Byg en køkkenø

Køkkenøen her byder med sin brede bordplade på masser af arbejdsplads og en stor kogesektion. Øen rummer skuffer på den ene side og skabe på den anden. Og alt er bygget af almindelige elementer.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
Afhænger af materialer

Intro

Den flotte fritstående køkkenø hos dine venner og i de fine boligblade ser knaldgodt ud – og ligner i den grad en opgave for fagfolk.

Men lad dig ikke skræmme af det flotte ydre, for det er faktisk rimelig enkelt at rykke skabe og bordplade fri af væggene og selv bygge en køkkenø, bare du ved, hvad du skal gøre.

Det sværeste er næsten, at køkkenøen skal planlægges i god tid, så håndværkerne kan føre strøm, gas og vand frem under gulvet, så det kan trækkes op gennem køkkenøen.

Her bygger vi en køkkenø på 100 x 280 cm af to rækker almindelige skabselementer. På den ene side dybe elementer med skuffer, på anden side smalle elementer med låger. Det giver en ekstra bred bordplade, som man kan arbejde ved fra begge sider, og ved at have skabe til begge sider udnytter vi pladsen under bordet optimalt.

Meget nem form for sokkel

Helt nede under skabene har vi valgt en løsning, som er utroligt nem at gå til, når du skal have alle skabene til at stå i samme højde.

Vi bruger den slags justerbare ben, som man blot klipser en sokkelfront på. I sig selv er de lette at arbejde med, men at justere 64 løse ben ind, så de otte skabe står helt ens, er totalt uoverskueligt.

Derfor anbringer vi først en smal “sokkel”, bare en enkelt planke, som alle skabenes bagkant kan stilles på, lågeskabene på den ene side og skuffeskabene på den anden. Når først de står på den, er det enkelt at justere benene under forkanterne.

Helt nede under skabene har vi valgt en løsning, som er utroligt nem at gå til, når du skal have alle skabene til at stå i samme højde. Vi bruger den slags justerbare ben, som man blot klipser en sokkelfront på. I sig selv er de lette at arbejde med, men at justere 64 løse ben ind, så de otte skabe står helt ens, er totalt uoverskueligt.

Derfor anbringer vi først en smal “sokkel”, bare en enkelt planke, som alle skabenes bagkant kan stilles på, lågeskabene på den ene side og skuffeskabene på den anden. Når først de står på den, er det enkelt at justere benene under forkanterne.

Vejledning

01
Streg op og byg en smal sokkel 4 Trin

Køkkenøen og de enkelte elementer streges op på gulvet. Hovedtrækkene skal have været på plads i god tid, så du har fået installationer ført frem til de rigtige steder i gulvet. Her har vi ført strøm frem, men du har måske brug for vand eller gas, der skal ligge helt præcist.

Derefter placerer vi den lange planke, som skal bære skabene under bordet, mens de foran står på egne ben.

1

Vi streger elementerne op på gulvet. Vi har længe haft en god idé om, hvor øen skulle stå, og elektrikeren har ført kabler frem under gulvet. En linje viser, hvor de to rækker skabe mødes ryg mod ryg.

2

En række ben skrues på sokkellisten. Vi har fundet en helt lige 45 x 95 mm reglar, og den faste del af sokkelbenene placeres nu, hvor elementerne mødes side mod side.

3

Sokkellisten placeres over den linje, hvor bagsiden af skabene skal være. Benene indstilles i højden, til listen står fuldstændig vandret.

4

Oven på listen streger vi igen op, hvor skabene mødes. Vi trækker den lange midterlinje langs en lang retskede, men du kan også bruge et lige bræt eller endnu bedre en kridtsnor.

02
Sæt skabene op og saml dem 6 Trin

Med sokkellisten som rettesnor sætter vi nu skabene op et efter et. Vi begynder med de brede skabe, der står mest stabilt, og tilføjer derefter de smalle skabe på bagsiden.

