38 tips om fliser og klinker

Flisestørrelser og fugetyper, diagonal lægning og flotte hjørner. Her får du vores bedste tips, så du er godt rustet til at sætte fliser op.

Mange af os har prøvet at sætte fliser op, og vi er nok også nogle, som bagefter har ærgret os over, at resultatet ikke blev helt perfekt. Når først klæberen er tør, er der jo ikke noget at gøre.

Derfor får du her de bedste tips fra vores håndværkere, der har sat mange flere fliser op, end de fleste af os kommer til i et helt liv. Vi kommer hele vejen rundt fra valg af fliser, til opmåling, opsætning og fugning. God fornøjelse.

1. Enkelte fliser eller fliser på net
Der findes et utal af flise-dimensioner ud over de mest almindelige, 10 x 10 og 15 x 15 cm. De store er det let at styre enkeltvis, men små fliser på 5 x 5 cm og mindre leveres normalt på net. Her er fliserne opsat med ens fugebredde, så det kun er afstanden mellem nettene, der skal justeres ved opsætning. Det giver et mere ensartet udtryk og sparer tid.

2. Vælg slidstyrke efter hvor fliserne skal ligge
Fliser, som opsættes på væggen, skal være rengøringsvenlige, men de kræver ikke samme slidstyrke som de fliser, du lægger på gulvet. Slidstyrken på glaserede fliser angives i fem grupper og angiver, hvor hurtigt glasuren bliver synligt slidt.
Slidgruppe 1: Kun til vægfliser, må ikke anvendes på gulve.
Slidgruppe 2: Gulve i private baderum, færdsel kun barfodet eller med blødt fodtøj.
Slidgruppe 3: Gulve i private hjem, dog ikke entré og køkken.
Slidgruppe 4: Gulve med meget trafik, fx køkken og entré.
Slidgruppe 5: Så robuste, at de holder på gulve i butikker og på skoler.

3. Flisetabel
Husk at købe rigeligt, når du bestiller fliser. Det er ærgerligt at mangle en halv kvadratmeter.

Især hvis du køber et restparti, skal du være sikker på, at du har købt mindst 10 % mere, end du har målt dig frem til. Præcis opmåling er vigtigt, og husk så, at hver gang du skal bruge en stump flise, går der mindst en hel flise til. Sætter du store fliser op i et lille rum, vil du få relativt større spild, end hvis du sætter små mosaikstifter op i et stort rum, fordi du skal skære flere fliser i stykker. På flisepakkerne står der som regel nogle skæve kvadratmetertal, brug i stedet ovenstående tabel, når du regner ud, hvor mange fliser du skal bestille. Hvis det er muligt, så få en aftale om, at du må returnere overskydende kasser.

4. Nem opstregning med laservaterpas
Uanset om fliserne starter nede ved gulvet eller oppe over køkkenbordet, er laservaterpasset et genialt hjælpeinstrument til opmærkning af en ensartet højde hele vejen rundt i et rum. Om end kvaliteten på laservaterpas er noget svingende.

Mærk op på væggen, hvor din hjælpeliste/første række fliser skal sidde. Sæt laservaterpasset på gulvet, og indstil det efter dit mærke. Drej det nu, og afsæt højden hele vejen rundt dér, hvor laserstrålen rammer væggen. Har du brug for det, kan du også afsætte lodrette hjælpelinjer.

5. Pænt - også i siderne
Hvad enten det drejer sig om opsætning af fliser på en væg eller udlægning på gulv, gælder det om at få puslespillet til at gå op, så du undgår at have en meget lille strimmel flise ude i den ene side og en trekvartstor i den modsatte. Start med at markere væggens (eller gulvets) midte, og læg den første flise med midten ud for din afmærkning. Læg nu fliser ud til begge sider - husk fugeafstand - og tjek, om du ender med to acceptable flisestykker i siderne. Hvis du ender med mindre end en halv flise i hver side, skal du rykke hele striben, så du har en hel flise i den ene side og en delt i den anden.

6. Diagonal oplægning
Hvis du lægger fliserne diagonalt i rummet, skal du starte ude midt på gulvet og måle ud til hjørnerne. Desværre er de færreste rum vinkelrette, så tjek vinklen vha. 3-4-5-metoden (den, vi i skolen kaldte Pythagoras læresætning). Mål ud fra et hjørne, fx 120 cm (3 x 40 cm) til den ene side og 160 cm (4 x 40 cm) til den anden. Hvis vinklen er 90°, skal der være præcis 200 cm (5 x 40) mellem de to endepunkter.

