Genialt udekøkken med stålskelet

Et udekøkken af stålreglar og fibergips med fliser og en bordplade i beton kan holde til det meste, og materialerne er overraskende lette at arbejde med.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 uger
Pris
9.000 kroner
Udekøkken

Et udekøkken lavet i stål og fibercement er ekstremt holdbart og let at give et personligt udtryk med en beklædning af fliser.

Intro

Hvis du drømmer om et udekøkken, der kan passe sig selv de næste mange år uden at kræve andet vedligehold end en grundig rengøring her og der, så læs med her. Vi bygger nemlig et ekstra solidt køkken med materialer, du kender fra moderne skillevægge.

I denne artikel viser vi dig, hvordan du kan bygge et superlækkert og kompakt udekøkken, der bliver holdt oppe af et skelet i stålreglar beklædt med fibergips og toppet af med et betonbord, som er støbt direkte på stedet. Vi tager en grundig tur igennem projektet, fra skelet til flisebeklædning og hjørneprofiler.

Foruden en grundig trin for trin-vejledning får du en række arbejdstegninger, som forklarer principperne bag dette specifikke køkkendesign, så du let og enkelt kan lave dit eget.

Vejledning

01
Stålskelet 12 Trin

Inderst inde består køkkenet af et stålskelet, som i al sin enkelhed er samlet af stålreglar og skruer.

Skelettet består af mange små stive rammer, der tilsammen er stærke nok til at bære hele køkkenet. Rammerne står med en nogenlunde fast afstand, men der kan sagtens gives plads til skabslåger osv., uden at det truer stabiliteten.

Til slut er der indsat enkelte krydsforstærkninger i hjørnerne. Fibercementbeklædningen sikrer stabiliteten for resten.

1

Lavet i stålreglar. Hele skeletkonstruktionen er lavet i skillerumsreglar af stål. Profilerne er enormt stærke, når de sættes sammen i rammer og bliver stivet af med fibergipsplader og enkelte trekanter.

2

Kan skæres med kap-/geringssav. Det er nemt at arbejde med stålreglar, som er stærke i kraft af deres profil og ikke blot materialet. Derfor kan de sagtens saves med en rundsav og en klinge til stål.

3

Reglarne samles. For at sikre maksimal stivhed i skelettet er rammerne så vidt muligt samlet, så det ene U-profil er fanget inde i det andet.

4

Brug selvskærende metalskruer, men bor alligevel for, når du skal samle profilerne. Lav et lille pilothul, der er mindre end skruen. Lad skruen udvide hullet. Brug skruer med et fladt og bredt hoved.

5

Når du skal lave samlinger udefra, hvor der ikke er mulighed for at støde enden af et metalprofil ind i et andet, er du nødt til at lave noget at skrue i. Klip derfor et stykke af de bukkede sider i enden af en reglar.

6

Fold enden af profilet ned, så reglaren får en flad side for enden. Du kan nu skrue den flade side fast til ydersiden af en anden stålreglar.

7

Samlingen bliver svagere, end den gør, når et profil lejres i et andet, så bestræb dig på at undgå denne slags endesamlinger, så vidt muligt.

8

Byg en sektion ad gangen. Start med at vælge en sektion, og begynd så at bygge de to sider. Når de er færdige, bygger du gavlene og støtterammerne, der står mellem dem. Når de er færdige, samler du hele sektionen, før du begynder på den næste.

9

Husk at give plads til døre og låger. Hvis du vil have skabe og andre rum bygget ind køkkenet, så er det vigtigt, at du får lavet plads til skuffer, låger osv. i denne fase.

10

Forstærk de yderste hjørner. Hvis dine sektioner står og svajer, så kan du afstive dem med nogle trekanter i de yderste hjørner. Husk, at fibercementpladerne også afstiver en hel del.

11

Sæt sektionerne sammen. Når du har bygget begge sektioner, skal de samles. Gør det der, hvor køkkenet skal stå, da de bliver svære at flytte på bagefter.

12

Et gulv af brædder. Før du begynder at beklæde skelettet, skal der laves et gulv af brædder, som ligger løst mellem siderne og hviler på bunden af skelettet.

02
Fibercement 3 Trin

Hele skelettet er beklædt med fibercementplader, som er skåret til i så store stykker som muligt. Det er vigtigt, at stykkerne er så store som muligt, da beklædningen øger køkkenelementernes stabilitet markant. De giver det, der i fagsprog kaldes skivestabilitet.

Selve opmålingen og tilskæringen af pladerne er nem. Pladerne holdes op imod skelettet, hvis konturer tegnes af på pladerne, som skæres til efter aftegningerne. Vent dog med at tegne af, til køkkenet er stillet i vater, så der tages højde for eventuelle skævheder.

1

Tegn skelettet op på plader af fibercement, som du holder op imod elementerne, imens du markerer skelettets kontur med en sprittusch.

2

Skær pladerne til. Arbejdet klares let med en vinkelsliber eller en rundsav udstyret med en klinge til fibercement. Følg stregerne så præcist som muligt, og husk at tage støvmaske, briller og høreværn på, da arbejdet både larmer, sviner og støver.

3

Skru fibercementpladerne fast på skelettet. Sørg for at bore for, så du kommer let til arbejdet, som ellers kan være ret besværligt. Brug selvskærende fibergipsskruer til opgaven.

03
Støbeform 8 Trin

Køkkenbordet skal laves i beton, og det kræver en støbeform. Da bordpladen støbes på stedet, bliver fibercementpladen brugt som bund i støbeformen, der forlænges ud over siderne, så der opstår et udhæng på madlavningssiden og en bar til at sidde ved på den modsatte side. Støbeformen tager desuden højde for den vask, der skal placeres midt i sektion B.

Det er vigtigt, at barriererne langs formens kanter er i vater, så de kan bruges som land, når betonen skal glattes. Alle samlinger forsegles med silikone.

1

Først skal der bygges en støbeform. Formen skal følge kanten af den øverste fibercementplade med et udhæng på ca. 4,5 cm undtagen på barsiden, hvor pladen udvides midlertidigt og understøttes, så udhænget bliver ca. 20 cm. Omkring grillen er intet udhæng.

2

Skab afstand med 45 x 95 mm reglar. På alle sider af køkkenet, undtagen ved baren, skal der monteres en rem af 45 x 95 mm reglar langs kanten. Remmen skaber udhænget og bærer de ydre barrierer.

3

Lav et udhæng, så der kan støbes en bar. På ydersiden af sektion B laves en forskalling af 45 x 95 mm reglar, der bærer en træplade i niveau med fibercementen. Her skal støbes et barudhæng.

4

Understøt baren med overskydende reglar, så formen ikke svajer, mens betonen tørrer.

5

Lav plads til vasken. Midt i sektion B skal der stå en barriere, hvis ydre mål passer med den vask, der skal installeres. Højden skal svare til de ydre barrierer.

6

Sæt barrierer op langs kanterne, og sørg for, at de er lige høje og i vater. Hvis du ikke kan sætte dem i vater, når de er lige høje, så skal selve sektionen givetvis kiles op.

7

Forsegl alle samlinger med silikonefuge. Det er vigtigt, at betonen ikke kan løbe ud af formen og ind i køkkenet.

8

Skær armeringsnet til, og læg det i formen, så det svæver på afstandsbrikker ca. 2/5 oppe i formen. 8 mm armeringsstål er nok.

04
Betonbord 6 Trin

Næstsidste skridt er at støbe betonbordpladen, som er lavet af ganske almindelig støbebeton.

Når betonen er fyldt i formen, skal den glattes ud med et lige bræt. Formen skal også vibreres for at undgå luftbobler i betonen.

Når betonen har haft en smule tid til at hærde, efterfyldes evt. lunker.

Derefter holdes betonen fugtig, mens den tørrer. Når betonen har hærdet minimum et par døgn, kan den med fordel slibes, før den bliver stenhård.

1

Fyld beton i formen. Betonen skal være jordfugtig, flydende nok til at flytte sig, men ikke løbe. Vibrér løbende formen med en hammer langs kanterne, og sørg for at glatte overfladen med et lige bræt, der hviler på barrieren, så pladen bliver glat og i vater.

2

Lad tørre, og efterfyld lunker. Hvis der er lunker i overfladen, skal de efterfyldes med beton. Brug noget lidt mere flydende til denne opgave.

