Noget af det sværeste ved at anlægge en støttemur er at give den en tilpas hældning. Hældningen er vigtig, fordi den sammen med murens samlede vægt skal modstå trykket fra jorden i skråningen.

Derfor er det en rigtig god idé at vælge specielle støttemursblokke, der automatisk sørger for, at muren får cirka 10 graders hældning, fordi de simpelt hen er støbt med hældning.

Støttemursblokke sparer tid!

Støttemursblokke sparer dig derved for det svære og tidskrævende frihåndsarbejde med at lægge almindelige fliser eller sten, der skal have præcis den rette forskydning i hele murens længde og mellem alle skifter.

Med blokkenes indbyggede hældning kan du selv bygge op til en højde af cirka halvanden meter – med større hældning og bistand fra fagfolk kan støttemursblokke rejses helt op i tre meters højde. Men husk altid at følge producentens byggevejledning.

Stærkere mur med støttemursblokke

Du får også en stærkere mur af støttemursblokkene, fordi deres bagknast samtidig låser skifterne fast i hinanden, så enkelte blokke ikke KAN presses ud af muren. I forhold til fl iser og sten er støtteblokkene meget hurtigere at bygge med, det er meget nemmere at få et fl ot resultat, og du kan være sikker på, at muren bliver stående år ud og år ind.

DOWNLOAD HELE ARTIKLEN og se, hvordan du gør.