Træbeklædning der holder

Det er de mange små detaljer, der afgør, om din nye træbeklædning skal skiftes ud igen om 20 år, eller om den vil holde de næste mange generationer. Det handler om at holde træet tørt og lade det arbejde.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
250 kr/m2

Intro

Gavlbeklædningen på træhuset var fra sin første dag dømt til et kort og uskønt liv præget af en forgæves kamp mod forfaldet. Ved hvert regnskyl blev vandet målrettet ført ind i træværket, og allerede første gang en uge med tør luft fik træet til at trække sig sammen, begyndte de mange hundrede søm at rive og flå i træets fibre.

Og der var en grund til al ulykken. Eller rettere: mange grunde til, at vi nu skifter beklædningen. For overalt er træet skåret, samlet og fastgjort i strid med god byggeskik. Vores gavl vender mod syd, og solens nedbrydende stråler og de konstante skift mellem udtørring og drivende våde dage har kun forstærket sømmenes konstante gnaven. Det var en ulige kamp. Både dæklister og bundbrædder måtte flække, overfladen forvitre og sprække, og det indre bryde sammen som offer for svampe og råd.

Men denne gang bygger vi med sans for alle detaljerne, så gavlen vil holde om ikke evigt, så mindst en generation eller tre. Vi fastholder listedækning og brede lister om vinduerne, for de andre vægge har modstået årene bedre og får lov at sidde. Men vi retter de mange fejl med sigte på, at træet skal arbejde frit i bredden ved skiftende fugtighed, og at vandet hurtigt ledes væk. Så er gavlen sikret et langt og smukt liv.

Vejledning

01
Isolering og vindpap 7 Trin

Vi begynder med at fjerne alt gammelt træværk. Både lister og indfatninger om vinduerne og hele beklædningen.

Havde træet været mindre medtaget, ville vi kun fjerne dæklisterne for at få en plan flade at arbejde på.

Når vi nu alligevel giver gavlen en ny beklædning, benytter vi lejligheden til at give huset 50 mm ekstra isolering og et frisk, tæt lag vindpap. Det gamle pap lader vi sidde, det tætner uden at skade.

Den udvendige efterisolering betyder, at tagudhænget bliver mindre, at vinduer og døre vil ligge længere inde i facaden. Det tager vi højde for med lister (R) i lysningerne og de bredere sålbænke (K).

1

Først løsner og fjerner vi den gamle træbeklædning og alle indfatninger om vinduer og døre. Vi bruger et stort koben og en tung hammer. Den ekstra isolering gør, at vi skal bygge til rundt om døre og vinduer, så vi lukker helt op ind til karmene.

2

Så opbygger vi det skelet, som den nye beklædning skal skrues op på. Vi starter med den vandrette lægte (B) forneden. Er væggen meget skæv eller bulet, spænder du en snor ud fra hjørne til hjørne og retter lægten op med brikker.

3

Når den næste vandrette lægte (B) skrues op, lader vi den hvile på et par afstandslægter (X), der er 59 cm lange, altså 1 cm mindre end isoleringsmåtterne. Vi har først skruet et vinkelbeslag på enden af afstandslisterne, så de nemt spændes fast.

4

Isoleringsmåtterne (D) skubbes nemt på plads, når skelettet er lukket af omkring døre og vinduer. Spildet bliver minimalt, fordi afstanden mellem de vandrette lægter (B) passer, så de holder sig selv. Husk handsker og støvmaske.

5

Banerne af vindtæt pap (E) sættes uden på isoleringen. Du kan hamre dem op med papsøm eller hæfteklammer, men langt det hurtigste er en hæftehammer: Den slår du bare ned mod pap og lægte, så efterlader den selv en klamme inde i træet.

6

De lodrette samlinger mellem banerne af vindpap tapes med et overlæg på mindst 10 cm. Hvor du lader to baner mødes hen over de vandrette lægter, kan du nøjes med klemte overlæg, de lukkes tæt nok sammen i næste omgang.

