Højbedet skal måle 80 x 140 cm, og træet skæres ud af imprægneret fyrretræ. Fagmanden skærer først 8 stykker a 80 cm og dernæst 8 stykker a 140 cm. Tømmeret skal samles med hak i hak-samlinger, og for at spare tid vil håndværkeren skære otte stykker ad gangen.

Først de 8 lange. Læg brædderne op, så de flugter med hinanden, og spænd dem godt sammen med et par lange skruetvinger. Afsæt et mål 5 centimer inde på de to yderste brædder. Og fra 5 centimeter måler du 5,5 cm ind og afsætter endnu et mærke.

På endetræet afsættes et mærke 2 cm nede. Savklingen indstilles til 2 cm-mærket. Og så skal der saves ud. Det gør håndværkeren med en dyksav, der støttes af en føringsskinne. Han saver et 2 cm dybt spor for ca, hver halve centimeter. Herefter er det i gang med stemmejernet med den skrå flade vendt opad. Man kan også slå flagerne af med en hammer og rense op med stemmejernet til slut.

Nu er de 8 lange brædder skåret til i den ene side. Læg to væk, og gør klar til at skære de resterende seks på den anden side. De to, der lægges væk, skal ikke saves i denne side, da de skal ligge øverst til slut. De seks skæres nu til på samme måde som før.

Når alle de 8 lange er skåret, skal der være 2, der kun har hak i den ene side, og 6, der har hak i begge sider. Skær de 8 korte på nøjagtig samme måde, og husk også, at der her skal være 2, der kun skæres i den ene side. Og så skal brædderne bare samles. Og det går hurtigt.

Med dette enkle hak i hak-system kan du bygge i de længder, bredder og højder, du ønsker, og systemet kan bruges både til højbede, sandkasser, kompostbeholdere m.m.