Solid pergola med stolper i støbte stolpesko

Pergolaen her står solidt i støbte stolpesko og har buede skråstivere i hjørnerne. Du kan let ændre på længde og bredde – alt efter dine forhold.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
3.000 kroner

Intro

Med en pergola i haven får du et ekstra rum, der oser af hygge. Har du en åben plads eller en belægning, der trænger til lidt karakter, er det oplagt at bygge pergolaen her.

LÆS OGSÅ: Pergola

Hvis du gerne vil have, at stedet er skyggefuldt, er det let at plante den til med klatreplanter. Ønsker du dig et mere solrigt sted, kan du helt undlade planterne. Det er nemt at tilpasse målene på pergolaen her, som sagtens kan bygges kortere eller bredere alt efter, hvordan det passer til forholdene hos dig.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Byg en flot udendørs bruser

Vejledning

01
Mål op og grav ud 5 Trin

1

Her på den stenbelagte plads skal pergolaen bygges. Find ud af, hvor mange stolper der skal bruges, og mål op, hvor der skal graves ud. Sørg for, at de kommer til at stå på en lige linje.

2

Grav huller til stolpebærerne, og hæld småsten i bunden. Hullerne skal ca. være 90 cm dybe, og der skal være en afstand imellem dem på 1,5-2 m. Grav hullet lidt større end stolpebæreren, så er det lettere at finjustere senere.

3

Placer stolpebærerne i hullerne, og kontroller med vaterpasset, at de står lige. Sæt de to yderste stolpebærere i først, så du har dem at rette de øvrige ind efter.

4

Tjek, at de to yderste stolpebærere står perfekt. Det er let, hvis du lægger den lange rammedel på stolpebærerne med et vaterpas ovenpå. Placer så de resterende stolpebærere, og sørg for, at de står på linje, og der er den samme afstand imellem dem.

5

Tjek med diagonalmål, at stolpebærerne til pergolaens korte sider står vinkelret i forhold til stolpeskoene til langsiden. Afstanden fra hjørne til hjørne skal være den samme i begge sider.

02
Den første langside 8 Trin

Hver stolpe består af to 45 x 95 mm reglar, som limes og skrues sammen. I første omgang monterer vi dog først den ene, inderste, del af stolpen. Den yderste del skal først monteres efter, at rammen øverst er lagt op.

Vi starter med den ene langside. Først sættes de to inderste dele af hjørnestolperne op. Foreløbigt skal de kun monteres midlertidigt med tvinger og et par hjælpebrædder, så det er nemt at finjustere dem. Når de står præcist, sættes rammedelen til den ene langside op - også midlertidigt med tvinger i første omgang, så du let kan finjustere.

1

Mål op, og sav et hak i den ene del af stolpen (A), som rammen kan hvile på. Her vælger vi at male stolperne, inden de sættes op - det er det nemmeste.

2

Placer den ene del af hjørnestolpen (A) i stolpeskoen. Fastgør den midlertidigt med en tvinge. Inden den skrues fast, sættes den ene del af den anden hjørnestolpe op, så du kan tjekke at de står lige og rette dem til.

3

Læg den lange rammedel (B) op. Den placeres, så den ligger jævnt med toppen af stolpen, og dækker “hakket”, der er savet ud i stolpen (A) til den korte rammedel. Den lange rammedel sættes fast midlertidigt med tvinger i første omgang.

4

Rammedelen (B) skrues fast, når den er finjusteret og sidder, som den skal. Her bruges 6 x 80 mm galvaniserede skruer. Det er en god idé at bore for til skruerne, så træet ikke flækker.

5

Mål afstanden mellem stolperne (A) forneden. Afstanden fra ydersiden af stolperne skal være den samme som den lange rammedel (B). Ret delene til, hvis det er nødvendigt, og fikser med tvinger. Vent med at skrue dem fast.

6

Tjek, at begge hjørnestolper (A) står helt lige. Sæt også den anden, yderste, del af begge hjørnestolper midlertidigt op, så du kan tjekke med et diagonalmål, om de er korrekt placeret, og ret evt. til. Bor så for til skruerne med 6 mm bor.

