Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

20 reparationer du kan klare på én weekend

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Du kender dem udmærket – alle de små reparationer, du har udskudt gang på gang, og som du efterhånden har lært at leve med. Men hvorfor leve med en dryppende vandhane og en dør, der binder, når du én gang for alle kan klare de 20 mest almindelige reparationer på en lidt lang weekend?

Efter en årrække vil mange dørhåndtag ende med at sidde løst. Årsagen er ofte, at træet, som rosetten er skruet fast i, ikke kan “holde på” skruerne længere.

Efter en årrække vil mange dørhåndtag ende med at sidde løst. Årsagen er ofte, at træet, som rosetten er skruet fast i, ikke kan “holde på” skruerne længere.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du klarer 20 reparationer på én weekend. Du kan læse, hvordan du fikser:

1. dørtrinnet, der knirker
2. græsplænen, der har en lunke
3. soklen, der smuldrer
4. døren, der binder
5. mørtelfugerne, der smuldrer
6. knagen, der sidder løst
7. tagrenden, der drypper
8. plæneklipperen, der er sløv
9. badeværelsesflisen, der er revnet
10. dørhåndtaget, der sidder løst
11. ledningen, der er blevet klippet over
12. toilettet, der løber
13. køkkenlågen, der hænger
14. hegnsstolpen, der er skæv
15. flisen, der er sunket
16. trægulvet, der har fået et hak
17. trapeztaget, der er utæt
18. murstenen, der er ødelagt
19. dørhåndtaget, der hænger
20. vandhanen, der drypper.

God fornøjelse!

Dørtrinnet knirker

I nogle tilfælde knirker dørtrinnet fra den dag, det bliver monteret, fordi det ikke er ordentligt understøttet. I andre tilfælde rykker understøtningen sig med årene, og så vil det knirke, hver gang du træder på trinnet. Det skyldes, at dørtrinnet giver sig og gnider mod rammens sidestykker. Løsningen er at få skubbet en understøtning ind under trinnet, så det ligger helt stabilt og ikke giver sig. I langt de fleste tilfælde vil det stoppe knirkeriet.

■ Værktøj: hammer, dyknagle og koben

■ Materiale: plastbrikker

Afmontér fejelisten, og tving trinnet op med et koben, så du kan lægge et stykke krydsfiner, murpap eller et par plastbrikker oven på den eksisterende understøtning.

Træd på trinnet. Knirker det stadig, må du supplere med en ekstra klods, inden du monterer fejelisten. Husk at undersænke dykkeren med en dyknagle.

Græsplænen har fået en større fordybning

Hvis du skal slippe af med hullet i græsplænen, er der kun én vej frem: Fyld hullet med jord, sørg for, at jorden flugter med resten af plænen, og træk dernæst den overskydende jord af med et vaterpas. Til sidst er det bare at så græs på stedet og væbne sig med tålmodighed.

■ Værktøj: vaterpas

■ Materiale: jord og græsfrø

Soklen smuldrer

Kontakten mellem det gamle murværk og det nye pudslag er afgørende for, hvor længe soklen vil holde. Det er derfor vigtigt, at al den løse puds bankes af, og området fugtes med en bred pensel, når soklen skal repareres.

■ Værktøj: murske, glittebræt og pudsebræt

■ Materiale: fx færdigblandet sokkelpuds 100/400 0-2 mm

Med en konsistens som vælling skal det første lag mørtel kastes på. Laget skal ikke være mere end et par mm tykt.

Påfør grovpudsen. Du kan sagtens arbejde med et pudslag på 10-12 mm. Har du brug for et tykkere lag, må du bygge det op ad flere omgange.

Når pudsen har “sat sig”, arbejder du overfladen sammen med et fugtigt pudsebræt i rolige cirkelbevægelser.

Det yderste pudslag trækkes på med en murske eller et glittebræt. Laget skal være tyndt og har til formål at fylde de sidste ujævnheder ud. Pudsen bearbejdes med et fugtigt pudsebræt, så det ikke trækker vandet ud af mørtlen eller vasker bindemidlerne ud.

Døren binder

Uanset om håndtaget er svært at trykke ned, om døren binder, eller om låsen går lidt for stramt, kan problemet ofte løses med en god låseolie. Husk at alliere dig med en tør klud.

■ Materiale: låseolie

Fugen krakelerer

Har du brug for at skifte en enkelt fuge i murværket, kan du med fordel bruge en fugepatron med såkaldt reparationsmørtel. Når omfanget ikke er større, er det både hurtigere og nemmere end at give sig i kast med at finde mørtel og fugeske frem.

■ Værktøj: fugepistol

■ Materiale: fx Fuge rep fra Polyfilla

Plæneklipperen er sløv

Har du en ældre rotorklipper, er det bare at afmontere kniven og slibe den i en vinkel på 25 grader med en fil. Det er en god idé at notere, hvordan kniven vender, da det kan være svært at huske bagefter.