7. Husk primeren
Stærkt sugende vægge, porebeton, gips og puds, skal primes, inden næste lag, flise-klæberen, påføres. Primeren lukker overfladen og sikrer, at vandet ikke suges ud af klæberen, så den hæfter dårligt.

Underlaget skal være rent og fri for støv, før du primer, og alle revner skal være spartlet ud. Visse underlag som gips og finer kræver to gange priming.

Ofte er primeren farvet, så det er lettere at se, hvor man er nået til. Farven forsvinder igen.

8. Vådrumssikring bag fliserne
Flisefuger er ikke vandtætte. Derfor skal der sikres bag fliserne.

Den vigtigste beskyttelse, mod at vand trænger ud og ødelægger huset, er vådrumsmembranen. Hele gulvet samt vægge i brusekabine og ved badekarret skal vådrumssikres med godkendt vådrumsmembran, og alle afløb og rørgennemføringer skal tætnes med silikonefuge.

Hele gulvet og 10 cm op ad væggen er vådzone og skal sikres med membran.

Vådrumsmembran er etableret i brusekabine og omkring badekarret.

9. Sådan opbygges vådrumssikringen
Fliser og fuger udsættes dagligt for fugt og direkte vandsprøjt. Den vigtigste beskyttelse mod vand og fugt, og dermed effektiv sikring mod råd og svamp, ligger bag fliserne.

Ved opbygning af badeværelset må reglerne om sikring af vådrum nøje overholdes. Her ses en korrekt opbygning med sikring i vådzonen

10. Sæt nye fliser uden på de gamle
Som mange andre af boligens indretninger er der også mode i fliser og klinker. 70’erne bød på fliser i gyldne farver, hvor nutidens indretning er mere afdæmpet og stilren. I stedet for at hakke de gamle fliser ned og pudse væggene op kan du sætte nye fliser oven på de gamle. Kravet er, at de gamle fliser sidder ordentlig fast, og at de rengøres og slibes grundigt, før de nye kommer på.

11. Start fra bunden
En hjælpeliste er uundværlig, når du skal sætte nederste række fliser op. Så undgår du, at fliserne pludselig synker for dig.

Opsætning af fliser starter som så meget andet fra bunden, og en god start sikrer et perfekt resultat. Den nederste række hviler på en hjælpeliste, der er fastgjort præcis i vater i en passende afstand fra gulvet (eller køkkenbordet). Afstanden kan tilpasses, så du slipper for unødigt skærearbejde. Den kan være en hel eller halv flisestørrelse eller en afstand, der passer til et bånd af gulvfliserne som en slags fodpanel mellem gulv og væg. Husk at lægge to fugebredder til i forbindelse med opsætning af hjælpelisten. Husk også at genoprette vådrumssikringen, så der ikke er skruehuller der, hvor hjælpelisten har siddet.

12. Fliseklæberen leveres som pulver
Fliseklæberen skal blot blandes med koldt vand. Blandingsforholdet står på posen, og det er en forholdsvis beskeden vandmængde, der skal til. Hold dig til anvisningerne, da blot en smule for meget vand resulterer i en pladdertynd masse, der ikke kan anvendes. Blandingen bør foretages maskinelt med et piskeris i boremaskinen, ellers bliver massen ikke jævn. Og arbejdet er først til ende, når massen har konsistens som flødeskum. Herefter skal massen hvile i ca. 10 minutter, hvorefter der omrøres et par minutter igen. Samme metode anvender du, når du skal røre fugemassen op.

13. Oprøring med piskeris
Det er hårdt for boremaskinen at arbejde i 10 minutter i flise-klæber. Du risikerer, at maskinen brænder af. Sæt den i laveste gear, og rør ikke større mængder op, end maskinen kan overkomme. Alternativt kan du leje et røreværk i et byggemarked.

