Mobilt udekøkken med smart detalje

Dette udekøkken har håndvask og rindende vand, der er inspireret af campingverdenen. Vandet opbevares i en stor dunk under bordet og pumpes op, når armaturet åbnes.

Intro

Udekøkkenet er super mobilt med både hjul, vask og rindende vand, der er inspireret af campingverdenen.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Udekøkken

Vejledning

01
Benene tager form 3 Trin

Det første, du skal lave, er det bærene i hele konstruktionen, benene.

De fremstilles af 68 x 68 mm høvlet fyr. To af benene (B) skal være 85 cm lange, mens de to sidste, hvor hjulene senere skal sidde (A), skal være fire centimeter kortere, altså 81 cm.

1

Du laver to indsnit i et af hjørnerne på hvert ben (se tegning), efter at du har savet benene i de rigtige længder. Indsnittet i toppen kan du lave med en sav, mens det nederste laves med sav og stemmejern.

2

Midt i indsnittet sætter du en 8 x 60 mm bordskrue. Bor for med et 5 mm bor, og skru så trægevindet i bund ved hjælp af en møtrik i maskingevindet. Bordskruerne skal skrues vinkelret ned i indsnittets flade.

3

Benene er nu næsten færdige, men først skal du lige bore et hul i de to korte ben, så hjulene senere kan monteres.

02
Skelettet samles 4 Trin

Ud over benene består udekøkkenets skelet af to ens rammer. Den ene skal senere bære bordpladen, mens den anden vil komme til at holde bunden i skabet og hylden.

Rammens sarge (sider) laves af 30 x 55 mm høvlet fyrretræ. Til at samle rammerne bruges 50 x 100 mm bordbeslag.

Disse bruges normalt ved borde, hvor man skal kunne tage benene af. Det er ikke meningen her, men metoden er meget solid og samtidig enkel i forhold til andre muligheder. For at kunne lave skabet senere skal der også laves en rev-le, af samme træ som sargene.

1

Start med at fræse eller save riller på indersiden i begge ender af hver sarg. Så nedfælder du beslagets ombukkede flige i rillerne og gør beslaget fast med tre 4 x 25 mm skruer i hver side.

2

Når du har samlet rammen af de fire sarge, skal du sætte revlerne i. De skal placeres 58 cm fra den ene ende. Revlerne gøres fast med to 4 x 70 mm skruer i hver side.

3

I hvert hjørne skal du sætte et ben fast. De to korte ben skal i den ende, der er nærmest revlerne. Du stikker bare bordskruen gennem samlebeslagets hul og spænder så stramt til med en 8 mm møtrik og underliggende spændskive.

4

Skelettet er færdigt, når alle ben og møtrikker er på plads, og du er klar til at gå i gang med de næste trin.

03
Bunden lægges 2 Trin

I den nederste ramme skal der nu læg-ges bund. For at gøre det så simpelt som muligt monteres der bæreliste på sarge-nes indersider. Listerne er af 21 x 21 mm fyr og fastgøres 15 mm fra rammens overkant.

Selve skabets bund og hylden laves af 15 x 68 mm høvlet fyr. Der skal bruges 19 lister med en længde på 49 cm.

TIPS: Brug afstandsklodser, så bliver afstanden mellem listerne i bunden den samme.

1

Du lægger skelettet ned og fastgør bærelisterne på indersiderne af sargene, 15 mm fra rammens overkant. Listerne fastgøres med vandfast lim og 3,5 x 40 mm skruer. Sæt en skrue for hver 20 cm.

2

Du er nu klar til at lægge bunden. Listerne lægges med lige stor afstand på ca. 0,5 cm imellem hver. Listerne fastgøres med lim og 3,5 x 40 mm skruer. Ved den de sidste lister skæres fir omkring benene.

04
Skabet skabes 4 Trin

Så er det blevet tid til at få lavet skabet. Det fremstilles af rammelister af 30 x 43 mm fyrrelister og plader i 12 mm vand-fast krydsfiner.

