Ved at skifte det gamle vindue ud kan du spare på varmeregningen, og samtidig får du karm og ramme med ny – og ofte længere – levetid.

Ved at skifte det gamle vindue ud kan du spare på varmeregningen, og samtidig får du karm og ramme med ny – og ofte længere – levetid.

Når forsikringsselskaber sætter tal på, hvor længe en type tagbeklædning kan holde ved en given taghældning, er det kun et udgangspunkt for en individuel vurdering. Til hver en tid må man justere for, hvor længe materialet nu har holdt, hvordan det er holdt ved lige, hvordan konstruktionen er, og hvor udsat det ligger i forhold til vind, vejr og brug.

Men tabellerne er en fantastisk hjælp for husejeren, der vil have mest mulig glæde af sit hus så længe som muligt. Der er hentet tal fra hæftet “Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen”.

Der er langt flere tal i hæftet, som du finder på internettet på dets titel. Søger du på levetidstabel_2001, ser du, hvordan den forventede levetid hele tiden justeres, jo længere en ting har holdt, og på hjemmesiden levetider.dk kan du få hjælp til at beregne forventede levetider ved forskellige løsninger.

UNDERTAG

Mange tagdækninger forventes i dag at have et undertag, der kan være alt fra et fast tagpaptag til bløde baner af filt. Undertaget bør have en levetid på længde med tag-dækningen, da det ikke kan udskiftes uden at fjerne den. Det er logik, men langt fra altid den løsning, der er valgt. Levetiden afhænger i høj grad af, om tagdækningen er åben, fx tagsten, eller lukket.

TYPERÅR
Fast undertag med pap, lukket tag80
Fast undertag med pap, åbent tag60
Baner af bitumen og olierede træfiberplader, lukket60
Baner af bitumen og olierede træfiberplader, åbent40
Lette baner af filt eller film, lukket40
Lette baner af filt eller film, åbent20

VINDSKEDER OG STERN

Vindskeder og sternbrædder har ofte været tænkt som offertræ, altså træværk som sidder meget udsat og må skiftes ofte, men som til gengæld beskytter de dybereliggende dele af konstruktionen. Tabellen rummer fire traditionelle udgaver, som skal passes og males for at holde levetiderne her, men i dag bruges også materialer som kompositbrædder og eternit, der også holder i masser af år, uden at du må op på stigen og male dem.

TYPERÅR
Malet, med metalinddækning70
Trykimprægneret og jævnligt malet60
Trykimprægneret40
Ubehandet25

AFTRÆKSHÆTTER OG TAGRENDER

Aftrækshætter, tagrender, skotrender og inddækninger samles i nogle officielle levetidstabeller som et punkt, og den skønnede levetid er meget lang for dem alle. Et eksempel på at du også må foretage din egen vurdering og holde øje med delene, for en billig plasttagrende har langt større risiko for at få skader i frost, end en solid rende af zink har. Det er vigtigt at holde øje med gruppen her. Delene er billige at skifte ud i forhold til de skader, de kan give, hvis de bliver utætte.

TYPERÅR
Aftrækshætter, inddækninger, skot- og tagrender (metal)80
Aftrækshætter, inddækninger og tagrender (plast)60

TAGDÆKNING

Taget er som yderste lag nemt at komme til, og du kan med lige god ret vælge et billigt tag med kort levetid og et dyrt tag med lang levetid, bare tagdækningen passer til huset.

Det er dog værd at huske på, at det kan være svært at komme op på taget, selv for at udføre en simpel reparation, og at en udskiftning typisk kræver stilladser, og at huset er blotlagt en tid. Det er helt naturligt, at du ind imellem fornyer taget, men det giver ikke mening at skifte tag, hver gang moden kaster sine øjne på en ny farveskala.

TYPERÅR
Tegl, vingetagsten, røde >100
Tegl, vingetagsten, gule/brune60
Tegltagsten med fugesystem60
Stål og aluminium over 10° hældning60
Stråtag50
Stål- og aluminium under 10° hældning40
Tagpaptag over 10° hældning40
Tagpaptag under 10° hældning30

YDERVÆGGE

Ydervæggene har meget forskellig levetid, og de er udtryk for forskellige strategier på et sted, der er ret enkelt at komme til. Eternit har – i denne sammenhæng – kort levetid, men er billig, passer sig selv og skiftes så ud. Tegl og træ derimod kan holde næsten uendeligt, men det kræver, at de passes. Træfacaden skal jævnligt males og have skiftet skadet træ ud. Murstenene holder i århundreder, men en sjælden gang skal mørtelfugerne fornyes. Her ser du kun et lille udvalg.

TYPERÅR
Murværk i teglUbegrænset
Brædder og konstruktionstræUbegrænset
Gasbeton m. overfladebehandling >100
Beton100
Træpladebeklædning70
Gasbeton u. overfladebehandling60
Puds på mursten50
Puds på mineraluld40
Eternit uden asbest30
Puds på træværk20

VINDUER

Vinduer i høj kvalitet holder meget længe, mange så at sige ubegrænset, hvis de bliver passet og plejet. Deres svage punkt er, at vi har udviklet langt mere energirigtige ruder, og det har gjort det nødvendigt at forny eller udskifte mange ellers meget velholdte vinduer. Og så er der også vinduer, der hurtigt rådner.

TYPERÅR
Hårdt træ (løvtræ, tropisk træ, kernetræ af fyr)Ubegrænset
Blødt træ, vakuum-imprægneret60
Blødt træ, ikke vakuum-imprægneret40
Blødt træ og metal80
MetalUbegrænset
Plast70

FASTE RØR OG RADIATORER

Rørinstallationer burde holde evigt, for det er noget skrammel, når de tærer igennem. Men i disse år bliver mange nedstøbte rør fra halvfjerdserne utætte og giver store, kostbare skader, og det passer med deres forventede levetid. Skaderne kan kun forhindres ved at lægge nye rør. Den gode løsning er slanger i dobbeltrør, så de kan skiftes uden at åbne hele konstruktionen.

TYPERÅR
Varmerør, kobber100
Rør til brugsvand, kobber, rustfrit stål, plast80
Afløb, støbejern og plast80
Varmerør, stål og plast70
Radiatorer, støbejern70
Plast70

TAGVINDUER

I Skandinavien har vi stort set kun tagvinduer i en enkelt type, leveret fra få producenter. De er typisk bygget, så der er brug for meget lidt vedligehold, hvis de sidder i en sund konstruktion.

TYPERÅR
Blødt træ med metalinddækninger60

GULVE

Det meste af gulvkonstruktionen ligger så beskyttet, at man ikke sætter levetid på den. Skader optræder så individuelt og afhængigt af fx byggesjusk og vandskader, at det ikke giver mening at sætte en forventet levetid på dem. Levetiderne gælder kun den synlige del af gulvet – og forudsætter godt vedligehold.

TYPERÅR
Massive trægulve >100
Lameltrægulve70
Linoleum50
Vinyl, laminat og kork30
Tæpper og nålefilt20
Maling og lak10

Download hele artiklen og læs, hvad du kan gøre for at forebygge og stoppe skader på dit hus.