Byggevejledning
Let
Svær

Fugtig jord er et stort problem for mange husejere i områder uden kloaksystem. Tæt på huset bliver jorden hurtig så fugtig, at der bør sættes affugter op eller skabes yderligere ventilation under huset. Men fugtproblemet kan også løses ved at lede regnvandet langt væk fra huset via en vandrende. Sådan én kan du støbe selv.

Her viser vi, hvordan du støber en rende på en meter. Har du brug for en længere rende, kan du støbe ekstra render, men hvert stykke bør højst være en meter langt. Ellers kan der nemt opstå frostsprængninger.

Bor du i et område, der er kloakeret, kan vandrenden bruges til at lede regnvandet videre til fx et regn- eller sumpbed. Det vil skåne kloaksystemet for vand, så risikoen for oversvømmede kældre bliver mindre.