Hold dig fri af frosten

Der kan være god grund til at søge ned i frostsikker dybde, når du bygger. Helt derned, hvor jorden er garanteret fri for frost, behøver du dog ikke at grave – og i nogle tilfælde kan du slippe endnu lettere.

Der er al mulig grund til at tage eksperterne alvorligt, når de fortæller, at du skal grave dit randfundament ned i frostsikker dybde. Ligesom du skal lytte godt efter, når du rådes til at sætte punktfundamenterne under garagen, stolperne til hegnet og drænrørene i frostsikker dybde.

For når vandet mellem jordpartiklerne fryser til is, udvider det sig, og det udvider sig med nærmest ufattelig kraft. Rigelig kraft til, at det kan løfte dit hus. Og da isen sjældent løfter huset lige meget over det hele på én gang, men fx blot det ene hjørne af huset, om det så bare er nogle få millimeter, opstår der revner. Og revner har det med at vokse.

Revner i terrændækket åbner for vand og radon fra undergrunden. Og oppe under taget skaber de små forskydninger måske nye og alvorlige skader, hvor spær mister grebet, og tagplader bliver utætte.

I Danmark betegner vi 90 cm som frostsikker, eller “frostfri”, som det oftest betegnes, selvom det nok er at stramme den en hel del.

Jorden kan nogle steder, særligt inde i landet, fryse helt ned til 120 cm’s dybde, men det sker sjældent, og vandet i de sidste jordlag udvider sig ikke så meget, at det kan løfte jorden ovenover ret meget.

Til gengæld kan frostgrænsen andre steder, fx tæt på kysten, være nærmere 80 cm, men 90 cm er altså det mål, der burde være sikkert overalt i Danmark.

Tør jord er sikker jord

Men, for der er altid mindst ét men:

• Frostsikker dybde er ikke altid sikker dybde. Er undergrunden ustabil, må du måske længere end 90 cm ned.

• Frostsikker dybde er forskellig fra sted til sted. I Danmark er du ofte sikker ved 90 centimeter, men langt fra kysten og byerne kan den være 120 centimeter.

• Knastør jord kan godt nå ned under 0 grader uden at skubbe til dit hus. Det er jo kun vand, der bliver hårdt og udvider sig, når det fryser.

• Du kan selv flytte på den sikre dybde. Hvis du graver ekstra af jorden omkring huset eller hæver terrænet, flytter frostgrænsen med, og du kan hæve den frostsikre dybde ved at lægge isolering vandret ud fra huset lidt under overfladen.

Her betaler det sig at grave dybt for at undgå frost

Bygninger

Både randfundamenter og punktfundamenter til især murede huse sættes normalt i frostsikker dybde, 90-120 cm, for at undgå sætningsskader og revner, som kan ødelægge huset totalt.

Alternativer: Et pladefundament, der blot ligger direkte på jorden, kan gøres så solidt, at det lave hus uden problemer rider oven på frosten. Isolering af jorden lige omkring huset kan holde jorden inde under huset frostfri. Fleksibelt byggeri er mindre sårbart for bevægelser i fundamentet - en åben carport revner fx ikke, selv om den ene stolpe løftes få millimeter.

Bassiner

Havebassinet skal kunne tåle, at frosten flytter rundt på det. Når der tales om frostfri dybde, som her bør være mindst 100 cm, handler det om at give overvintrende fisk et sted at være.

Alternativer: Hold vandet i bunden frostfrit - fix ved at lade pumpen køre om vinteren, selv om du lader vandløb o.l. tørre ud. Pumpen giver lidt varme og holder vandet i bevægelse. Tag fiskene ind i lidt lunere omgivelser vinteren over.

Fritstående mure

Havemuren revner, hvis frosten løfter den ene ende, så dens fundament er du også nødt til at sikre ved at grave fundamentets underste kant ned i frostsikker dybde, 90-120 cm.

Alternativer: En kort mur er mindre sårbar end en lang mur. Byg eventuelt i sektioner. Armering i fundamentet stiver det af - men en lang mur er stadig sårbar.

Terrasser

En støbt terrasse med fastlimede klinker risikerer at knække eller vride klinkerne af, hvis frosten løfter den skævt. Den kan sikres i frostsikker dybde, 90-120 cm, med drænet stabilgrus eller randfundament - eller armeres så solidt, at den ikke giver sig.

Alternativer: Armering kan gøre en mindre, støbt terrasse solid nok til at ride frosten af. En klassisk belægning med stabilgrus og fliser i grus med sandfyldte fuger går ikke i stykker i frostvejr. Men den sikres mod frost, ved at fugerne gøres tætte, overfladen sikres fald, og bunden holdes tør.

Hegn

Plankeværker og hegn risikerer også at blive vredet skæve af frost i jorden, så stolperne skal helst ned i frostsikker dybde, 90-120 cm. Det stive plankeværk er mest sårbart, mens det åbne hegn først og fremmest bliver skævt, hvis stolperne vrides ud af geled.

Alternativer: Se, om det går. For at gøre stolperne stabile i vinden skal hegnets stolper alligevel graves pænt dybt ned, så ved fleksible hegn er det enkleste at grave dybt fra start. Kommer du ikke ned i frostsikker dybde, begrænser skaderne sig til, at hegnet måske skal rettes lidt op.

Rør og faskiner

Kloakrør o.l. føres ned i en dybde, så frosten ikke knækker rørene, og de ikke fryser til. Da det er autoriserede håndværkeres arbejde og ansvar, overlader vi det til dem. Faskiner derimod kan vi selv bygge, her skal du bare sikre, at sandfanget, hvor der står vand, er placeret i frostsikker dybde

  • 70-80 cm lyder de generelle anbefalinger, selv om 90 cm absolut placerer faskinen mere sikkert.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Hus