Når kniven er monteret korrekt, er det bare at trille ud på græsplænen og mærke forskellen.

■ Værktøj: topnøglesæt og en fil

Knagen sidder løst

■ Værktøj: slagboremaskine og spartel

■ Materiale: plug, mørtel og spartelmasse

Fjern al løs puds og maling, og bor derefter et større og dybere hul. Tryk den nye plug ind i hullet, så den flugter med væggen. Det er vigtigt, at du rammer en mursten, så pluggen sætter sig helt fast.

Luk hullet med mørtel og til sidst spartelmasse. Der skal gerne være plads til 3-4 mm spartelmasse. Husk at sørge for, at der ikke kommer mørtel eller spartelmasse ind i pluggen.

Tagrenden drypper

Hvis der kun er tale om et lille hul, kan du nøjes med at rense området grundigt med rensebenzin og efterfølgende slibe det med fint slibepapir. Når området er helt rent, klikker du et samlestykke hen over hullet. Samlestykket skal forsynes med to jævne striber tagrendelim inden montering.

Er skaden mere omfattende, må du skifte et stykke eller alternativt hele tagrenden. En utæt tagrende kan nemlig hurtigt forvolde stor skade på et ellers sundt murværk.

■ Værktøj: slibepapir

■ Materiale: samlestykke og tagrendelim

Vægflisen er revnet

En forudsætning for at udskifte en badeværelsesflise er, at du enten har en tilovers fra opsætningen, eller at flisen stadig kan købes. Det er desuden en fordel, hvis flisen sidder på murværk, beton eller multiplader. Sidder den på en gipsvæg, er det nemlig meget vanskeligt at fjerne en enkelt flise uden at ødelægge selve væggen.

■ Værktøj: hammer, mejsel, fugekradser, spartel, gummispartel og flisekryds

■ Materiale: flise, fliseklæber og flisefuge

For at kunne komme til med hammer og mejsel er du nødt til at kradse noget af fugen ud. Det kan både gøres med en manuel fugekradser eller en multicutter.

Træk fliseklæber på den nye flise med en tandspar-tel, efter at du har støvsuget underlaget.

Tryk flisen på plads, og brug flisekryds til at sikre dig, at fugebredden er ens på alle sider. Kontrollér desuden, om flisen flugter med resten af fliserne, ved at lægge et høvlet bræt eller et vaterpas hen over flisen. Træk flisefugen på med en gummispartel. Sørg for at arbejde i diagonale bevægelser. Slut af med at vaske efter med en fugtig svamp - igen med diagonale bevægelser.

Døren hænger

Mange døre vil med tiden begynde at “hænge”. Men fortvivl ej. På nogle nyere døre er der justeringsmuligheder i selve dørhængslerne. Har du ikke en dør af denne type, kan du i stedet benytte dig af en såkaldt hængselvrider, der kan vride hængslet på plads. Du kan også løfte døren en smule ved at sætte en lille metalring på ud over hængslet.

■ Værktøj: hængselvrider, skruetrækker og unbrakonøgle

■ Materiale: metalringe

Døren kan rettes op med en hængselvrider. Sæt vrideren på hængslet, og træk det lidt tilbage, så døren igen sidder lige i karmen.

Har du en nyere dør, vil døren typisk kunne rettes op ved at justere de skruer, der sidder i hængslet - typisk små pinolskruer - og de fire skruer, hængslet er monteret med.

Du kan hæve døren lidt ved at justere skruen i hængslet med en unbrakonøgle. Døren kan også løftes en smule ved at lægge en eller flere metalringe hen over den nederste del af hængslet.

Ledningen er blevet klippet over

Er du kommet til at skære ledningen på et elektrisk stykke værktøj over eller på anden måde beskadige den, kan du enten skifte ledningen inde i apparatet eller sætte en ny stikprop på og acceptere, at ledningen er blevet kortere. Du må ikke begynde at lodde eller samle ledningen med muffer eller lignende.

■ Værktøj: skruetrækker og bidetang

■ Materiale: evt. en ny ledning

Køkkenlågen hænger

Problemet skyldes ofte, at skruerne, der holder hængslet på plads, ikke har noget at fæstne i længere. Ved at afmontere hængslet og fylde op med en tokomponent filler, som fx Fischer Fill & Fix, har du efter kort tid noget at montere hængslerne i igen.

■ Værktøj: skruemaskine

■ Materiale: Fischer Fill & Fix

Hegnsstolpen er skæv

En hurtig og billig måde at rette en skæv hegnsstolpe op på er ved at slå en tilsvarende stolpe ned ved siden af. Den nye stolpe tvinger således den skæve stolpe på plads. Det er ikke en langsigtet løsning, men det fungerer fint, hvis formålet er at forlænge hegnets levetid med 4-5 år.