7

Skru den inderste del af hjørnestolpen (A) fast med franske skruer, 8 x 40 mm. Skruerne er kun 40 mm lange, så de ikke støder sammen med skruerne fra den anden side.

8

Så er den lange rammedel (B) i den ene side på plads. Lad skråstiverne stå, indtil alle stolper er finjusteret og fastgjort. Det er det næste, vi skal i gang med.

03
Stolper og rammer 6 Trin

Rammen skal hvile på den anden del af stolperne, så den får noget understøtning, og konstruktionen bliver stærk.

Den første, inderste del af hjørnestolperne på langsiden er monteret. Nu mangler bare den yderste del, som skal kortes af i toppen, så der er plads til, at rammen kan hvile på den. Hjørne stolperne i den anden side og de to midterstolper mangler også.

Stolperne laves færdige ved at lime den yderste del af stolpen til den inderste og skrue den fast. Skruerne skal placeres ca. med en halv meters afstand. Når alle fire rammedele er fastgjort, sættes den sidste, midterste del af tagrammen op.

1

Lim og skru den anden del fast på den første del af stolpen (A), så rammen på pergolaens korte led kan gøres fast. Det er passende med en afstand på ca. 50 cm mellem skruerne.

2

Monter den korte rammedel (D), når begge hjørnestolper (A) er lavet færdige. Rammedelen (D) skal holde kant med ydersiden af stolpen (A) i den ene side. Den fastgøres med 5 x 80 mm skruer.

3

Sæt de to midterste stolper op mellem hjørnestolperne. Mål op, så afstanden mellem stolperne bliver lige stor. Monter først den inderste del, der skal holde overkant med rammedelen, og bagefter den yderste del, der skal understøtte rammen.

4

Nu er alle stolperne i den ene side lavet færdig. Det giver god understøtning til rammen, når den korte del af stolpen skrues fast. Når de første tre rammedele er monteret, er det en god idé at give hjørnerne et par ekstra skruer.

5

Den anden lange rammedel (C) lægges op. Den skulle gerne passe i hakkene, når du har målt op forinden og savet den til.

6

Sæt midterplanken (C) op mellem de korte rammedele (D). Det er nemt at sætte den midlertidigt op ved at spænde et bræt fast med et par tvinger, som den kan ligge på, mens du finjusterer. Den fastgøres med lange franske skruer, 10 x 120 mm.

04
Monter overliggere 4 Trin

Ovenpå pergolaens tværstivere skal monteres nogle overliggere. Det giver et fint skyggespil om sommeren og god støtte til klatrende planter. Her bruger vi ti, som fordeles ligeligt mellem de to yderste lige over de korte remme.

Overliggerne rækker lidt ud over kanten i begge sider af pergolaen. Det giver et harmonisk look. De har også fået et lille, skråt snit i enderne, så de ser “lettere” ud. Hvor megen udskæring du har lyst til at lave, vælger du selvfølgelig selv.

Når overliggerne skal lægges op, er det smart at sætte en snor op mellem de to yderste, som de mellemliggende kan rettes ind efter. Det letter arbejdet.

1

Fordel overliggerne (F) på rammedelene (B og C), og bestem dig for, hvilken afstand der ser pænest ud. Du skal også tage stilling til, hvor langt de skal række ud over rammen i siderne. Her rækker overliggerne 23 cm ud.

2

Sæt først den yderste overligger (F) i hver ende fast. De skal holde kant med ydersiden af den korte ramme (D). Når overliggerne er fastgjort, spænder vi en snor ud, der markerer enderne, så det er let at rette de øvrige ind efter den.

3

Overliggerne (F) sættes fast, når de er korrekt placeret i forhold til snoren og med den rette afstand imellem hver enkelt. Her fastgøres de med lange galvaniserede søm, 3,4 x 120 mm.

4

Så er alle overliggere ved at være på plads, og de sidste søm bliver slået i. Du kan selvfølgelig også bruge lange skruer. Det er en god idé at bore for, så du ikke risikerer, at træet flækker.