14. Brug et ordentligt stålbræt til fliseklæberen
Fliseklæberen trækkes ud på væggen i et jævnt lag med et stålbræt. Start med at trække opad fra hjælpelisten, og så der dækkes et overkommeligt område, fx tre-fire rækker opad. Herefter trækker du fliseklæberen igennem med tandspartlen, så den står plant i ensartede striber. Nu kan du sætte de første fliserækker og efterfølgende trække mere klæber ud, som du fordeler med tandspartel til de næste rækker. Du kan købe et stålbræt, som er glat på to sider og har tænder på to sider, så slipper du for at skifte hele tiden.

15. Vælg den rigtige tandspartel
Tandstørrelsen skal passe til flisestørrelsen.

Tandspartlen udlægger fliseklæberen i striber og fordeler således en passende mængde klæber under flisen. Det er vigtigt, at flisens bagside dækkes, uden at der presses klæber ud mellem fugerne, når flisen trykkes på plads. Tandspartlen findes typisk med 6x6, 8x8 og 10x10 mm tænder. Små fliser med plan bagside lægges i de små striber, hvor store klinker kræver mere klæber.

16. Tjek fliseklæberen på væggen
Uanset om det er fliser på net eller enkeltfliser, du sætter op, så fordel først klæber på et lille område med tandspartlen. Klæberen skal have en konsistens, så striberne bliver stående. Tryk nu fliserne ind i fliseklæberen, og fjern dem igen. Så kan du se, om flisebagsiden er dækket, og at der ikke presses klæber ud i fugerne. Begge dele er vigtige for et godt slutresultat.

17. Fliseopsætning efter en snor
Den første fliserække placeres på hjælpelisten. Tjek, at listen er helt ren på støttekanten, selv små limklatter og snavs resulterer i skævt opsatte fliser. Fordel afstanden i den lodrette fuge præcist, og læg fugesnor i de vandrette fuger, før du fortsætter med næste række. Hold hele tiden øje med, at fliserne er trykket ensartet ind i klæberen, hold evt. et vaterpas eller en retskinne ind over en hel række. Der er mulighed for efterjustering en lille times tid.

18. Flisekryds holder afstanden lige så godt men ...
Det er meget vigtigt, at fugebredden er helt ens både vandret og lodret. Hvis du er uøvet, kan du med fordel anvende de små plastickryds, som findes i forskellige størrelser, til ønsket fugebredde. De presses ind i fliseklæberen og bliver siddende der. Ulempen ved krydsene er, at de kun kan anvendes til rette vinkler, og at de kan være synlige efter fugning

19. Fakta om fugesnor
Fugesnor findes i flere tykkelser, fra 3 til 8 millimeter, og arbejdet med snor har flere fordele. Det er hurtigt at presse snoren i fliseklæberen over en færdigopsat række, og du har mulighed for at finjustere flisen i den våde klæber pga. den bløde fugesnor. Snoren må ikke klemmes. I stedet skal du “glide” flisen ned mod snoren.
Klemmer du, risikerer du at trække flisen af, når du fjerner snoren.

Fugesnor er fremstillet til formålet. Almindelig tørresnor kan ikke bruges

20. Få de små fliser i plan med fugebrættet
Det er vigtigt, at fliserne ligger helt plant ind mod væggen, så der ikke opstår udstikkende hjørner, så - kaldt tanding. Jo mindre fliserne er, desto større fare for tanding. Det undgås, når fliserne trykkes let ind i klæberen, og det endelige pres foretages med en plan flade som her vist med et såkaldt fugebræt med skumgummibelægning. Tryk forsigtigt også langs kanterne, og tjek efter med et helt lige bræt – eller dit vaterpas – at alle fliserne sidder i samme plan. Skulle et par fliser eller et net sidde lidt skævt, må du tage dem ned igen, skrabe klæberen af og montere fliserne på ny. F

21. Flotte hjørner
Udadgående hjørner skal skæres i smig på bagsiden, så de kan mødes i en fuge, der ikke er alt for dominerende.

For det meste er fliser ikke glaseret på kanterne. Det har ingen betydning i indadgående hjørner, hvor flisekanterne skjules og lukkes i fugen. Problemet er større i udadgående hjørner, fx ved en vinduesfals. Fliser med rå kanter kan stødes tæt sammen, hjørne mod hjørne, og fuges i det udvendige hjørne, men det giver en grim, bred fuge, som ikke holder særlig godt, da den er trekantet og ikke særlig dyb. I stedet skal flisens bagkant afskæres i 45 grader smig med vådskæreren (eller vinkelsliberen). Skær 1 mm fra flisens overside, så glasurkanten ikke brydes.

