Video
Let
Svær

Hvis blandingsbatteriet trænger til en udskiftning, kan det godt ske, at det batteri, du ønsker, har kobberrør, der er for korte og derfor ikke kan nå kugleventilen (også kaldet Ballofix’en). Så er det en smal sag at ty til en forlængelse ved hjælp af kobberrør og et par kompressionsfittings.

Kompressionsfittings eller skæreringsfittings, som de også kaldes, er små messingfittings forsynet med en lille ring, der automatisk klemmer fast om kobberrøret, når omløberen (“møtrikken”) spændes.

Vigtigt! Dette projekt må kun udføres, hvis der er en kugleventil på dine vandrør, så du kan lukke af for vandet under arbejdet.

LET UDSKIFTNING:

1. Mål afstanden

mellem de eksisterende vandrør og de forkromede kobberrør, efter at du har bukket dem til, så de flugter med hinanden. Forlængerrørene skal være én centimeter længere end afstanden mellem kobberrør og vandrør.

2. Når forlængerrøret skal skæres til i længden

skal du bruge en lille rørskærer for at undgå, at røret deformeres. Drej rørskæreren rundt om røret, og spænd stilleskruen en kvart omgang, hver gang du har været “rundt om røret”.

3. Monter en kompressionsfitting

i den ene ende af røret, og spænd til. Den skal bare lige “bide”, så lad være med at spænde for meget – det vil bare få ringen til at klemme for hårdt på røret med det resultat, at det bliver utæt.

4. Fastgør nu kobberrøret

i bunden ved den faste vandinstallation. Også her gælder det om ikke at overspænde, så du undgår utætheder.

5. Når du spænder i toppen

er du nødt til at bruge to nøgler til at skrue og holde kontra med. Til sidst kontrollerer du, at der ikke løber vand ud, ved at tænde for hovedhanen. Sker det, spænder du forsigtigt omløberen, til det stopper.