3

Fjern formen, og hold pladen fugtig. Når pladen har haft lidt tid til at hærde, kan du pille kanterne af formen. Fugt nu overfladen af bordpladen mindst en gang i døgnet, indtil betonen er hærdet igennem. Dæk evt. til med plastik.

4

Slib bordpladen efter ca. 48 timer. Pladen er endnu ikke fuldstændig hærdet og dermed stadig til at slibe, men det er et vindue, der lukker sig. Brug maske, da det støver.

5

Beskyt overfladen. Sørg for at behandle overfladen på bordpladen med en sealer, der er fødevaregodkendt, fx NanoCover eller bivoks.

6

Installér vasken. Endelig kan du fjerne de indre barrierer og installere vasken i midten af sektion B. Husk at trække en tynd afløbsslange fra bunden af vasken.

05
Fliser og finish 6 Trin

Det sidste, der mangler, er fliser, og så skal der installeres låger og laves en udluftningskanal på bagsiden af sektion A.

Endelig skal der monteres kantprofiler af metal på de udadvendte hjørner, og så er det tid til at nyde udekøkkenet.

1

Forstærk pladesamlingerne. Selvom pladerne er skåret i så store flader som muligt, er der alligevel samlinger, som skal forstærkes med lidt cementmørtel og glasfibertape.

2

Sørg for udluftning til gasflaskerne. Det er vigtigt, at der er etableret nok udluftningskanaler i det rum, hvor der opbevares gas. Åbningerne skal sidde lavt, da gas er relativt tungt.

3

Montér fliser fra bunden og op. Det er altid smart at lave en målfast skitse, før du begynder, så du kan fordele halve fliser i begge ender af den flade, du beklæder. Klæb fliserne fast med fliselim til udendørs brug.

4

Sæt skabe og låger på plads, og skru dem fast med selvskærende metalskruer. Bor for med et lidt mindre metalbor.

5

Montér kantlister på de udvendige hjørner. Du kan bruge flere forskellige slags lim, så længe de er vejrbestandige. Smør limen på profilet, før du sætter det op.

6

Kantlisterne afslutter projektet. Når listerne er på, er køkkenet færdigt.

Materialer

 • 45 x 70 mm stålreglar, ca. 60 m til skelet
 • 10 mm fibercementplader, ca. 10 m² til beklædning
 • 10 cm forskallingsbrædder, ca. 7 m til støbeform
 • 45 x 95 mm reglar, ca. 7 m til støbeform
 • 45 x 120 mm reglar, ca. 2 m til støbeform ved bar
 • Støbebeton (0-4 mm), ca. 28 poser a 20 kg til bordplade
 • Fliser, ca. 8 m² til beklædning
 • 8 mm rionet, ca. 2 m²

Desuden:

 • Selvskærende metalskruer med fladt hoved
 • Fliselim
 • Cementmørtel
 • Glasfibertape
 • Kantlister

Specialværktøj

 • Pladesaks
 • Kapsav m. metalklinge
 • Skæreskive til fibercement
 • Fibercementkniv

Tidsforbrug

3-5 uger.

Pris

Ca. 9.000 kr. eksklusive grill og skabe m.m.

Sværhedsgrad

Der skal både arbejdes med stål, beton, fliser og træ.

Tegning

Stålregler til skeletkonstruktionen

Brugen af stålreglar til skeletkonstruktionen sikrer, at der er masser af plads inden i køkkenet, som bruges til såvel køleskab som opbevaring af gas og trækul.

Stålregler til skeletkonstruktionen

Konstruktionsplaner

Her kan du se, hvordan stålskelettet er sat sammen af to aflange hovedelementer (A og B), der hver især er bygget op af en række rammer. Hver side (1, 2, 3 og 4) af hver sektion er bygget som et sammenhængende stykke. Det samme er gavlene (5) og de afstivende rammer imellem siderne (6). Bagefter er de skruet sammen.

Konstruktionsplaner

Udhæng i to niveauer

Udhæng i to niveauer

Video

Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Sådan bruger du rundsaven

I videoen her lærer du alt om om rundsavens muligheder, klinger og funktioner. Rundsaven er bomstærk og kan med den rigtige indstilling klare alt fra grove til helt fine snit - både lige og forskellige vinkler. Og med den rigtige klinge kan du bruge saven i både træ, metal, gasbeton, murværk og kunststof.

Beton uden lufthuller

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Udekøkken