Byg en solid støttemur

Jordtrykket er den største trussel mod støttemure, som med tiden kan blive presset ud af form. Især når muren skal holde en skråning på plads, gælder det om at bygge tungt og med omtanke!

Intro

Noget af det sværeste ved at anlægge en støttemur er at give den en tilpas hældning. Hældningen er vigtig, fordi den sammen med murens samlede vægt skal modstå trykket fra jorden i skråningen.

Derfor er det en rigtig god idé at vælge specielle støttemursblokke, der automatisk sørger for, at muren får cirka 10 graders hældning, fordi de simpelt hen er støbt med hældning.

Støttemursblokke sparer tid!

Støttemursblokke sparer dig derved for det svære og tidskrævende frihåndsarbejde med at lægge almindelige fliser eller sten, der skal have præcis den rette forskydning i hele murens længde og mellem alle skifter.

Med blokkenes indbyggede hældning kan du selv bygge op til en højde af cirka halvanden meter – med større hældning og bistand fra fagfolk kan støttemursblokke rejses helt op i tre meters højde. Men husk altid at følge producentens byggevejledning.

Stærkere mur med støttemursblokke

Du får også en stærkere mur af støttemursblokkene, fordi deres bagknast samtidig låser skifterne fast i hinanden, så enkelte blokke ikke KAN presses ud af muren. I forhold til fl iser og sten er støtteblokkene meget hurtigere at bygge med, det er meget nemmere at få et fl ot resultat, og du kan være sikker på, at muren bliver stående år ud og år ind.

Stort udvalg af blokke med lås

Du kan finde alt fra spændende runde former til granitlook, og de fleste er velegnede til at bygge om hjørner, lave buede mure med etc. Blokkene skal i reglen bestilles hjem af bygge-markedet. Her er fire populære varianter.

Danblokke vejer hver 27 kg, og man skal bruge 24 blokke pr. kvadratmeter lukket mur. Ved en hældning på 10 grader kan muren bygges op til en maksimalhøjde på 1,6 meter.

Variantblokke vejer 24 kg, og der går 26 stk. på en kvadratmeter. Her er det takkerne, der låser blokken fast. Hældningen styres af en skabelon, som bestilles sammen med blokkene.

SF-blokke vejer 33 kg, og der skal bruges 22 stk. til en kvadratmeter mur. Her er det ikke en bagknast, der låser blokken fast, men i stedet deres udprægede V-form.

Scanstone vejer 22 kg, og der går 25 stk. på en kvadratmeter mur. Blokkene leveres i flere farver, som alle har en rå, granitagtig facade.

Støttemur på 3 måder

Med lås og hældning
Ved Danblokke, Scanstone-blokke og lignende støttemursblokke sætter man første skifte helt plant i jordfugtig beton, fordi stenenes bagknast automatisk sørger for, at næste skifte bliver presset en anelse bagud i forhold til forkanten. Derved får man foræret en hældning på cirka 10 procent - den nøjagtige procent afhænger af, hvilken type blokke man vælger. På murens bagside skal der lægges et minimum 10 cm bredt lag komprimeret grus og eventuelt et drænrør i bunden, hvis skråningen afgiver meget vand.

Kun med lås
En del støttemursblokke låser sig fast i hinanden uden samtidig at forskyde den ovenliggende blok bagud, og første skifte skal derfor lægges med den ønskede hældning i jordfugtig beton. Låsemekanismen gør dem stadig meget velegnede til støttemure, fordi jorden ikke kan trykke enkelte sten ud eller deformere områder af muren. Her gælder det om at være særlig omhyggelig, når første skifte lægges, så alle blokkene får præcis 10 procents hældning - eller mere, hvis du skal bygge højere end halvanden meter.

Sten uden lås og hældning
Hvis du vælger herregårdssten, knæk-fliser, BB murelement 2B og lignende sten, der ikke er rendyrkede støttemurssten, bør du ikke bygge højere end 60 cm. Det er desuden nødvendigt at lave en 10 cm tyk bagstøbning af jordfugtig beton bag stenmuren. Og så skal der komprimeret grus bagved og eventuelt lægges et drænrør.

Vejledning

01
Muren skal stå på et fast underlag 10 Trin

Start med at grave al muldjorden op. Muld omsættes med tiden og underminerer dermed muren, efterhånden som den forsvinder. Derfor gælder det om at grave, indtil du når ned til bæredygtig bund, det vil sige sand, grus eller ler. Selv om du kun har et tyndt muldlag, bør du alligevel grave en 90 cm dyb rende, inden du går i gang med at fylde op med stabil-grus. Hvis muren skal være over en me-ter høj, skal der indlægges et dræn bag ved fundamentet for at undgå, at der opstår vandtryk på muren.

1

Fyld renden op med stabilgrus eller bund-sikringsgrus. Hver gang du har smidt 30 cm grus i renden, komprimerer du det med en jordloppe. Hvis du bruger en brolæggerjomfru, skal der komprimeres for hver 10 cm grus.

2

Fyld jordfugtig beton i renden, sørg for, at der bliver et cirka 20 cm tykt og 50 cm bredt lag. Det er lige meget, om du vælger at bruge færdigblandet beton eller selv vil mikse fem dele støbemiks til en del cement.

3

Spænd herefter en snor ud, der markerer murens forkant og højden på første skifte (den første række støtteblokke). Husk at medregne, at blokkenes underkant skal ligge 3 cm under flisehøjde eller græsplæneniveau.

4

Bank den første blok på plads i betonen, for eksempel med skaftet på en mukkert. Kontroller, at oversiden er vandret, og at forkanten følger snoren - det er uhyre vigtigt at sætte første skifte helt nøjagtigt.

5

Hold en fugeafstand på 2 til 5 mm, når du sætter resten af første skifte. Herefter skal den jordfugtige beton hærde en dag eller to, før du går videre. Sæt de næste skifter halvstens-forbandt, altså med en halv stens overlap, for at opnå en solid låsning mellem skifterne.

6

Fra nu af går det stærkt! De næste skifter er meget lette at lægge, fordi bagknasten kun kan placeres på én måde i blokken under den - nemlig på den korrekte måde.

7

Mindre ujævnheder kan rettes op ved at lægge små stykker murpap mellem skifterne, men det skal gøres, før næste skifte lægges ovenpå, så tjek løbende med en mursnor, at hvert skifte er jævnt.

8

Fyld sand bag ved muren, hver gang du har lagt to skifter. Laget skal være minimum 10 cm dybt og har til formål at dræne jorden for vand, så du ikke risikerer, at vandtrykket kommer til at stå og presse på muren.

9

Stamp med brolæggerjomfruen, hver gang du har lagt 20 cm sand ud. Sandet skal komprimeres, men ikke for meget, da vand skal kunne sive ned langs murens bagside. Slut af med at lægge 20 cm muld øverst.

10

For at opnå en god låsning mellem blokkene har vi her lagt dem i halvstensforbandt, men en tredjedelsstensforbandt havde været lige så godt.

Materialer

til 8 m mur i 85 cm’s højde:
• Sand, 2 m³, 400 kr.
• Stabilt grus, 3 m³, 600 kr.
• Danblokke, 4250 kr.
• Støbemiks, 1 m³, 300 kr.
• Cement, 10 sække, 550 kr.

VÆRKTØJ

• Skovl og spade
• Jordloppe
• Brolæggerjomfru
• Snor og pæle
• Vaterpas
• Trillebør
• Betonblandemaskine

Pris

I alt cirka 6100 kroner

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Haven