■ Værktøj: spade og hammer

■ Materiale: stolpe

Toilettet løber

Løber toilettet, er der god grund til at reparere det med det samme. Det er nemlig ikke bare spild af vand, det er også dyrt.

■ Materiale: evt. en ny pakning

Afmontér cisternens låg, og drej udløbsventilens top en halv omgang med uret. Du kan tydeligt mærke, når det slipper.

Løft ventilen op af cisternen. Husk dens placering, så du nemt kan montere den igen. Tag evt. et foto.

Fjern pakningen fra den nederste del af udløbsventilen. Gør den helt ren, eller skift den ud med en ny, hvis den er mør eller på anden vis ødelagt.

Sæt den nye eller rengjorte pakning på plads igen, og montér udløbsventilen på ny. Nu skal du bare dreje den en kvart omgang mod uret. Er der et firmalogo på pakningen, skal logoet vende opad, for at pakningen holder helt tæt.

Flisen er sunket

Selvom dine fliser er lagt efter alle kunstens regler, kan de godt sætte sig med tiden. Når først du har fjernet flisen forsigtigt uden at beskadige den eller de omkringliggende fliser, er fremgangsmåden ganske simpel.

■ Værktøj: vaterpas, stolpe, afretningsbræt og kost

■ Materiale: læggegrus og fugesand

Find de nedsunkne fliser ved hjælp af et vater - pas. Afstanden fra toppen af den nedsunkne flise til undersiden af vaterpasset giver en indikation af, hvor meget læggegrus der skal bruges.

Fyld læggegrus i hullet, og komprimér det ved at stampe det grundigt med en tung stolpe eller lignende.

Ret læggegruset af med et bræt, der er skåret til, så det passer ned i hullet og flugter med flisens underkant. Ligger flisen stadig for lavt, når du lægger den, må du fylde efter med et ekstra lag grus.

Fyld fugerne med fugesand ved at feje diagonalt over fugerne. Vand gerne undervejs, og fej mere sand ned i fugerne, til de er helt fyldte.

Trægulvet har fået et hak

Træfiller er genialt, hvis du skal spartle dybere revner eller huller i trægulvet. Filleren findes i de gængse “træfarver” - bl.a. eg og fyr.

■ Værktøj: rørepind og en lille spartel

■ Materiale: træfiller

Trapeztaget er utæt

Hvis du vil undgå at skifte hele taget, kan du nøjes med at dække hullet med en ny strimmel trapeztag. Lad det overlappe med to til tre bølger på hver side, og skru det fast gennem plastikhætterne.

■ Værktøj: skruemaskine

■ Materiale: trapezplade

Vandhanen drypper

Står du med en dryppende vandhane og en stor vandregning, er en utæt pakning ofte synderen. Du skifter pakningen ved at løsne omløberen med en papegøjetang, hvorefter du skruer den gamle overdel ud med en skiftenøgle. Skift pakningen, og sørg for, at der ikke ligger grater i bunden af armaturet, som kan ødelægge den nye pakning.

■ Værktøj: papegøjetang og skiftenøgle

■ Materiale: pakning

Murstenene er ødelagte

At skifte en mursten eller to er både nemt og hurtigt. Det sværeste er at fjerne stenene uden at beskadige de omkringliggende - resten giver næsten sig selv.

■ Værktøj: mejsel, hammer, fugeske og pudsebræt

■ Materiale: mørtel, cement og et par nye mursten

Hug murstenene ud med en mejsel. Fræs evt. først rundt om stenene med en vinkelsliber med en fugefræserforsats, hvis de sidder godt fast. Pas på ikke at beskadige de omkringliggende sten. Gør hullet rent, og fugt det med en våd kost.

Bland en forholdsvis tynd mørtel af ca. 1 del cement og 8-10 dele bakkemørtel, og fordel det i hullet med en fugeske. Tryk stenene på plads, så de flugter med de øvrige sten og fuger.

Fug første gang, og lad mørtlen tørre til dagen efter. Fug endnu en gang, og tryk evt. fugen, så den kommer til at ligne de øvrige. Hvis der opstår saltudtrækninger i form af hvide skjolder, kan du afsyre området med 1 del saltsyre og 20 dele vand.

Dørhåndtaget hænger

Efter en årrække vil mange dørhåndtag ende med at sidde løst. Årsagen er ofte, at træet, som rosetten er skruet fast i, ikke kan “holde på” skruerne længere.

■ Værktøj: skruetrækker, kniv og slibepapir

■ Materiale: tokomponent filler

Afmontér låsekassen, rengør området, og fyld hullet med en tokomponent filler. Hold en klud på bagsiden af hullet, så der ikke kommer filler ind, hvor låsekassen skal sidde.

Montér låsekasse, roset og håndtag på ny, når du har skåret eller slebet overskydende filler af.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage