Køkken fra A-Z: Sådan sætter du dit nye køkken op

Det er de små detaljer, der tæller, når du selv samler et køkken og stiller det op. Det er dem, der giver dig det helt perfekte resultat, der vil stå i årevis.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
En uge
Pris
35.000 kroner

Intro

Alle kan stille et fedt køkken op selv, men du skal have styr på nogle afgørende detaljer undervejs, hvis resultatet skal være lige i øjet.

Alle de detaljer får du et sikkert styr på, mens vi stiller køkkenet her op. Samtidig med at du kan følge alle de mange andre opgaver, der i højere grad giver sig selv eller bare skal gøres omhyggeligt.

Støt køkkenet med en lægte på væggen

Detaljerne handler for eksempel om, at vi smider halvdelen af de medfølgende justerbare sokkelben ud og erstatter dem med en lægte på væggen, som alle de mange skabselementer kan hvile på.
Det sikrer, at de kommer på linje, og det er langt enklere og hurtigere end at ligge og rode med løse ben inde under skabene.

Køkken med flugtende beslag

Men detaljen kan også være en lille ting som at rette alle låger og fronter til i deres beslag, så de flugter på millimeter.

Det kan virke ubetydeligt. Men når du løser alle de små detaljer perfekt, løfter du det samlede resultatet fra godkendt til perfekt, til noget, du er virkelig stolt over.

Vejledning

01
Skabene samles hver for sig 6 Trin

Vi begynder med at samle alle skabselementerne hver for sig. Det giver overblik, og vi ser, om der mangler noget.

Mange fabrikater bruger særlige samleskruer, som får godt fat i spånplader. Skabene her samles med almindelige skruer og dyvler. Det giver pæne, rene flader, og vi øger i stedet styrken med lim.

Og så bruger vi bagpladen til at sikre, at alle elementer er helt i vinkel.

1

Vi skruer skuffebeslagene på skabenes løse sider nu, hvor det er let at komme til. Har du ikke helt overblik over skuffernes placering, kan du udskyde opgaven, til skabene er helt på plads.

2

Vi limer dyvlerne fast, så vi får stærke samlinger. Kom lim på dyvlerne, og bank dem ned i hullerne i kanten af pladen. Kom så lim i hullerne på siden, og fordel limen rundt i hullet med en vatpind.

3

Delene skrues sammen, men først når samlingen er helt tæt, så skruen ikke skal trække den sammen. Vi bruger en gummihammer. Læg en træklods imellem, hvis du bruger en normal hammer.

4

Vi sætter alle dele på den ene side af skabet først. Derefter går det nemt at lægge den anden side ovenpå og få hullerne til at fange alle dyvlerne, der stikker op fra endekanterne.

5

Med bagklædningen låses delene nu fast. Den skydes ind i rillerne på siderne og stiftes fast langs kanterne. Ved at samle bunden og den ene side tæt om pladens hjørne sikrer vi, at vinklen bliver helt ret. Det afgørende øjeblik i arbejdet med at samle elementerne er, når du stifter bagpladen fast. Sjusker du her, bliver elementet skævt og passer ikke med næste element.

6

Stifterne sættes tæt i kanten af bunden, så bagklædningen ikke risikerer at blive skubbet fri af bunden senere. Start med en stift på hver side af det udvalgte hjørne, så går resten af sig selv.

02
Skufferne klikkes sammen 3 Trin

Skufferne samler vi også nu, så vi får det fulde overblik. De fylder noget mere, end når de ligger pakket ind, og kniber det med pladsen, venter du, til skabene er skruet sammen med sokkel og bordplade.

Opgaven er ren fornøjelse. De to samlebeslag til fronten skrues på, og så klikkes det hele sammen.

1

De to samlebeslag skrues på skuffefronten i hullerne på bagsiden af den.

2

Bunden skydes ind i skuffens sider, efter at de er klikket fast på bagstykket. Skuffesider og bagstykke er af stål i skuffen, som du vil finde helt magen til i langt de fleste lidt bedre køkkener.

3

Fronten klikkes på resten af skuffen i de to små samlebeslag. I de høje skuffer stives fronten af med en stang. Længden på stangen kan justeres, så fronten kan rettes til, når skabet samles.

03
Skabene stilles op og samles 7 Trin

Skabselementerne er egentlig købt til udelukkende at stå på justerbare ben, men her har vi en langt lettere og bedre løsning. Vi skruer en lang lægte på væggen, som alle elementernes bagkant stilles op på. Så slutter vi skabenes opstilling af med at justere højden på benene i fronten. Det er en langt lettere teknik, som sikrer et perfekt resultat. Vi gør først skabene fast, når bordpladen er skåret til.

1

Vi sætter sokkelhøjden af på væggen, så den passer med bordhøjden. Vi ønsker et ret højt bord og har en tynd bordplade, så skabet skal stå ret højt. Streg vandret op på væggen i hele skabets længde.

2

I hele skabets længde skruer vi en lægte på væggen, så alle elementerne kan hvile på den. Vi borer hul for hver 40 cm i lægten og gør den i første omgang fast midtpå med en 8 x 100 mm sømdyvel.

3

Resten af lægten gøres fast på samme vis: Ved hvert hul retter vi lægten til efter vores streg, borer ind i væggen gennem hullet i lægten og slår sømdyvlen ind.

4

De justerbare bens store plade skrues på bunden af skabselementerne. De rykkes ind, så sokkelfronten giver plads til at komme helt ind til bordet. Hvor to elementer mødes, sættes pladen, så den bærer begge.

5

Da vi ønsker et højt bord, må vi lægge en lægte under de justerbare sokkelben. Den tynde bordplade, vi har valgt, gør også, at benene har svært ved at række. Listen gøres fast i gulvet med skruer.

6

De næste elementer føjes til. Sokkelbenene justeres, til elementet står helt vandret og kan spændes sammen med naboelementet. Det styres af listen på væggen og de fælles ben.

7

Skabene låses sammen med 3,5 x 30 mm skruer, to i forkanten og to i bagkanten. Pas på, at du ikke får kørt skruerne for dybt, så de stikker ud på den anden side.

04
Skær bordpladen til mod væggen 3 Trin

Rækken af elementer er skruet sammen til et langt skab, men vi har ikke gjort dem fast. Det er bordpladen, der bestemmer, præcis hvor de skal stå, for vi har valgt en tynd plade, som skal flugte præcis med skabenes forkant. Først når vi har skåret pladen til, så den har samme afstand til væggen overalt, ved vi altså præcis, hvor skabet skal stå.

Den afgørende detalje er at skære pladen præcist til.

1

Vi lægger bordpladen op på skabene og retter den til, så forkanten ligger præcis parallelt med den linje, vi ønsker, at den skal følge. Afstanden til væggen rettes først til senere.

2

Væggenes skævheder overføres til bordpladen. Vi sætter malertape på pladen og fører skævhederne over til pladen ved at trække en blyant langs væggen i en fast afstand, styret af en klods.

3

Pladen skæres til efter stregen. Stiksaven er perfekt til opgaven, fordi den nemt føres i det ujævne spor. Vi skærer fra neden, så snittet bliver helt rent. Laminatet her kræver en fintandet klinge.

05
Gør skabene fast i væg og sokkel 3 Trin

Nu kan vi rette skabets placering til, så fugen mellem bordpladen bliver præcis lige bred overalt, når forkanten af bordpladen sidder lige over skabets låger og skuffer. Da de endnu ikke er sat på, kan du skyde en skuffe ind og se, hvor langt der skal være fra forkanten ind til skabet.

Fugen mellem bord og væg skal være mindst 3 mm. Når alt passer, løfter vi bordpladen af og gør skabet fast foroven, retter til og gør det fast nede.

1

Skabet gøres fast foroven i bagvæggen. Vi klodser op mellem væggen og skabet uden at flytte det, borer så gennem bagside og klods med et 6 mm bor og gør skabet fast med en 4,5 x 70 mm skrue og 6 mm plug.

2

Skabet rettes op til præcis lodret, efter at det foroven er blevet gjort fast i bagvæggen. Det er højst et spørgsmål om et par millimeter i denne omgang, men denne sidste justering glemmes let. De justeres præcis til i forkanten, før sokkelbenene låses fast med skruer.

3

Skabet låses fast i den rigtige position. Fremme sikrer vi positionen ved at sætte en skrue gennem sokkelbenets bund, og bagtil sætter vi nogle få skruer gennem skabsbunden ned i lægten på væggen.

06
Gør bordpladen fast i skabene 3 Trin

Du skal altid finde en skrue, der går præcis dybt nok ind i bordpladen, når den spændes på toppladen i skabet - og det er ekstra vigtigt med de tynde kompaktlaminatplader.

Nogle millimeter for lidt, og de får ikke godt nok fat i den tynde plade. En brøkdel for lang, så de bryder igennem pladen, så er den ødelagt.

Derfor bestilles til den type plade et særligt monteringssæt i den rette længde.

1

Dybdestoppet spændes fast på boret, så boret vil gå 8 mm igennem toppladen og op i bordpladen. De 23 mm lange skruer vil stikke 7 mm op af den 16 mm tykke topplade, og der skal bores for i den hårde plade.

2

Først borer vi huller til skruerne i toppladen. Antal og placering fremgår af monteringsvejledningen. Her borer vi huller med højst 60 cm imellem langs forkanten og bagkanten af skabet.

3

Så skruer vi bordpladen fast. Først spænder vi den fast, så den passer med låger og fronter. Gennem hullerne bores op i bordpladen, og så skrues pladen fast. Tryk ned, når du skruer ved bagkanten.

07
Føj vaskeskab og vask til 5 Trin

På den anden side af vores komfur skal vi nu gentage hele processen med at samle de enkelte elementer til et større skab.

Men her er der en ekstra opgave, for i det ene element skal vasken sidde. Her skal vi føre vand ind og ud, og vi skal gøre plads til vasken i toppen.

Vi slipper for at skære ud til vasken i selve bordpladen. Den får vi færdigmonteret, som det anbefales ved de knaldhårde plader.

1

Skær ud til rør og afløb i bunden af vaskeskabet. Skabet er samlet, men foreløbig uden bagklædning. Efter at have streget op skærer vi hul til rør og afløb med stiksav fra undersiden, så vi får rene snit inde i skabet.

2

Vi skærer ud til rør i bagklædningen. Skabet stilles på plads, og så skyder vi bagklædningen ned i rillerne, så vi kan mærke op til røret i væggen. Hullet skæres ud, så pladen kan skydes ned over det.

3

I toppen skærer vi ud til vasken. Streg op på toppladerne. Oftest bliver der ikke ret meget tilbage. Skær ud med stiksav. Prøv bordplade med vask, inden du går videre.

4

Vi sætter bundventil og blandingsbatteri fast på vasken, nu hvor vi nemt kan komme til det.

5

Bordpladen med vasken gøres fast på samme måde som den rene plade. Blandingsbatteriet kobles på vandrørene, og afløbsrørene med vandlås sluttes til bundventil og afløb.

08
Sæt sokkelfront under skabet 3 Trin

Under skabene har vi nu en række uskønne ben af sort plast, og dem skal vi have skjult bag en sokkelfront.

Når fronten er skåret til, så den passer i højden og følger gulvet pænt, bliver den i vores køkken fra Elegance holdt på plads op mod benene med fjederclips på overkanten. Det er en lidt lettere løsning end de plastbøjler til at gribe om benene, som mange andre køkkener anvender.

1

Soklen skæres til, så den følger gulvet. Vi klodser soklen op, så den er vandret, og streger som ved bordpladerne op i en fast afstand fra gulvet. Vores sokkel er beskyttet af en folie, så en spritpen er god her.

