1 på 2-beklædning

Det er en klassisk måde at beklæde en facade på: 1 på 2; altså et lag brædder med mellemrum og så et lag mere ovenpå, som dækker mellemrummene. Beklædningen er ikke meget kompleks, men den stiller to afgørende krav til dig, der vil give dig i kast med den: For det første må skruerne eller sømmene fra andet lag brædder ikke gå igennem bræddelaget nedenunder.

Det kan nemlig ende galt, når luftfugtigheden ændrer sig, og brædderne udvider sig eller trækker sig sammen. For så flækker de, og det hele er ødelagt. For det andet må du ikke regulere bræddernes mellemrum med en afstandsklods, da brædderne altid vil variere en smule i bredden.