Rammelisternes ender afskæres på 45 grader, og i den ende, der skal vende ind-ad, fræses et 13 mm spor - 1 cm fra li-stens forkant og 1 cm dybt. Sporet skal bruges, når skabet skal samles.

Fremgangsmåden er den samme ved både siderne og lågen. Siderne laves sådan, at de vil gå stramt ind imellem øverste og nederste sarg, og for gavlens ved-kommende mellem de to ben.

De faste sider i skabet fastgøres først, således at lågen monteres som det sidste. For at sørge for, at lågen kan holdes lukket, skal du sætte en vinduesvrider med hage på det færdige skab.

1

Du starter med at afsave listerne i de rigtige mål, husk at skære dem i smig. Så fræser du sporene med et 13 mm notjern. Anvend parallelanslaget i overfræseren. Alle listekanter affases med slibepapir.

2

Så saver du krydsfinerpladerne ud i de forskellige størrelser. Listerne skal indramme pladen. Det gør du ved at stikke pladens kanter ind i rillen på listerne. Ved smigsamlingerne bruges vandfast lim og 3,5 x 50 mm skruer.

3

De tre faste sider gøres fast med to 4,5 x 70 mm skruer igennem både øverste og nederste sarg eller ved den ene side i øverste og nederste revle. Først borer du for med undersænk for skruehoveder, og så sættes de tre faste sider på skelettet.

4

Skabslågen sætter du på som den sidste. Lågen gøres fast til benet med to 26 x 42 mm bladhængsler. Nu er det tid til at give både skelet og skab en omgang træbeskyttelse.

05
Arbejdsplads opstår 5 Trin

Når det kommer til bordpladen og kryd-derihylden, er der mange muligheder, både hvad angår træsort og fremgangs-måde. Her er begge dele af fyr ligesom resten af udekøkkenet.

Bordpladen måler 62 x 160 cm, mens krydderihylden måler 18 x 160 cm. In-den de sættes på udekøkkenet, skal pla-derne have en gang olie. Krydderihylden monteres på bordpladen ved hjælp af rundstok og tværbøsninger. Det gør det muligt at afmontere den, når udekøkke-net fx skal opbevares.

1

Det næste trin er, at du sætter bordpladen på skelettet. Hvor sargene er tilgængelige, fastgør du bare pladen fra undersiden af disse. Bor for, og anvend 4,5 x 80 mm skruer. To i enden og tre i siderne.

2

I skabet, hvor siderne dækker sargene, fastgør du bordpladen med rigeljern. Brug to i hver af de fire sider.

3

Tværbøsninger bores ind i rundstokkens side, 3 cm fra top og bund. I rundstokkens centrum borer du i begge endeflader ind til tværbøsningen med et 7 mm bor.

4

Så borer du hul igennem hylde og bordplade til møbelskruerne. Møbelskruerne stikkes igennem bordpladen og hylden og spændes i tværbøsningerne med en sekskantnøgle.

5

Så er du ved vejs ende. Køkkenet er fær-digt og byder på masser af arbejdsplads, men er samtidig meget mobilt. Her har man valgt at tage skridtet videre og gøre udekøkkenet luksuriøst med en vask og rindende vand.

06
Lige et ekstra plus 3 Trin

Egentlig behøver man ikke en vask. En spand med vand og en balje kunne også gøre det. Men det er nu alligevel rart med en vask. Så selv om det er luksus, så får udekøkkenet en vask i rustfrit stål. Da køkkenet jo ikke er så stort, bliver det til en af de mindste på markedet, 40 x 50 cm.

Når vasken sættes i, er der et par ting, man skal være opmærksom på. En af de vigtigste er ikke at lave hullet for stort, så vasken ryger lige igennem. Et andet er at sikre sig, at man ikke kommer til at save i andet end bordpladen.

1

For at undgå, at hullet til vasken bliver for stort, kan du lave en saveskabelon i pap. Tegn så efter skabelonen, så er der styr på det.

2

Hullet til vasken skæres ud med stiksaven. Husk at tjekke, at hullet ikke ligger for tæt på siderne, så du ikke kommer til at save i sarge eller vinkeljern.