7

Afstandslisterne (F) skrues uden på pappet, midt over de lægter (B), der ligger bagved. Det er vigtigt at gøre dem godt fast for hver 40 cm højst med skruer - det er ikke nok bare at stifte. Sæt også lister over lægterne ved vinduerne.

02
Bræddebeklædning 5 Trin

Den nye beklædning bygges op ligesom den gamle - der jo bliver siddende på de andre vægge - af brede brædder, hvor sprækkerne dækkes med smalle lister.

Vi har grundet og malet både underbrædder og dæklister i god tid inden. Hvis du venter med at male, til beklædningen er oppe, kan du være sikker på, at der inden længe dukker umalede striber op bag dæklisterne, når træet tørrer.

Ellers handler det især om at sikre, at træet kan arbejde i bredden, når luften skiftevis er fugtig og tør. Med de smalle dæklister er det meget enkelt, her sætter vi kun en enkelt skrue for hver afstands liste, både når vi monterer de brede brædder og de smalle lister.

Den nye gavl står flot og hel - og bedre rustet mod angreb end den gamle.

1

Vi streger op til underbrædderne (G) på to afstandslister (F), en foroven og en forneden. Det går nemt og hurtigt, fordi vi streger skiftevis et bræt og et mellemrum på 1-1,5 cm op på en målelægte (M) og derefter fører stregerne over på afstandslisterne.

2

De malede underbrædder (G) skrues på afstandslisterne (F). Hold dem op til mærkerne, og gør dem fast med en enkelt skrue i hver liste. Brædderne er skåret præcist til i toppen, så de følger vinduer eller tag, men de er lidt for lange.

3

Så streger vi op til dæklisterne (H). Vi bruger en “ko” af to lister, der samles til en vinkel: en tynd liste, der kan gå ind i sprækken, og en 2 cm tyk liste (P), som vi streger dæklisternes højrekant af med. Mærk af foroven, midtpå og forneden.

4

Nu går det hurtigt at skrue dæklisterne (H) op: Vi holder dem ind til mærkerne og gør dem fast med en enkelt skrue i alle afstandslisterne (F), ind i sprækken mellem underbrædderne (G). Brug skruer med skærespids, så du ikke skal bore for.

5

Til sidst rettes gavlen af forneden med en rundsav. Vi har ladet både underbrædder og dæklister rage lidt ned, og nu går det nemt at skrue en førings-skinne eller et lige bræt på beklædningen og korte den af med et skråt snit.

Materialer

• Lægter (B og C), 50 x 50 mm ru fyr
• 50 mm isolering (D), 60 x 90 cm
• Vindspærrepap (E) med tape
• Afstandslister (F), 25 x 50 mm ru fyr
• Underbrædder (G), 25 x 200 mm ru fyr
• Dæklister (H), 25 x 50 mm ru fyr
• Aluprofil (J) over vinduer
• Alusålbænk (K)

Desuden:
• 5 x 60 mm udendørs skruer
• 5 x 80 mm udendørs skruer
• Hæfteklammer
• Træbeskyttelse

Tidsforbrug

1 uge for den viste gavl, dertil malerarbejde og tørretid

Pris

Cirka 250 kroner pr. kvadratmeter væg

Sværhedsgrad

Hvert enkelt trin er ret enkelt, men hvis resultatet både skal fungere og blive flot, kræves stor omhu med alle detaljer.

Tegning

Så enkelt er grundprincippet for den nye beklædning. De små detaljer finder du beskrevet i de seks tegninger nedenfor.

Når du udskifter bræddebeklædningen på et hus, kan du lade de gamle brædder sidde, hvis de er i god stand og sidder så tæt, at vinden ikke blæser op under den nye isolering - men vores er for ødelagte.

Vi bygger med brede underbrædder og smalle dæklister, men uanset typen er grundprincippet det samme: at træet kan arbejde og holdes så tørt som muligt.