22. Montering af nederste række
Når alle fliser er sat op, og du kun mangler den række, hvor hjælpelisten sidder, skal du tjekke, om den først opsatte række sidder urokkeligt fast i klæberen. Er det tilfældet, kan hjælpelisten fjernes, og den nederste fliserække opsættes. Hver flise presses ind i klæber og justeres på plads. Fliserne kan fikseres midlertidigt med tape, eller du kan understøtte dem med plastkiler.

23. Fliser i køkkenbordshøjde
Når vægfliserne skal opsættes over køkkenbordet, placeres hjælpelisten i vater, og nederste række fliser står direkte på listen. En tynd liste lægges, så der er en fuges afstand fra underside af nederste flise til overkant af bordplade, eller så der bliver en fugeafstand mellem hulkellistens overkant og flisens underside. Hjælpelisten har særlig betydning, hvor køkkenelementerne endnu ikke er sat på plads eller mangler bordpladen.

24. Fugemassen påføres med fugebræt
Fugemassen, der er et cementprodukt, oprøres til en lind masse af konsistens som flødeskum og trækkes på med et fugebræt, diagonalt på fugerne. Kør gerne et par gange over samme område, da det er vigtigt, at fugemassen er presset helt i bund og uden luftbobler. Husk, at jo smallere fuger, desto finere fugemasse skal du anvende. Universalfugemasse bruges til fuger fra 2 mm op til cirka 12 mm. Skal du lave bredere fuger end det, skal du have fat i en mere grovkornet fugemasse.

25. Overskydende fugemasse
Når fugemassen har sat sig, efter 15-50 minutter, skal den overskydende fugemasse fjernes.Det gøres med en flisesvamp og rent vand, der let presses af mod spandens valse(r), efterhånden som du får vasket fliserne af. Når slammet er fjernet, pudser du med tørre avisstykker, før du polerer med tørre klude.

26. Fuger med krumning
Når det meste af den overskydende fugemasse er afrenset, kan du give fugen en ensartet indadgående krumning (bue) med hjælp fra et stykke plastrør eller et stykke rundstok. Før røret i ca. 45 graders vinkel som vist på billedet, herefter aftørres fugerne med en let fugtet svamp og med et let pres, så fugerne beholder den krumme form.

27. Farver på fuger
Fugefarver er en smagssag, dog vil en kridhvid fuge hurtigt blive snavset og gulne med tiden. En let toning vil gøre fugen mere praktisk. Særlige effekter kan opnås med fuger i flisernes farve – eller kontrastfarver. Hvis du tør.

28. Elastiske fuger i hjørnerne
Silikonefuge holder bedre end cementfuge.

I hjørner mellem gulv og væg, fx i brusekabinen, er du nødt til at bruge en elastisk fuge, da encementfuge normalt vil knække.Da der er vådrumssikret bag badeværelsesfliserne, tjener silikonefugen ikke som tætning, men kun som en mere holdbar løsning

29. En fliseskærer kan du ikke undvære
Fliseskæreren ridser og deler flisen i lige snit.Den er forsynet med et lille ridsehjul, der bryder flisens hårde overflade. Ridsehjulet føres i en lige linje med hjælp fra to parallelle føreskinner. Streg op, hvor flisen skal deles, og indstil sidelandet, og læg flisens ene side herimod. Pres ridsehjulet ind over opstregningen. Herefter trykkes grebet nedad, og flisen vil knække præcis i opstregningen. Bruddet har en smule ujævne kanter, der kan stryges med en karborundumsten. Fliseskæreren magter kun at dele fliser op til hårdhed 3.Hårdere fliser klares med vådskærer.

30. Glasskærer til de tynde
Nogle typer fliser klares med en glasskærer

Hvis antallet af skæringer er begrænset, og når materialet er tynde, glaserede keramiske fliser, så kan deling foretages, efter at overfladen er brudt med en almindelig glasskærer. Der kan skæres efter stållineal eller vinkel. Når du har ridset, kan du knække glasmosaikken eller flisen med en tang. Husk handsker og beskyttelsesbriller, så du ikke får glassplinter i fingrene eller øjnene

31. Hulbor med diamantskær
Vægarmaturer og rør kræver huller til vandtilslutningen. Der findes flere metoder til fremstilling af huller i fliser, men den hurtigste og pæneste er boring med hulsav med diamantskær, der giver huller med rene kanter så nydelige, at dækkrave er unødvendigt. Marker hullets centrum, og vælg hulsav med passende diameter. Bor i roligt tempo, og vandkøl undervejs, så saven ikke opvarmes.

