Der er al mulig grund til at tage eksperterne alvorligt, når de fortæller, at du skal grave dit randfundament ned i frostsikker dybde. Ligesom du skal lytte godt efter, når du rådes til at sætte punktfundamenterne under garagen, stolperne til hegnet og drænrørene i frostsikker dybde. For når vandet mellem jordpartiklerne fryser til is, udvider det sig, og det udvider sig med nærmest ufattelig kraft. Rigelig kraft til, at det kan løfte dit hus. Og da isen sjældent løfter huset lige meget over det hele på én gang, men fx blot det ene hjørne af huset, om det så bare er nogle få millimeter, opstår der revner. Og revner har det med at vokse. Revner i terrændækket åbner for vand og radon fra undergrunden. Og oppe under taget skaber de små forskydninger måske nye og alvorlige skader, hvor spær mister grebet, og tagplader bliver utætte. I Danmark betegner vi 90 cm som frostsikker, eller “frostfri”, som det oftest betegnes, selv om det nok er at stramme den en hel del. Jorden kan nogle steder, særligt inde i landet, fryse helt ned til 120 cm’s dybde, men det sker sjældent, og vandet i de sidste jordlag udvider sig ikke så meget, at det kan løfte jorden ovenover ret meget. Til gengæld kan frostgrænsen andre steder, fx tæt på kysten, være nærmere 80 cm, men 90 cm er altså det mål, der burde være sikkert overalt i Danmark.