Tips & Tricks

De små detaljer giver langt liv

En afgørende fejl ved den gamle beklædning er, at stort set alle brædder er sømmet med to eller flere søm på tværs af brættet, så det ikke kan bevæge sig i bredden, som træ gør ved skiftende fugtforhold. Det gør, at der igen og igen opstår spændinger, som kan flække træet. Den anden ennemgående fejl handler om, at vandet ledes ind under overfladen, ind hvor det hurtigt suges op og langsomt fordamper, så råd og svamp når at ødelægge det.

1. Lad træet arbejde i bredden

FEJL: Både underbrædderne (G) og de smalle dæklister (H) flækker, fordi de er slået op med for mange søm. Hver gang træet trækker sig sammen i tør luft, modvirker sømmene bevægelsen. Helt galt er dæklisterne sømmet på underbrædderne.

LØSNING: Dæklisterne (H) gøres fast med en enkelt skrue, der styres gennem sprækken mellem underbrædderne (G) og fæstnes i lægten (B) bagved. Underbrædderne (G) gøres også kun fast med en enkelt skrue, de holdes i øvrigt inde af dæklisterne.

2. Væk med vandet forneden

FEJL: Både underbrædderne (G) og dæklisterne (H) er skåret vinkelret af forneden, og de støder ned mod soklen. Al den regn, der driver ned ad gavlen, trækkes ind på undersiden og holdes fast i sprækken, så endetræet kan suge det op og rådne.

LØSNING: Både brædderne og listerne gøres så korte, at de er fri af soklen. Enderne skæres skråt af, så vandet løber af fra forkanten. På den måde når vandet slet ikke ind til det stærkt sugende endetræ - som du nu også kan give træbeskyttelse.

3. Forlæng kun med luft imellem

FEJL: Hvor et underbræt (G) ikke er langt nok, er to brædder skåret lige over og stødt tæt sammen. Den form for længdestød trækker ef ektivt regnvand ind i sprækken, hvor det lynhurtigt suges ind i endetræet - og kun langsomt fordamper.

LØSNING: Det bedste er helt at undgå længdestød med lange nok brædder. Kan de ikke skaffes, skal du skære brædderne skråt af og samle dem med 5-10 mm luft imellem. Endetræet grundes og behandles med træbeskyttelse før montering.

4. Et bedre vandret bånd

FEJL: For at kunne nøjes med billigere korte brædder deles gavlen i højde med tagfoden af et vandret bånd bestående af tre brædder (X). Her er det udført helt forkert, så det fører regnen dybt ind bag lister (H) og brædder (G).

LØSNING: Det bedste er helt at undgå det vandrette bånd ved at finde tilstrækkeligt lange brædder. Kan det ikke undgås, sikres båndet med et Z-formet aluprofil (J), der leder vandet sikkert ud over et vandret bræt (X) og dæklisterne (H).

5. Rigtigt over vinduet

FEJL: Indfatningerne (N) over vinduerne er inddækket med en næsten vandret træliste (V), der er halvrådden. Listen fanger vandet ovenfra og fører det ind i gavlen, ned på bagsiden af indfatningen, hvorfra det siver ned i karmen (U).

LØSNING: Indfatningen (N) dækkes i stedet af det Z-formede aluprofil (J). Da vi har rykket hele facaden lidt længere ud i forhold til vinduerne for at skaffe plads til isolering, må vi forbinde indfatning og karm (U) med en liste (R) i passende bredde.

6. Rigtigt under vinduet

FEJL: I bunden af vinduerne er alt samlet med åbne sprækker og vandrette flader, så vandet løber ind bag indfatningen (N) og videre ind i konstruktionen.

LØSNING: En Z-formet sålbænk (K) af aluminium leder vandet sikkert ud over indfatningen (N). Sålbænken fastgøres på karmen med rif ede alu-søm i en bane fugemasse.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Hus