Hævet terrasse med indbygget vildmarksbad

At bygge en hævet træterrasse på 30 m² er et stort projekt, og vælger du at integrere et vildmarksbad, kan det virke uoverskueligt. Det behøver det imidlertid ikke at være, for hvis først du får placeret stolperne korrekt, er det slet ikke så svært at opnå et resultat, der gør naboerne grønne af misundelse.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
23.000 kroner
Den nederste del af vildmarksbadet skjules af træbeklædning.

Den nederste del af vildmarksbadet skjules af træbeklædning.

Intro

En hævet træterrasse kan i sommermånederne fungere som en forlængelse af stuen eller køkkenet. Børn og voksne kan rende ind og ud uden at skulle spekulere på trapper, og integrerer du ligesom os et vaskeægte vildmarksbad i terrassen, bliver der med garanti masser af aktivitet - også når det danske sommervejr ikke arter sig.

Vi starter med at placere stolperne, som skal bære terrassen, på rad og række og sørger for, at de er i lod. Dernæst monterer vi en rem på murværket samt de øvrige remme hele vejen rundt om stolperne. Vi lægger terrassebrædder, laver rækværk og trappe, og så tilpasser vi det hele til vildmarksbadet.

Selve installationen af badet overlader vi dog til en fagmand.

Vejledning

01
Sæt stolper 5 Trin

For at undgå unødig tilretning senere i byggeprocessen sørger vi for at placere stolperne på en snorlige række. Vi laver huller med et pælebor og tjekker løbende med et vaterpas, at stolpen er helt i lod. Når stolpen står, som den skal, hælder vi cirka 15 kg stolpebeton ned i hullet, giver det lidt vand og dækker det til med jord. Herefter banker vi et par lægter fast i jorden, som vi også spænder fast til stolpen, for at den ikke skal rykke sig.

1

For at terrassen kommer til at flugte med huset, fæstnes en snor på siden af muren, så stolperne kan placeres på rad og række. Med målebåndet findes den rigtige afstand til hushjørnet.

2

Bor hul til stolpen med et pælebor, og tjek, at du kommer helt ned i 90 cm, som anses for at være frostfri dybde. Sæt evt. et stykke tape 90 cm fra borets spids.

3

Placér den første stolpe (A), og kontrollér med vaterpasset, at den er i lod i begge retninger. Skru et par midlertidige skråstivere fast på stolpen, så den ikke flytter sig, når du fylder hullet med stolpebeton.

4

Inden den anden hjørnestolpe placeres, laves et diagonalmål på tværs af konstruktionen. For at være sikker på at terrassen er i vinkel, skal afstanden fra hushjørnerne til hjørnestolperne være ens.

5

Husk, at de yderste stolper skal være længst, da de også skal bruges til at montere gelænderet på, når terrassen er færdig.

02
Montér remmene 7 Trin

Det første, du skal gøre, er at montere de fire yderremme. Først på husmuren og efterfølgende uden på de yderste stolper. Det er vigtigt, at de er helt i vater, så de øvrige remme, der kommer til at udgøre underlaget for terrasse terrassebrædderne også er helt i vater.

For at gøre konstruktionen så stærk som muligt monterer vi foruden fem lange tværremme en masse korte mellemstykker mellem disse.

1

Afsæt den ønskede højde, og bor et hul for hver halve meter gennem remmen (C) og ind i muren. Montér derefter remmen med 10 x 180-mm franske skruer med spændeskive - evt. med en slagnøgle.

2

Ved ikke at føre murremmen (C) helt ud til hjørnet bliver der plads til at fastgøre sideremmene, så de flugter med husmuren. Tvingen sikrer, at højden bliver ens. Fastgør med 5 x 100-mm galvaniserede skruer.

3

Træk en kridtsnor mellem de yderste stolper (A), og giv den et svirp. Nu har du højden på de lange tværremme.

4

Montér bjælkeskoene til de tværgående remme på murremmen (C). Her er beslagskruer på 5 x 40 mm velegnede.

5

Når tværremmene (D) er fastgjort, kontrolleres højden en ekstra gang med en snor, for at sikre at remmene flugter med hinanden. Brug 5 x 100-mm galvaniserede skruer til monteringen.

6

Montér korte mellemstykker (C) mellem tværremmene (D). Der skal være cirka 40 cm mellem dem. Fastgør med 5 x 100 mm galvaniserede skruer, og brug skruetvinger til at sikre, at remmene flugter.

7

Mellemstykkerne (C) forskydes i forhold til hinanden, så du kan skrue dem fast gennem tværremmene (D). Langs stolperne ud mod fronten af terrassen sættes en ekstra rem, da terrassebrædderne skal ligge på tværs langs kanten. Når skelettet er færdigt, er det oplagt at male det med træbeskyttelse. Vi har valgt sort, men der er masser af farver at vælge mellem.

03
Læg terrassebrædderne 7 Trin

Når du placerer det første bræt, skal det ligge vinkelret på husmuren. På den måde bliver det nemmere at lægge alle brædderne helt lige. Når det første bræt ligger korrekt, er det bare at fortsætte. Vi bruger en tømrerblyant som afstandsklods mellem brædderne. På den måde sikrer vi os, at regnen kan løbe af, og at afstanden mellem de enkelte brædder er nogenlunde ens. Vi lader desuden de yderste terrassebrædder rage et par cm ud over remmen for at give gulvet en pæn afslutning.

1

Ved at lave en lille skabelon sikrer du, at terrassebrædderne (E) kommer til at rage lige langt ud over sideremmene (C).

2

Når du har målt afstanden med skabelonen, sættes en streg med kridtsnoren. Nu ved du, hvor det første bræt (E) skal ligge, og at det ligger helt lige.

3

Når det første bræt er skruet fast, og du har sikret dig, at det ligger helt lige, kan de næste brædder fastgøres. Vi bruger en tømrerblyant som afstandsklods, så vi ved, at afstanden mellem brædderne bliver så ens som muligt. Med en vinkelmåler kan du nemt markere afstanden mellem skruehullerne samt sikre, at skruerne flugter.

4

Og så er det bare om at montere resten af brædderne med 5 x 60-mm rustfri terrasseskruer. Vi monterer skruerne i en vinkel på 90 grader og husker at bruge blyanten som afstandsklods hver gang.

5

Hold en afstand på et par cm mellem murværket og terrassebrædderne, så regnvandet kan løbe af. Læg evt. en liste eller nogle afstandsklodser, så du får den samme afstand.

6

Ved dørhullet er du nødt til at skære terrassebrædderne til, så afstanden til murværket bliver den samme på begge sider af døren.

7

Længden af terrassebrædderne tilpasses med en dyksav, så kanten bliver helt lige og flugter med stolperne.

04
Fastgørelse af trappe 4 Trin

Ved at klodse trappevangerne op på tre fliser undgår vi, at der trænger fugt op i dem nedefra. Herefter fastgøres den øverste del af vangerne, hvorefter vi bygger skelettet, som vildmarksbadet skal stå i. Vi kan dog ikke montere trappetrin og sidebeklædning på skelettet, før badet er tilsluttet og klar til brug.

1

Trappevangerne sætter vi på nogle fliser, så der ikke trænger fugt op fra jorden og ødelægger træet. Vi sikrer os ved hjælp af et vaterpas, at trappevangerne er i samme højde.

2

Placér trappevangerne på fliserne, og fastgør dem i toppen til remmen med 5 x 100-mm galvaniserede skruer, så selve terrassegulvet bliver det sidste trappetrin.

3

På den ene side af trappen konstrueres et skelet af reglar (C) til vildmarksbadet. Trappen kommer på denne måde til at støde helt op til vildmarksbadet.

4

Lad de øvrige sider af konstruktionen stå åbne, så vildmarksbadet kan bæres ind fra siden. I midten har vi støbt et lille fundament i frostfri dybde, 90 cm, som vildmarksbadet skal stå på.

05
Byg rækværket 6 Trin

Rækværket er en forholdsvis simpel konstruktion, hvor topbrættet består af et terrassebræt, som er fastgjort til de lodrette stolper. De vandrette terrassebrædder, som udgør beklædningen, skrues ligeledes fast i de lodrette stolper. Vi bruger løbende vores vaterpas til at sikre os, at beklædningen er i vater. Rækværket er noget af det første, man lægger mærke til, og derfor skal det selvfølgelig sidde snorlige.

1

Læg en strimmel tagpap mellem den første stolpe til endevæggen (F) og muren, og skru den herefter fast i murværket med tre 5 x 100-mm galvaniserede skruer og tilhørende plugs.

2

Montér de øvrige stolper med vinkelbeslag med cirka en meters mellemrum. Vaterpasset bruges til at sikre, at stolpen står helt i lod.

3

Skær endevæggens beklædning (E) til med en dyksav, så de flugter med endebrættet på terrassen. Føringsskinnen er fastgjort med skruetvinger, så den ikke rykker sig, mens der skæres.

4

Som gelænder bruges også terrassebrædder (E). Du kan med fordel bruge skruetvingerne til at holde brædderne på plads med, mens du sikrer dig, at de er helt i vater, med vaterpasset.

5

Skær trappegelænderet i smig med en stiksav, så det passer med det vandrette gelænder. Ved at vende saven kan du lettere se, hvor du skærer, og snittet bliver som regel mindre flosset.

6

Når du har sikret dig, at vinklen passer, monteres trappegelænderet (E) med to 5 x 60-mm rustfri terrasseskruer. Den anden ende af gelænderet skæres ren til allersidst.

06
Tilpas terrassen til vildmarksbadet 6 Trin

Nu skal vildmarksbadet gelejdes på plads. Vi placerer det på vores lille fundament og understøtter sæderne med nogle store flamingoklodser, og så handler det ellers bare om at tilpasse terrassebrædderne, så de “fortsætter” ind under kanten af vildmarksbadet. Selve tilslutningen af badet og det VVS-arbejde, som knytter sig dertil, overlader vi til en fagmand.

1

Når vildmarksbadet står solidt på fundamentet, skal du sikre dig, at det står helt i vater. Det kommer nemlig ikke til at hvile på terrassen, men kun på fundamentet.

2

Terrassebrædderne fastgøres til konstruktionen, så de fortsætter ind under kanten på vildmarksbadet. Ved at montere nogle ekstra skråstivere omkring badet får du noget at skrue brædderne fast i.

3

Kanten af terrassen afsluttes med et terrassebræt på langs, så enderne af brædderne ikke ses, og konstruktionen får et sammenhængende udtryk.

4

Trappetrinnene (E) fastgøres til alle vangerne med 5 x 60-mm rustfri terrasseskruer.

5

Vildmarksbadet beklædes hele vejen rundt med terrassebrædder (E). Ved at lade hvert andet bræt være en smal liste skåret af et terrassebræt bliver afslutningen ekstra flot.

6

Og nu er det vist på tide at trække i badetøjet og få skyllet savsmulden væk.

Materialer

100 x 100-mm-fyr

 • 6 stolper a 3.000 mm (A)
 • 5 stolper a 2.400 mm (B)

47 x 100-mm-fyr

 • 33 reglar a 2.400 mm (C)
 • 4 reglar a 3.600 mm (D)

125 x 32-mm-fyr

 • 113 terrassebrædder a 4.000 mm (E)

70 x 70-mm-fyr

 • 4 stolper a 3.000 mm (F)

Derudover:

 • 4 trappevanger med syv trin
 • 8 poser stolpebeton a 20 kgBeslagskruer, 5 x 40 mm
 • Franske skruer, 10 x 180 mm
 • Rustfri terrasseskruer, 5 x 60 mm
 • Galvaniserede skruer, 5 x 100 mm
 • Dyvler, 6 x 30 mm
 • Dyvler, 10 x 50 mm
 • Træbeskyttelse i hhv. hvid og sort

Specialværktøj

 • Kap-/geringssav
 • Pælebor
 • Dyksav med styreskinne
 • Kridtsnor
 • Evt. en slagnøgle

Tidsforbrug

En uges tid for to personer.

Pris

Ca. 23.000 kr. for en terrasse på 30 m² inklusive vildmarksbad.

Sværhedsgrad

Du skal være præcis med opmålingen og de mange snit, men det er en god opgave for den erfarne gør det selv’er.

Tegning

Video

TEKNIK: Støbte stolper

Med afstivning får du dem i lod, mens betonen hærder

TEKNIK: Stolper på række

Med en hjælpesnor får du dem til at flugte præcist

TIPS: Nemt dybdestop med tape

TEKNIK: Samling af terrassebrædder

Lav samlinger ovenpå en strø. Så bliver de stærke

TEKNIK: Endesnit på terrassebrædder

Med dyksav og skinne bliver kanten helt lige

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Vildmarksbad