2

Vi skærer til nedefra med stiksav for at undgå, at snittet bliver flosset. Bagefter passes frontpladen til i højden med et lige snit foroven. Er der ikke folie på din sokkel, kan du strege op på afdækningstape.

3

Sokkelfronten trykkes ind på plads, efter at vi har stiftet fjederclipsene fast på overkanten. De må ikke sidde ud for benene. Clipsene presser sokkelfronten ned mod gulvet og holder den fast.

09
Låger og skuffer sættes i skabet 3 Trin

Nu er det tid til at sætte alle lågerne på skabene og skyde skufferne ind på plads.

Lågerne skal bare skrues fast i de huller, der er klar på låger og skabssider.

Skufferne er også hurtigt skudt ind i deres beslag. Fik du ikke skruet dem fast på de løse sider, må du klemme dig ind og få dem sat på plads nu.

Nu skal du være skarp. Det hele skal nemlig rettes ind, så alt står i rette linjer.

1

Skyd skufferne på plads i skabene. De skal lirkes lidt for at sidde rigtigt. Tjek, at de alle glider glat og låser på vej ud. TIPS: Under vasken sætter vi en skuffefront øverst i vinkelbeslag for at skjule vasken.

2

Lågerne hænges op. Deres hængsler består af to dele. Lågedelen presses ned i udfræsningen på lågen og skrues fast. Skabsdelen skrues op i de forborede huller i siden, og så klikkes lågen på skabet.

3

Både låger og skuffer justeres på linje ved at stille på beslagene. Ved at løsne og stramme de små skruer i beslagene kan lågen flyttes i alle retninger, og skuffefronterne rettes til i samlebeslagene.

10
Sæt greb på låger og skuffer 7 Trin

Grebene på låger og skuffer skal sidde helt ens. De skal sidde præcis midt på skuffefronterne og lige højt, så de flugter vandret og lodret, når du ser hele skabet.

Den bedste måde at sikre det er at bore alle huller gennem en boreskabelon.

Du kan lave en skabelon til hver skuffebredde og en til lågerne, men her bruger vi den samme, som så tilpasses undervejs.

1

Boreskabelonen til alle greb fremstilles af et stykke plade og to lister. De skal stikke ud på begge sider af pladen. Her har vi sat en halv 60 cm front af til pilene og borer hullerne til grebet lige langt til begge sider.

2

Hullerne til greb bores gennem skabelonen. Vi starter med de 60 cm brede øverste skuffer. Her er hullerne placeret lige midt i fronten. Hold en plade på bagsiden, så boret ikke flosser kanten op på vej ud.

3

Grebet skrues fast fra indersiden af skuffen. De medfølgende maskinskruer passer præcist ind i grebet. TIPS: Er skruerne for lange, kan de kortes af med en nedstryger.

4

Vi borer et par nye huller i skabelonen tættere på overkanten, fordi de høje skuffer i modsætning til de lave er formet med ramme og fyldinger. Det ny sæt huller anbringer grebet midt denne ramme.

5

Nu er turen kommet til de 40 cm brede skabe. Her korter vi skabelonen af med 10 cm, så pilene igen lander midt på skuffefronten, og så kører vi den serie skuffer igennem.

6

Ved lågerne bores et nyt sæt huller i skabelonen, så øverste hul sidder lige langt fra over- og sidekant. Da listerne stikker ud på begge sider af skabelonen, virker den, uanset hvilken side lågen hænger i.

7

Fronterne justerer vi på plads en sidste gang, efter at grebene er på plads. Gennem et hul i skuffesiden kan du komme til samlebeslagene og bringe alle fronter på linje.

Tidsforbrug

Regn med en uge.

Pris

Skabene fra Elegance koster cirka 20.000 kroner. Bordplader i kompaktlaminat med vask fra DFI-Geisler plus armatur cirka 15.000 kroner.

Sværhedsgrad

Det gælder om at arbejde med stor præcision, så går arbejdet hurtigere, og dit resultatet bliver flottere.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Nyt køkken