformninger. Hvilken type og tykkelse du skal vælge, afhænger af gulvtypen og af underlagets beskaffenhed. Spørg der, hvor du køber gulvet.

På strøer og bjælker skrues gulvet fast uden mellemlæg. Det samme gælder gulve, som limes fast til undergulvet.

Mellem gulv og undergulv udlægges et 1-5 mm tykt mellemlæg, som enten kan bestå af skummateriale, filt eller pap.

10. Hvor vil du slutte?

FØR DU ER KLAR TIL AT LÆGGE DET FØRSTE BRÆT, skal du vide, hvor du ender med det sidste. Mål rummet op, så du allerede med det første bræt kan tage højde for skævheder i rummet, og så du starter og slutter med brædder, der er lige brede - så bliver gulvet symmetrisk. Før du begynder at banke de næste brædder eller planker på plads, skal du sørge for, at det første holder den rigtige afstand til væggen - brug afstandsklodser. For at give gulvet plads til at arbejde skal du holde en afstand på 7-10 mm fra væggen hele vejen rundt.

Når rummet er målt nøjagtigt op, ved du, hvor bredt det første bræt skal være, for at gulvet til sidst bliver symmetrisk.

Hvis de modstående vægge (A) er lige lange, kan du måle diagonalerne (B) og på den måde afsløre, om rummet er vinkelret.

Læg det første bræt, så det er vinkelret - eller så det fordeler rummets skævheder ligeligt.

Fordel rummets skævheder. Første og sidste bræt skal være ens, så får du et symmetrisk gulv.

11. Sådan lægges det nye gulv

GULVET SKAL LÆGGES, så endesamlingerne forskydes, så gulvet ligger i forbandt. Hvor meget brædderne skal overlappe, afhænger af typen, og det fremgår af monteringsvejledningen. En god tommel-fingerregel er dog minimum 30 cm.

Samlingerne skal forskydes mindst 30 centimeter for hver række.

Den bedste bankeklods får du ved at skære et 10-20 cm langt stykke ud af et af gulvbrædderne.

12. Lim rigtigt

NÅR GULVET SKRUES FAST, er det kun endesamlingerne, der skal limes. Svømmende gulve uden kliksamlesystem skal limes i alle samlinger.

Limen skal sidde i toppen af feren på det ene bræt og i bunden af noten på det andet.

13. Køb et gulvjern

VED SIDSTE BRÆT i hver række og ved de allersidste par brædder kan det være svært at banke brædderne sammen, fordi der ikke er plads til hammeren. Her er et gulvjern en god hjælp. Gulvjernet flytter det punkt, man skal slå på, et stykke ind på gulvet, så man har mulighed for at svinge hammeren.

15. Opklodsning klarer de små bump

VED SVØMMENDE GULVE skal underlaget være helt plant. Hvis du derimod skruer gulvet fast til strøer, bjælker eller til undergulvet, har du mulighed for at rette op undervejs. Du kan nemlig kompensere for mindre skævheder og ujævnheder ved at lægge afstandsbrikker af hård masonit eller murpap ind mellem gulvet og underlaget.

Opklodsningen skal ligge, så skruen går gennem klodsen, så den ikke flytter sig.

16. Kom rundt om rør

MÅL OP, og bor et eller to huller, som er 10 mm større end diameteren på rørene. Fidusen er at skære åbningen ind til hullerne kileformet. De skrå snit betyder, at savsporet “forsvinder”, når kilen limes og skubbes på plads.

Sav en kile, så forsvinder savsporet.

17. Ved paneler og indfatninger

UANSET OM DU HAR FJERNET fodpaneler eller ej, skal du sørge for, at gulvet kommer ind under indfatningerne omkring dørene. Skal gulvet løbe gennem døren, skal karmen også skæres til med håndsav eller Feincutter. Tag et stykke af det nye gulv som underlag for saven, så passer højden. Brug samme teknik ved dørkarmen.

Brug et stykke af det nye gulv som underlag for saven.

18. Få det genstridige bræt på plads

AF OG TIL KNIBER DET med at slå to brædder helt sammen. Enten fordi de har slået sig en smule, eller fordi fer og not er meget stram. For at få samlingen helt tæt kan du skære en stump bræt over med et skråt snit, så de sammen fungerer som en kile. Det ene stykke skrues fast til undergulvet eller fx en strø. Den anden del bankes ind mellem det første stykke og gulvbrættet. På den måde kan du tvinge selv det mest genstridige bræt på plads.

Kilen får genstridige brædder på plads.

19. Mærk det sidste bræt op

DET SIDSTE BRÆT skal ikke altid skæres helt lige. Du kan let mærke det sidste bræt op ved at lægge det præcist oven på det næstsidste. Læg så et andet bræt ovenpå, helt op til væggen, og slå en streg. Husk så at trække de 7-10 mm fra, og skær brættet med et skråt snit.

Andre læser lige nu ...