Undgå at taget braser sammen: Vælg det rigtige tagspær

Uanset om du skal bygge en carport, nyt brændeskur eller en overdækket terrasse, så er det afgørende, at spærene har den rigtige dimension. Vi giver dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, så du kan vælge den helt rigtige størrelse spær.

Der findes allerede masser af skemaer og ark, der kan vise dig, hvad de forskellige spær kan holde til. Desværre er de ofte mere forvirrende end oplysende.

Der er nogle få, men meget væsentlige punkter, du skal have særligt fokus på, når du bestemmer, hvilket stykke træ der skal bære taget over hovedet på dig.

Når du ved, hvilken størrelse din bygning skal have, og hvilket tag der skal på, så skal du sådan set bare følge vores overskuelige vejledning for at finde de rigtige spær.

Klik på overskrifterne for at komme direkte til afsnittet i artiklen.

Der er 3 vigtige ting

For at kunne vælge det rigtige spær er der tre ting, du skal have styr på. Først skal det afgøres, hvor stor bygningen egentlig skal være, så den rette spændvidde på spærene kan findes.

Valget af tagbeklædning er også et vigtigt punkt, da det er væsentligt, hvor meget belastning spærene skal bære, men taghældningen er faktisk også relevant. Styrken på spæret ændres nemlig i takt med vinklen på tagfladen.

1. Spændvidde

Et C18-spær i dimensionen 45 x 295 mm kan, med en let tagbeklædning, spænde helt op til 6 meter. Du bestemmer, hvor langt spæret skal spænde, men det er spændet på spæret, der afgør, hvilken dimension der er nødvendig. Spændvidde, dimension og belastning hænger uløseligt sammen.

2. Hældning

Et fladt tag betyder, at hældningen på tagfladen maksimalt er 15 grader. Spærets tilladte spændvidde bliver faktisk større, i takt med at taghældningen øges. Men hvis du tager udgangspunkt i spærets styrke ved “fladt tag”, så er du på den sikre side.

3. Belastning

Tagbeklædningens vægt er med til at bestemme, hvilket spær der er det rette. Vi deler belastningen ind i to kategorier: let og tungt. I de to kategorier bliver de mest almindelige typer tagbeklædning belyst. Vi forklarer dig også, hvordan et let tag pludselig kan blive meget tungt.

Spærafstanden afhænger af tagtypen

Én ting er, hvor langt spæret kan spænde, en anden er, hvor tæt spærene skal sidde. Øges afstanden mellem spærene, reduceres spændvidden – med- mindre dimensionen på spæret øges.

Spændvidden på et fladt tag findes ved at måle afstanden mellem de to remme, som spærene skal ligge på. Afstanden mellem spærene afgøres af, hvilken type tagbeklædning der skal på. Når der er styr på spændvidde og spærafstand, kan du kigge i vores skema for at finde ud af, hvilken dimension spæret skal have.

Vær opmærksom på, at det er tagbeklædningens samlede vægt, der ikke bør overstige maks.-vægten. Det vil altså sige, at du skal medregne al vægten, der kommer oven på spæret: lægter, lister, undertag mv.

Spændvidden afhænger af dimensionen

Dimensionen på spæret hænger uløseligt sammen med, hvor langt spæret kan spænde. Vi tager udgangspunkt i spærtræ i konstruktionsklasse T1/ C18, der har en bredde på 45 mm og en højde fra 120 mm til 295 mm. Spærets tilladte spændvidde bliver faktisk større, i takt med at taghældningen øges, og det ændrer lidt ved spærets bæreevne.

Det kan der kompenseres for med et regnestykke, men hvis du tager udgangspunkt i vores skema for fladt tag, så er du i hvert fald sikker på ikke at underdimensionere spæret.

Lette tagtyper

Let tag = maks. 25 kg/m2.

Der findes mange tagtyper, der går ind under denne kategori. Vær opmærksom på, at leverandøren kan have særlige krav til spærafstande eller hældning, som altid skal følges.

Trapez

Eternit

Tagpap

Tunge tagtyper

Tungt tag = maks. 55 kg/m2.

Langt de fleste tunge tagtyper kræver en taghældning på over 15 ̊. Undertag er for det meste også et krav til tagtyperne, der går ind under denne kategori.

Skifer

Lertegl

Betontagsten

Bjælkespær rækker op til 6 meter

Isolerede bygninger
Bjælkespær er fornuftige at bruge til isolerede bygninger med op til 6 meters spændvidde på spærene. Styrkeklassen er mindst T1/C18. Ved dimensioneringen deler man tagene op i lette og tunge tage.

S = spærafstand

L = spændvidde

Styrke og stivhed
Når ingeniøren skal beregne et bjælkespær, beregner han først dimensionen ud fra styrken, dernæst ud fra stivheden. Stivheden er den accepterede nedbøjning af det belastede spær - altså det rent synsmæssige. Det er oftest stiv heden, der afgør dimensionen, fordi bæreevnen opnås, inden stivheden er acceptabel.

Spæret skal stå rigtigt

Spær skal stå på højkant. Så kort kan det siges. Når man ikke blot kan snyde, fx for at spare på pladsen, ved at lægge dem ned, skyldes det, at styrken i et spær i høj grad afhænger af, at det er vendt rigtigt, altså på højkant.

Står spæret på højkant, har det sin fulde styrke. Er træet fx 45 x 95 mm, er styrken, når det står på højkant, ikke blot dobbelt, men snarere fire gange så stor, som hvis det ligger ned. Der er altså kun én måde at vende det på: op at stå på højkant.

PÅ HØJKANT
Vendt sådan har spæret sin fulde styrke og kan bære et tag.

LIGGENDE
På denne måde forsvinder størsteparten af spærets styrke. Nu kan det ikke bære, men vil bue.

    Andre læser lige nu ...