Sikker træfældning

Det store gamle pæretræ er sygt og så godt som gået ud. Derfor skal det fældes. Anlægsgartneren, som har speciale i skovbrug, vil her vise, hvordan du sikkert fælder et træ.

Vurdér træets tyngde

Fagmanden starter med at finde ud af, hvor træets tyngde er. Fagmanden stiller sig foran træet og forestiller sig en lodret linje fra midten af træets bund. Det ses tydeligt, at tyngden ligger til venstre. Herefter går han går en kvart omgang rundt om træet og ser igen, hvor tyngden ligger.

Den ligger til højre.Træet vil derfor højst sandsynligt falde et sted mellem de to retninger, hvis det blot fik kappet stammen.Vi vil dog have træet til at falde i den anden retning, hvor der er et stort bart område, hvor træet ikke kan gøre nogen skade.

Når du vurderer træets tyngde, skal du desuden passe på ikke at blive snydt af, hvilken vej stammen hælder. Den øverste tredjedel af træet er nemlig lige så tung som de nederste to tredjedele.

Brug rebet rigtigt

Et reb bundet fast til træet kan være en udmærket hjælp, men sjældent nødvendigt, hvis man fælder rigtigt. Bruger du reb, skal det fastgøres så højt som muligt og mindst i den øverste tredjedel af træet. Rebet skal både være langt, solidt og ufleksibelt.

Endelig må du aldrig surre det rundt om hænder og arme. Falder træet alligevel den anden vej, skal man kunne slippe øjeblikkeligt.

Inden du starter fældningen, er det vigtigt, du har iført dig det rette sikkerhedsudstyr. Du skal bruge sikkerhedsstøvler, godkendte skærebukser, handsker, høreværn og selvfølgelig sikkerhedshjelm med visir.

LÆS OGSÅ: Hvordan kan jeg fjerne harpiks?

Lav et forhug

Nu kan vi begynde selve fældningen. Fagmanden begynder med det såkaldte forhug. Det består af et skråt snit på mellem 45 og 60 grader og derefter et vandret snit.

Forhugget skal kun gå ca. en femtedel ind i træet. Ved at bruge sin tommestok kan fagmanden meget præcist forudsige, hvor træet vil lande. Bemærk, at forhugget her ligger forholdsvis højt oppe på stammen. Når stubben senere skal fjernes, bliver den lettere at grave op, når der er et stykke stub at rykke i.

Markér en fældekam

Nu skal der mærkes op på træet til den såkaldte fældekam. Når du skal sætte mærker med din motorsav, må du ikke bruge spidsen af saven, her markeret med rødt, da du risikerer, at saven smutter.

Brug i stedet den del af saven, som sidder lige efter spidsen, her markeret med blåt. Nogle cm fra forhugget sætter fagmanden en markering, der viser, hvor tæt på forhugget der må skæres.

Lav eventuelt en bagtå

Bag på træet markeres nu den såkaldte bagtå. To ridser med ca. 5 cm’s afstand. Bemærk, at der ikke laves en bagtå på mindre træer. Når markeringerne er sat, begynder fagmanden at save ind fra siden, et par cm højere end forhugget.

Du skal først save helt ind og save midten af stammen over, men det er vigtigt, du ikke saver længere frem end til din markering, så du ikke saver det stykke over, som hedder fældekammen.

Derefter trækker du saven et stykke ud og begynder at dreje den rundt, indtil du når om til bagtåen, men skær den ikke over. Den er nemlig med til at holde træet. Det samme gør du i den anden side. Inde i træet er nu kun ét smalt stykke tilbage, det, der hedder fældekammen, samt bagtåen.

Placer jernkilen

Fældekammen virker nu nærmest som et hængsel, når træet om lidt skal falde, er det fældekammen, der styrer træet mod jorden. Nu banker fagmanden en jernkile ind i træets trykside, som er den side af træet, der er tungest.

Den modsatte side hedder træksiden. Kilen sikrer, at træet vælter den rigtige vej. Når kilen er på plads, kan du skære bagtåen over, du skal skære lidt under det andet snit. Hvis du skærer i samme højde, risikerer du at skære ind i jernkilen og ødelægge saven.

Kilen bankes længere ind. Hvis træet som her ikke vælter, er det nødvendigt med en ekstra kile. Timbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!!

Med den ekstra kile falder træet præcist, hvor vi ville have det. På træstubben kan du nu tydeligt se, hvor kammen har gået, og hvordan bagtåen har revet sig løs. Nu skal træet blot saves op, og stubben graves op. Følger du denne metode, kan du selv fælde dine træer kontrolleret og sikkert.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træer