Du kan naturligvis frit vælge mellem forskellige bredder og typer af skabe, bare de er lige høje. Noget af det smarte ved at bruge 60 cm dybe underskabe på den ene side og 37 cm dybe vægskabe på den anden side er, at det normalt er let at skaffe en 100 cm bred bordplade.

1

Det første skab sætter vi tre ben på. De sættes så tæt på kanten, at de passer til sokkel fronterne. Benet ind mod næste dybe skab placeres lidt ud over siden, så det også kan bære naboskabet.

2

Skabet stilles på de to ben og sokkellisten, så bagkanten står ved stregen. Benene justeres, til skabet står helt vandret. De næste skabe stilles op - de brede med et ekstra ben midtvejs.

3

Skabene samles med skruetvinger, så over- og forkanter flugter, og benene finjusteres. Mens tvingerne holder dem på plads, samles skabene med skruer eller medfølgende samlebøsninger.

4

De smalle skabe på den modsatte side rejses tilsvarende. Her skal de ikke kun justeres indbyrdes, men også så de passer med de dybe skabe. Det er nemt, fordi de alle bagtil hviler på samme sokkel.

5

De smalle skabe samles indbyrdes og skrues derefter også sammen med de dybe skabe gennem bagsiden. Sæt skruerne ud for skabenes forstærkninger på bagsiden.

6

Alle skabene gøres fast til sokkellisten med skruer gennem skabsbunden, tæt op ad bagklædningen. Vi bruger 4 x 30 mm skruer, når skabene samles side mod side, men her bruger vi 4 x 50 mm.

03
Bordpladen lægges på plads 7 Trin

Det ville have været meget enkelt at lægge bordpladen oven på de samlede skabe, hvis vi bare havde valgt den i samme længde.

Vi bruger en lidt længere bordplade, så vi får et par siddepladser ude i den ene ende. Det betyder, at vi må forstærke pladen med et par T-jern, som vi fræser ind i pladen fra undersiden.

1

Vi lægger bordpladen op på skabene, så den rager en halv meter ud over den ene ende af skabene og giver et par siddepladser. På undersiden af pladen og kanten af skabene markerer vi for to T-jern.

2

På undersiden af pladen fræser vi en rille til hvert af de to T-jern. Den 4 mm brede rille fræses 25 mm ned, så jernets midterf ange passer i den.

3

På toppen af skabene fræser vi to brede riller til den sidste del af jernene. Det havde været lettere at fræse ud til hele jernet i pladen, men så var vi kommet for dybt ned i bordpladen.

4

Bor huller i T-jernene, så du kan gøre dem fast på bordpladen. Brug et 4 mm metalbor til opgaven.

5

T-jernene skrues fast til bordpladen med 4 x 30 mm skruer. Flangen har vi nu lagt i den fræsede rille.

6

Nu skal bordpladen gøres fast til skabene. Det gøres med 4 x 50 mm skruer nedefra gennem toppen af skabene og op i pladen. Husk at trække den ud i den ene ende, så gavlpladen også dækkes.

7

Gavlene på øen dækkes med finerede plader. Du kan spænde pladen op med tvinger først - eller som her sætte den i spænd med en bøtte. Pladen gøres fast med 4 x 30 mm skruer fra indersiden.

04
Kogesektionen lægges i bordet 3 Trin

1

Nu kan vi gøre plads til kogesektionen i pladen. Den er købt med en udfræsning, så kogesektionen kan sænkes ned i den, men den udfræsede del sidder i for at styrke pladen til monteringen. Den fjerner vi nu.

2

Læg kogesektionen i hullet. Dele af den vil gå imod toppen af skabene, og du kan nu mærke op, hvad der skal skæres bort, for at kogepladen kan komme helt ned på plads.

3

Med multicutter fjerner vi de dele af skabene, der er i vejen for kogepladen. Du kan også bruge stiksav eller overfræser. Kogepladen kan nu lægges på plads - den vil ofte leveres med en tætningsliste.

05
Låger, skuffer og sokkelfronter 7 Trin

Den faste del af køkkenøen er klar, tilbage står kun at tilføje skuffer, låger og sokkelfronter.

