7 stærke samlinger

Du kan samle to stykker træ på mange måder - men ikke alle samlinger er lige stærke. Måske bliver dine samlinger endda så svage, at carporten braser sammen, terrassen gynger under sig, og redskabsskuret bliver skævt. Men det er selvfølgelig kun, hvis du ikke kender de 7 gyldne regler om stærke samlinger.

Ofte har man brug for at samle to stykker træ, og umiddelbart kan det virke som en let opgave, hvor man enten baer skruer eller bolter træet sammen. Det kan da i nogel tilfælde også være en udmærket løsning, mens det i andre tilfælde kan være en rigtig dårlig idé. For ikke at begå fejl, når du samler stykker af træ, er det derfor en god idé at have styr på, hvilke regler der gør sig gældende, når stolper, spærtræ til en rem, taglægter, rammer, strøer og meget mere skal samles eller forlænges.

Vi viser dig, hvilke principper du skal have i baghovedet, når du arbejder med samlinger eller forlængelse af træstykker, så du ikke risikerer, at dit byggeri falder ned om ørerne på dig.

LÆS OGSÅ: 4 træsamlinger enhver kan lave

Haksamling holder
Hvis du skal forlænge et stykke tømmer, fx spærtræ til en rem, så lav samlingen som vist på tegningen her. Det er langt stærkere end blot at samle to stykker tømmer ende mod ende med et hulbeslag. Husk at vende samlingen som vist her, så den underste, bærende del er tættest på stolpen. Gør du det omvendt, får du en langt svagere konstruktion. Husk i øvrigt, at samlingen ikke skal hvile oven på stolpen - se også boksen “Samlingen skal ikke hvile”.

Stolpen er stærkest
Skal du bygge en carport, et skur eller andet, der består af lodrette stolper og vandretliggende remme, så lad være med at skrue remmene fast til stolpernes sider. Den stærkeste løsning er at lade remmen hvile oven på stolperne.
En skrue har selvsagt en begrænset styrke, mens en 100 mm tyk stolpe, der er solidt plantet i jorden, kan bære minimum et ton. Du kan fx lave et snit i remmen, så den kan komme til at hvile, samtidig med at du kan føje de to stykker træ sammen med en bræddebolt.

Den lange samling slår det lige snit
Hvis du fx bygger et skur og lader to taglægter mødes oven på et spær, er det naturligt blot at save lægterne til med et lige snit. Men lad være med det. En skrå samling giver en langt større flade og dermed en stærkere samling. Du kan bruge samme princip i andre sammenhænge, fx når du samler fodlister, fejelister og lignende.

Strøer skal hvile
Det er en klassisk fejl, når der skal lægges en bundrem på stolpesko, fx til et skur: Den indkøbte rem er ikke så høj, så hvis der skal en bræddebolt igennem stolpeskoens gaffel og remmen, så må remmen svæve et stykke over gaflens bund. Det kan sagtens lade sig gøre, men stop lige! Nu hænger remmen jo over stolpe stolpeskoens bund, og det er kun de få centimeter af træet over bolten, der kommer til at bære hele gulvet. Det er en svag konstruktion!
Enten skal remmen være højere, så den kan hvile på bunden af stolpeskoens gaffel, samtidig med at en bræddebolt kan sidde på tværs. Eller du kan vælge at klodse remmen op, så den i realiteten hviler, hvor den skal.

Smig er stærkere end beslag
Når du skal samle en ramme, fx som øverste afslutning på et højbed eller en sandkasse, så drop hulpladerne, og saml i stedet brædder brædderne eller listerne i smig, ne altså med 45-graderssamlinger. Det giver en langt stærkere samling, der ikke på samme måde kan vride sig.

Træ er stærkest på højkant
Hvis du tager en almindelig skolelineal, kan du nemt bøje den på den flade led. Men hvis du vender den på højkant, er sagen en ganske anden. Husk det, når du bygger.
For et bræt, en reglar eller et stykke spær spærtræ er underlagt de samme fysiske love som linealen: De er stærkest på højkant. Så når du lægger spær på haveskuret eller strøer under terrassen, skal de stå på højkant - ellers bøjer de med tiden, og så hænger taget, eller terrassen gynger og sætter sig.

Samlingen skal ikke hvile
Samler du to stykker tømmer, der hviler oven på stolper - fx en rem på en carport - skal samlingen ikke lægges oven på en stolpe. Det virker ellers logisk, men resultatet er, at kun cirka 5 cm af hvert stykke tømmer hviler på stolpen, og så er der stor risiko for, at tømmeret bøjer. Samlingen skal i stedet ligge cirka 1/7 ude i mellemrum mellemrummet mellem to stolper. Her må du så samle de to stykker tømmer med et såkaldt gerberbeslag eller lave en hak hak-samling som vist i boksen “Haksamling holder”.

    Andre læser lige nu ...