32. Husk en flisetang
Flisetangen er en lille bidetang med hårdt skær.Med den kan du oprense kanten i den indadgående krumning. Fjern små bidder ad gangen, og ret slutteligt kanten af med karborundumstenen. Pas på flyvende flisestumper

33. Vådskærer til de præcise snit
De fleste vægfliser kan skæres med fliseskæreren, men den må give op i granit – og hårdtbrændte gulvklinker.Her anvendes en vådskærer, der skærer i de hårdeste materialer med en vandkølet diamantklinge. De små modeller kan indkøbes for under 500 kroner, men hvis den skal være med skydebord, og den skal kunne skære vinkelsnit, bør du nok overveje at leje en i byggemarkedet. Vådskæreren kan skære smalle strimler af klinker, hvor snittet bliver helt rent i kanten. En opgave, som ikke løses nemt med fliseskæreren.

34. Udskift en flise
Er der huller eller revner i en flise, bør den skiftes, så der ikke kommer vand ind bag fliserne.Hak den ødelagte flise væk, og fjern den gamle fliseklæber og fugen rundt om hullet. Påfør ny fliseklæber, og sæt den nye flise på plads, støttet af afstandsklodser hele vejen rundt. Fugning foretages næste dag.

35. Skift de elastiske fuger når de bliver sorte
Silikonefuger, der er blevet sorte, skal udskiftes. Den gamle silikone skal fjernes helt, ellers kan den nye ikke hæfte. Du kan skære den ud med en hobbykniv, bare du ikke beskadiger vådrumsmembranen bagved. Du kan også påføre silikoneopløser, der opløser fugen på kort tid, så den er til at fjerne med en spartel. Rens efter med eddike på en klud, og lad fugen tørre til næste dag, før du lægger ny silikone i.

36. Sådan gør du rent på fliser og klinker
Generelt er gulvklinker og vægfliser nemme at rengøre. Uanset overflade tåler de alle alkaliske rengøringsmidler, og regelmæssig rengøring kan foretages med let grundrens uden plejemidler tilsat. Kraftigere pletter, fx olie eller fedt, kan opløses med koncentreret grundrens, der skylles af med varmt vand efter et par minutter. Badeværelset er problematisk, da sæbe og kalk aflejres konstant. Sæben fjernes først med grundrens, derefter fjernes kalken med kalkfjerner, som skal sidde 5-10 minutter, før den skylles af med rent vand. Marmor tåler ikke kalkfjerner, der indeholder syre. Køb marmorrens (eller terrazzorens) i stedet. OBS: Sorte silikonefuger kan ikke renses. De skyldes mug i silikonen – og fugen skal udskiftes.

37. Førstehjælp til cementfuger
Misfarvede, men hele, fuger behøver ikke at blive skiftet. De kan friskes op med fugerens eller såkaldt fugemakeup.
Ødelagte fuger kradses ud med en speciel fugekradser eller skæres ud med en fugefræseskive på en multimaskine. Herefter fyldes ny fugemasse i fugerne.
Imprægner fugerne, så de holder sig flotte. Der findes flere typer imprægnering, som sprøjtes på og lukker fugerne for snavs, sæbe og kalk.

38. Malede fliser
Hvis du ikke orker at skifte vægfliserne i denne omgang, kan du male dem over. Det er nemt, og det holder.

Er du blevet træt af de brune vægfliser med blomster, så kan du gøre væggen mere afdæmpet og tidssvarendemed maling. Først skal fliser og fuger rengøres grundigt. Den uundgåelige fedthinde fjernes med grundrens, og kalkpletter afrenses med eddikesyre/ kalkfjerner. Huller efter ophæng udspartles. For at sikre vedhæftning matslibes blanke fliser med slibepapir (sten), herefter grundes med akrylvedhæftningsgrunder, og slutteligt males fliserne to gange med akrylmaling glans 40/50

Andre læser lige nu ...