Grebene skal der bores huller til, de fastgøres med en maskinskrue fra bagsiden.

De huller skal sidde pinligt ens, for at det skal se godt ud. Derfor ofrer vi tid på at lave boreskabeloner. Både skabe og skuffefronter skal have lange vandrette greb. Vi laver en enkelt skabelon til alle tre skabsbredder - til hver bredde er der to huller i den rette afstand fra hjørnet.

1

Boreskabelonen samler vi af en stump plade med huller svarende til beslaget og fire lister. Listerne skrues på pladen i en ret vinkel, så den kan sættes over et hjørne af den låge eller skuffefront, vi skal bore i.

2

Skabelonen anbringes på en skuffefront, så listerne sidder tæt til i hjørnet. Hullet bores forsigtigt, så vi ikke river hul på bagsiden.

3

Beslaget gøres fast med to maskinskruer, der begge sættes gennem skuffefronten fra frontens inderside.

4

I lågerne bores for til greb på samme vis, og også her skrues grebene fast. Når alle låger og fronter er monteret, kan du justere deres placering, så de flugter præcist.

5

Sokkelfronterne skæres til i længden. De behøver ikke at slutte helt tæt i højden - en smule luft under skabene ses ikke fra normal øjenhøjde.

6

Ud for hvert sokkelben fastgør du en klemme. De følger med sokkelbenene, og du stifter ganske enkelt den hvide del fast og klipser derefter den sorte klemme på.

7

Sokkelfronterne klemmes på benene. I hjørnerne samler vi dem med et par skruer, som vi borer for til, så hovedet forsænkes. Vi har ikke skåret i smig, så hjørnet dækker vi med et aluprof l.

Materialer

45 x 95 mm høvlet fyr:

 • 1 sokkelliste, 240 cm

4 x 25 x 50 mm T-jern:

 • 2 bordafstivninger a 150 cm

Desuden:

 • 1 underskab med skuffer,80 cm bredt, 60 cm dybt
 • 2 underskabe med skuffer, 60 cm brede, 60 cm dybe
 • 1 underskab med skuffer, 40 cm bredt, 60 cm dybt
 • 1 vægskab med 2 låger, 80 cm bredt, 37 cm dybt
 • 2 vægskabe med 2 låger, 60 cm brede, 37 cm dybe
 • 1 vægskab med 1 låge, 40 cm bredt, 37 cm dybt
 • 1 bordplade, 100 x 280 cm m. udfræsning til kogeplade
 • Justerbare sokkelben
 • 2 sokkelfronter a 16 x 240 cm
 • 2 gavlplader a 97 x 70 cm
 • 1 kogesektion
 • Skruer, 4 x 30 mm og 4 x 50 mm

Specialværktøj

 • Overfræser – hvis du som her vil have en stump bord “svævende” på to T-jern
 • Multicutter (eller en stiksav)

Tidsforbrug

1-3 dage afhængigt af opgavens omfang.

Pris

Afhænger helt af de skabe og det udstyr, du vælger.

Sværhedsgrad

Teknikken med at rette alle skabe ind på samme lægte i stedet for at bygge en sokkel betyder, at alle kan klare arbejdet her.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du overfræseren

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger overfræseren til lave perfekt finish, når du arbejder med træ. Der findes et utal af forskellige fræsejern, så du kan lave alt fra flotte profilerede forkanter til noter til skjulte pladesamlinger og udfræsninger til hængsler. Vi gennemgår de forskellige typer fræsejern og viser, hvordan du bruger dem.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du multicutteren

I denne video lærer du alt om maskinens smarte funktioner og tilbehør. De mange forskellige slags tilbehør gør det muligt både at save, stemme ud, afkorte, fræse og slibe på steder, hvor andre værktøjer ikke kan komme til. Og maskinen kan bruges i både træ, plast, metal, mørtelfuger mm.

TEKNIK: Greb på låger og skuffer

Med en boreskabelon sidder de snorlige

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Køkken