Byg en bro på en dag

Glem alt om besværlige konstruktioner og bøjet træ. Her kan du se, hvordan du bygger den klassiske buede bro på en enkelt dag.

Havebroens vanger skal skæres ud af to kraftige stykker tømmer. Vi har valgt at bruge to imprægnerede stykker 50 x 200 mm tømmer på hver 2,40 meter. Det sværeste ved hele projektet er at tegne udskæringerne på tømmeret, så her skal håndværkeren vise sine kunstneriske evner.

Håndværkeren måler først op til midten 120 cm inde og afsætter et mærke på kanten. Derefter måler han 40 cm ind i den ene side på den modsatte kant og sætter et mærke. Og ligeledes 40 centimeter ind i den anden side – og sætter et mærke.

Mellem midtermærket og det ene 40 cm-mærke trækker han en lige streg. Det samme gør han i den anden side. Disse streger er kun hjælpestreger. Midt på disse hjælpestreger afsætter han endnu et mærke i begge sider. 5 centimeter fra midten og op ad begge hjælpestreger afsætter han et mærke i hver side.

Nu skal buerne tegnes op, og det gør han på fri hånd. Det er lidt af en kunst, og er man usikker på hånden, kan det være en fordel at lave en skabelon. Sådan er buerne tegnet op. Bemærk, at der kun er et par centimeter mellem kanten og buens top.

Nu skal der saves ud. Det gøres nemmest med en smal klinge i stiksaven, der er lettere at dreje med end en bred klinge. Når tømmeret er skåret igennem, lægges den afsavede bue ovenpå. Nu er det tydeligt at se, hvordan vangen er blevet til en buet brokonstruktion.

De to dele samles med to 10 x 220 mm bræddebolte. Placer dem med 10 cm’s afstand, så de begge får godt fat i de to stykker tømmer. Marker, hvor de skal sidde, og brug to store skruetvinger til at holde tømmeret sammen. Til at bore hullerne til bræddeboltene benyttes der et 10 mm sneglebor. Bemærk, at boremaskinen holdes i en lidt skrå vinkel. Så vil bræddeboltene holde bedre fast på emnerne.

Når der er boret igennem det øverste tømmer og halvt ned i det nederste, skilles de to emner ad. Nu skal der bores igennem, og det er ikke svært at holde retningen, fordi der allerede er boret halvt ned. Placer den øverste del korrekt, og streg op. Mellem opstregningerne påføres en stribe PU-lim på den ene flade.

Læg overdelen på, og gør den fast med en enkelt skruetvinge. Slå så boltene i, og gør dem fast med skive og møtrik. Nu er den ene brovange færdig, og den anden skal laves på samme måde. Brug eventuelt den første som skabelon til at strege den anden op med, så du er helt sikker på, at de bliver helt ens.

Nu er begge vanger færdige og skal lige samles, inden broen sættes op. Vangerne skal samles med gevindstænger, og til dem skal der bores huller. Hullerne skal sidde 5 cm fra kanten og 10 centimeter fra endetræet. Læg de to vanger præcist over hinanden, og bor igennem dem begge på en gang med et 8 mm sneglebor.

Sæt den første gevindstang i med en møtrik og en skive på hver side af vangen, og spænd den godt. Gør det samme med den anden gevindstang. Mål nu op, hvor bred broen skal være mellem vangerne. Håndværkeren har her valgt 65 cm, men det kan selvfølgelig reguleres, alt efter hvor bred eller smal man ønsker broen.

Når møtrikker og skiver er sat på, kan den anden vange monteres. Inden de sidste skiver og møtrikker skrues på plads, er det en god idé lige at kontrollere, at målene er ens i begge ender. Stram møtrikkerne godt i begge ender, og kontroller målet endnu en gang. Nu kan du save gevindstængerne over med en nedstryger.

Nu mangler broen bare gangbrædderne. De skal sidde en smule ud over vangekanterne i begge sider. De gangbrædder, vi har valgt, er skåret af 28 x 120 mm trykimprægneret fyr, som er halveret, således at hvert bræt er 58 mm bredt. Når brædderne er 28 mm tykke, skal skruerne være mindst 60 mm lange. Da vi bruger imprægneret træ, har vi også valgt at bruge rustfrie skruer, der ikke korroderes af imprægneringen.

Sæt et gangbræt i hver ende af broen, og læg det på plads, inden du monterer de resterende gangbrædder. Før du skruer dem fast, er det en god idé at markere, hvor de skal ligge, og hvor meget mellemrum der skal være mellem hvert bræt. Vi har valgt et mellemrum på en centimeter mellem brædderne.

Og så er det ellers bare om at komme derudad. Hvert bræt behøver kun en enkelt skrue i hver side. Prøv at montere skruerne, så de kommer til at sidde på en helt lige række. Det ser pænest ud. Broen er færdig, og man kan komme tørskoet over åen.

Vil du have en mere romantisk udgave end denne grønimprægnerede bro, så skal den bare have en gang maling eller heldækkende træbeskyttelse. Men mal både vanger og gangbrædder, inden du samler dem.

Du kan også forlænge broen, så den kan nå over den store å. Det gøres nemt ved at placere et par kraftige stykker tømmer mellem gangbrædderne og gevindstængerne og derefter forlænge vangerne og skrue flere gangbrædder på.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Haven