Læg kæmpen sikkert ned

Du arbejder sikkert og uden tidspres med at fælde lidt større og besværlige træer, hvis du bruger den metode, som skovhuggeren demonstrerer her. Den sikrer, at træet først falder, når du ønsker det.

Intro

Når du skal fælde større træer, hører du forhåbentlig alle dine alarmklokker ringe. Ikke alene kan du selv komme til skade, du kan slå folk ihjel og ødelægge biler og bygninger for rigtig mange penge, for det er meget voldsomme kræfter, du tumler med.

Men metoden, som vores skovhugger her viser dig, gør arbejdet mere sikkert. Den sikrer nemlig, at træet først falder, når du ønsker det.

Metodens kerne er at efterlade en “bagtå” modsat forhugget. Så længe den er intakt, falder træet ikke. Først når du har rettet alle snit til, sørget for fri bane og med en kile eller andet sikret, at træet falder, hvor du ønsker det, kapper du tåen, så træet falder.

Der er mange variationer af bagtåen, der alle har samme funktion. Men husk: De store og mere komplicerede opgaver skal du stadig tilkalde eksperter til.

Sådan lægger du dine snit

En lille fidus sikrer, at træet først falder, når du er klar.

At fælde med bagtå er en lille variation i den teknik, som stort set alle træer fældes med:

To snit fjerner en kile på den side, træet skal falde til - det kaldes forhugget. Et tredje snit fra den modsatte side, fældesnittet, skærer næsten træet over. Mellem fældesnit og forhug skal du efterlade en fældekam. Den skal som et hængsel styre træets fald, når tyngdekraften trækker det mod jorden - ofte hjulpet på vej af et skub, et træk eller af en kile, der slås ind i fældesnittet.

Bagtåen er en ganske lille tilføjelse til teknikken, nemlig at fældesnittet kører uden om et lille område modsat forhugget. Dette område, bagtåen, giver dig ro til at sikre, at træet falder rigtigt.

Forhugget skæres med to snit.

Første del af fældesnittet skæres fra den ene side.

Resten af fældesnittet skæres fra modsat side, så bagtåen står tilbage.

Kilen bankes ind i fældesnittet ved siden af tåen.

Bagtåen kappes, og træet falder til den rigtige side.

Vejledning

01
Gør alt klar før du saver 3 Trin

Selv om vores skovhugger underviser på Skovskolen og er manden, der tilkaldes til de mest komplicerede opgaver efter en storm, tænker han forløbet grundigt igennem, også ved træet her. Vurderer, hvilken retning træet helst vil falde i. Finder ud af, om han kan udnytte det eller må rette lidt til. Tjekker, at der er plads i længden, og rydder sig en god plads at arbejde på.

1

Beslut, hvor træet skal falde. Det sikreste er, at du lader træet falde i den retning, det læner sig over mod, og her skal der være god plads.

VIGTIGT! Læner et stort træ sig i den gale retning, tilkaldes hjælp.

2

Ryd op omkring træet. Fjern grene og andet på jorden, og skær lave grene på træet af. Det skal være nemt at komme til på alle sider, og du skal have en sikker flugtvej, så du kan komme væk i en fart.

3

Start saven på et fast underlag. Kædebremsen aktiveres ved at presse sikkerhedsbøjlen frem, før du trækker motoren i gang - så kan du løsne den, når saven er i gang, og du er klar til at save.

02
Skær træet til med en bagtå 9 Trin

Forhuggets to snit skæres helt normalt: Først et skråt snit ovenfra, derefter et vandret, så du fjerner en kile på den side, træet skal falde til.

De to snit skal mødes 1/5 til 1/4 inde i træet.

Fældesnittet ville man nu normalt bare skære bagfra, men her skærer vi ind fra begge sider, så bagtåen står tilbage og sammen med fældekammen holder træet oppe, så længe du ønsker det.

1

Faldretningen lægger du ved at sigte hen over din sav - uden at se på sværdet. Det er langt mere præcist at sigte hen over savens bøjlegreb eller et sigtekorn på oversiden end at gætte en ret vinkel på sværdet.

2

Forhuggets skrå snit skæres. Med fuld gas sættes undersiden af sværdet tæt ved motoren mod stammen i en skrå vinkel. Derefter vippes sværdet roligt ned til vandret og føres ned i den ønskede dybde.

3

Nu skæres forhuggets vandrette snit. Saven holdes, så sværdet ligger vandret, og med fuld gas sættes bunden af sværdets underside igen mod træet, og sværdet svinges roligt ind.

4

Fældekammens tykkelse markerer vi på siden af træet med to lodrette snit i barken, så vi tydeligere kan se, hvor dybt fældesnittet skal gå, når savsmuldet sprøjter. Brug også her sværdets underside.

5

Bagtåen markerer vi på samme måde med to lodrette snit på træets “bagside” i forhold til fælderetningen. Læg den evt. lidt til en side, så kilen kan slås ind lige bagfra.

6

Fældesnittet kræver en særlig teknik. Stikker du spidsen lige ind, slår saven let tilbage. Sæt derfor under siden af sværdets spids mod træet og gå frem, til spidsen er inde, og sværdet parallelt med kammen.

7

Træk sværdet lidt ud, og sav bagud i stammen, mens du følger med rundt, indtil sværdet når bagtåens markering bag på træet. Du skal undervejs undgå at save med sværdets overside.

8

Gentag på den anden side processen med indstik og snit. Du stikker igen forsigtigt sværdet ind i stammen, men nu ved bagtåen. Før sværdet rundt i et vandret spor, og stop, når du er 3 cm fra forhugget.

9

Bagkanten af kammen rettes til, når der kommer savsmuld ud på den anden side af stammen. Resten af snittet rettes, til fældekammen er helt regelmæssig. Sammen med tåen bærer den nu træet.

03
Slå kilen ind og kap så bagtåen 5 Trin

Nu er vi i virkeligheden i mål, træet er så klar til at falde, som det næsten kan være. Og bagtåen har givet os tid til at rette fældekammen til, så den er helt jævn og sikrer, at træet falder vinkelret på den.

Men træet vil stadig kunne falde bagud, hvis vi har vurderet vægtfordelingen forkert, eller en vind fanger kronen. Derfor slår vi en kile i fældesnittet, før vi kapper bagtåen. Kilen sikrer, at træet falder frem over forhugget.

1

Kilen bankes ind fra bagsiden, så tæt på bagtåen, som du kan komme, uden at du risikerer at ramme den med saven, når bagtåen skal skæres over.

2

Der skal være plads til at save uden at ramme kilen. Den lille bagtå virker spinkel, men så længe det ikke blæser op, vil den både forhindre, at træet falder fremad og bagud.

3

Så kappes bagtåen. Som du ser, har vi skåret træet oppe i en behagelig arbejdshøjde. Det kan du lige så godt gøre, når du ikke skærer træ til tømmer. Det gør det hele mere sikkert.

4

Mens du træder væk, falder træet som planlagt. Falder træet ikke uden videre, slår du kilen dybere i, men sørg for at være et par meter væk, når det begynder at falde.

5

Og så skal træet skæres op. Det er et stort arbejde, og det skal også ske med stort fokus på sikkerheden.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træer