3

Før du sætter vasken i, skal du lige give kanten en gang olie. Vasken lægges ned i sanitetskit. Sørg for, at du trykker vasken godt på plads, og efterspænd så med de medfølgende fingerskruer.

Materialer

TIL SKELET:

68 x 68 mm høvlet fyr:
• 2 ben (A) a 81 cm
• 2 ben (B) a 85 cm

30 x 55 mm høvlet fyr:
• 4 sarge (C) a 141,4 cm
• 4 sarge (D) a 43,4 cm
• 1 revle (E), 49 cm

TIL BUND:

21 x 21 mm høvlet fyr:
• 2 bærelister (K) a 83,5 cm
• 2 bærelister (L) a 43,4 cm
• 2 bærelister (M) a 55 cm

15 x 68 mm høvlet fyr:
• 19 bundbrædder (N) a 49 cm

TIL SKABET:

30 x 43 mm høvlet fyr:
• 10 kantlister (P) a 55 cm
• 2 kantlister (R) a 43,4 cm
• 4 kantlister (S) a 54,5 cm

12 mm finerplade med spor:
• 1 gavl (F1), 35,8 x 47,4 cm
• 1 låge (F2), 46,9 x 46,9 cm
• 1 bagside (F3), 47,4 x 47,4 cm
• 1 side (F4), 47,4 x 47,4 cm

BORDPLADE:

• 62 x 160 cm bordplade (G)
• 18 x 160 cm krydderihylde (H)
• 2 rundstokke (J) a 30 cm, Ø 43 mm

HJUL:

• 2 hjul, Ø 160 mm, med 20 mm akselhul
• 2 reduktionsbøsninger a 20/12 mm (følger med hjulet)
• 2 maskinbolte a 12 x 140 mm
• 2 12 mmlåsemøtrikker og slutskiver
• 4 12 mm skærmskiver, Ø 30 mm

VASK:

• 1 rustfri stålvask, 40 x 50 cm, med afl øbsstuds
• Flex afl øbsslange
• Sanitetskit
• Vandhane med indbygget kontakt
• 12 volt pumpe
• 1 meter slange
• Batteriboks med integreret kredsløb
• 2 dunke a 25 l

Desuden:
• 8 bordsamlebeslag a 50 x 100 mm
• 8 bordskruer a 8 x 60 mm
• 8 møtrikker og skiver a 8 mm
• 8 rustfri skruer a 4 x 70 mm
• 4,5 x 70 mm rustfri skruer
• 3,5 x 40 mm rustfri skruer
• 4 x 25 mm rustfri skruer
• 1 vinduesvrider med hage
• 2 bladhængsler a 26 x 42 mm
• 3,5 x 50 mm rustfri skruer
• 4,5 x 80 mm rustfri skruer
• 8 rigeljern
• 4 tværbøsninger a 10 x 18 mm
• 4 møbelskruer a 6 x 80 mm
• Tynd transparant hvidpigmenteret træbeskyttelse
• PU opskummende lim

Pris

Cirka 2000 kroner eksklusive stålvask, dunke og campingudstyr

Cirka 3200 inklusive det hele

Tegning

Begge indsnit skal være 5,5 cm høje og 2 cm dybe på hver side. På A-benene er snittet 19 cm fra bunden og 15 cm på B-benene.

Mobilt udekøkken

Umiddelbart kan udekøkkenet godt virke som lidt af en mundfuld at give sig i kast med, men tager du det trin for trin, er det nemt nok.

Bagsiden (F3) og den inderste side (F4) har de samme mål.

Mobilt udekøkken

Pumpesystemet

Når vandsystemet skal monteres, er det vigtigt at følge den vejledning, der er med. Men i hovedtræk sættes det op som på tegningen her. Systemet kan købes i stort set alle forretninger, der sælger camping vogne og andet campingudstyr.

Vandet pumpes op til hanen.

Pumpen aktiveres af sig selv, når der åbnes for hanen.

Pumpen er nedsænket i vandet.

Strømmen henter systemet fra to 6 volts batterier.

Pumpesystemet

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Udekøkken