05
Den sidste finish 6 Trin

Nu mangler der kun de sidste ting på pergolaen. Der skal tilpasses et par korte stykker træ, der kan fastgøres i den korte ende af pergolaen, så der også er “overliggere”, der stikker ud over kanten her.

Der skal også laves skråstivere i hjørnerne for at styrke konstruktionen. Her prøver vi os lidt frem med forskellige udformninger af skråstiverne - både en buet og en almindelig lige - for at se, hvad der ser mest harmonisk ud. Vi ender med den buede.

Vi monterer også en liste, et såkaldt offerbræt, der er lidt bredere end overliggeren, så den kan beskytte, samtidig med at den giver den sidste finish.

1

Mål op til de små endestykker (G), og lav et hak i dem. Du saver først nogle spor med en almindelig sav, som bagefter fjernes med et stemmejern. Hakket placeres, så endestykkerne rækker lige så langt ud som på den lange side.

2

Lav et hak i overliggeren (F), der svarer til hakket i endestykket (G), så de kan presses sammen. Endestykket placeres på overliggeren, så du kan tegne op, hvor hakket skal være. Brug et skarpt stemmejern. Pas på, du ikke fjerner for meget træ.

3

Mål op til skråstiveren (E) i hjørnet, og skær den til i enderne med snit på 45 grader. Der er masser af muligheder for kreativ udfoldelse. Vi valgte den lige udgave fra og gik efter en buet model.

4

Skråstiveren (E) sættes fast, når buen er skåret. Den monteres med tvinger og skrues fast med to skruer i hver ende, en kort 80 mm og en lang 120 mm. Bor for til skruerne.

5

Monter et såkaldt “offerbræt” på hver overligger. Brættet skal stikke lidt ud over kanten i alle sider, så det beskytter overliggeren og forlænger dens levetid. Rundt i kanten på remmen foroven er sat en profilliste op - blot til pynt.

6

Sæt armeringsnet op mellem stolperne, hvis du vil have klatreplanter til at vokse op ad pergolaen. Nettene er tilpasset, så de har samme bredde som afstanden mellem stolperne, og monteres med kæder.

Materialer

45 x 95 mm reglar:
• 6 stolper (A) (samles af 12 reglar)

45 x 145 mm reglar:
• 1 planke (B), 540 cm (til den ene langside)
• 2 planker (C), 531 cm (til den anden langside samt midten)
• 2 planker (D), 199,5 cm (til de korte sider)
• 8 skråstivere (E), 90 cm lange

45 x 70 mm reglar:
• 10 overliggere (F), 250 cm
• 6 endestykker (G), 50 cm

21 x 70 mm brædder:
• 10 offerbrædder (H), 253 cm

21 x 45 mm profillister:
• Pyntelister (J), 15 m ialt

Desuden:
• 6 stolpebærer
• Småsten, i størrelsen 8/16
• Murpap (til underlag for stolperne)
• Trælim til udendørs brug
• Galvaniserede skruer, 6 x 80 mm, 8 x 40 mm
• Franske skruer, 10 x 120 mm,
• Galvaniserede søm, 3,4 x 120 mm
• Murersnor
• Armeringsnet, 6 stk. á 80 x 120 cm
• Kroge til ophæng af net, 6 stk.
• Kæder til ophæng af net, 6 stk.
• Grundingsolie og træbeskyttelse

Tidsforbrug

3-4 dage

Pris

Ca. 3000 kroner

Sværhedsgrad

Det er ikke noget specielt vanskeligt projekt, men vær opmærksom på, at stolperne står snorlige. Ellers kan du få vanskeligheder senere.

Tegning

Sådan bygger du pergolaen

Pergolaen består af fire hjørnestolper samt to ekstra stolper på den ene langside. Ovenpå stolperne monteres en ramme af delene (B, C og D) hele vejen rundt og en lang planke i midten.

Sådan bygger du pergolaen

Ovenpå rammen (B) monteres overliggere. De rækker lidt ud over rammens kant på langsiderne. På de korte sider fastgøres små endestykker (G), som også rækker ud over kanten.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Pergola