Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Find de rigtige spær - og vend dem rigtigt

Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Når du bygger udhæng, overdækninger, carport, udhus eller andre småbygninger, behøver du hjælp til at beregne spærenes dimensioner.

Brug de rigtige dimensioner spær til din nye bygning

Som gør det selv-folk kan vi sagtens klare selv at bygge carport, udhus, garage eller gæstehus. Vi behøver måske ikke engang en vejledning, for hvor svært kan det være? Svaret på det spørgsmål melder sig for mange, når de når til tagkonstruktionen. For hvor kraftige skal spærene egentlig være for at kunne klare det spænd, vi har tænkt os? Det er ikke så nemt at regne ud, hvis man ikke har en ingeniør- eller tømreruddannelse bag sig.

Vi kan ikke uddanne dig til ingeniør på disse få sider. Men vi kan give dig et nemt redskab i form af tabeller, som du kan gå ind i med dit spænd på spæret og direkte aflæse en dimension. Her omtales kun simple bjælkespær. Er du interesseret i andre spærtyper, kan du ofte finde oplysninger på spærfabrikkernes hjemmesider.

Til bjælkespær anvender man oftest halvtømmer eller endnu “slankere” træ på “højkant”.

Ved halvtømmer forstås tømmer, hvor højden er det dobbelte af bredden.

Spæret skal stå rigtigt

Spær skal stå på højkant. Så kort kan det siges. Når man ikke blot kan snyde, fx for at spare på pladsen, ved at lægge dem ned, skyldes det, at styrken i et spær i høj grad afhænger af, at det er vendt rigtigt, altså på højkant.

Står spæret på højkant, har det sin fulde styrke. Er træet fx 50 x 100 mm, er styrken, når det står på højkant, ikke blot dobbelt, men snarere fire gange så stor, som hvis det ligger ned. Der er altså kun én måde at vende det på: op at stå på højkant.

PÅ HØJKANT
Vendt sådan har spæret sin fulde styrke og kan bære et tag.

LIGGENDE
På denne måde forsvinder størsteparten af spærets styrke. Nu kan det ikke bære, men vil bue.

K angiver styrken

Konstruktionstræs styrke angives i K. Spær til uisolerede carporte og lignende skal mindst være i styrkeklasse 14, mens vi til en isoleret bygning som vist i tabellerne på disse sider for en sikkerheds skyld har valgt minimum styrkeklasse 18. I praksis skal træet altså være mærket “K 14” eller “K 18”.

Hvis du ignorerer denne viden og blot køber det første og bedste stykke træ, du støder på i tømmerhandlen, risikerer du i bedste fald, at spærene begynder at bøje, som du vil se det på de kommende sider. I værste fald kan de ikke holde til taget, og så styrter det hele sammen. Så det er en god idé at tage styrkeklasserne alvorligt.

Her finder du de rigtige dimensioner

I tabellerne nederst på siden kan du med udgangspunkt i bredden af den bygning, du vil bygge, se, hvilke dimensioner spærene skal have på hhv. isolerede bygninger med let og tungt tag og uisolerede bygninger som fx carporte. På tegningen til højre kan du se, hvad der forstås ved længde, spændvidde og spærafstanden.

Det er ikke helt ligegyldigt, om dit tag har en lav hældning (under 1:4) eller en noget større. På tegningerne herunder kan du se, hvordan du i de to tilfælde måler spærets spændvidde (den del af spæret, der ikke er understøttet).

Husk resten af bygningen
Du skal naturligvis også være opmærksom på, at det ikke er nok, at taget kan holde. Det skal også holdes oppe, så den øvrige konstruktion skal også dimensioneres korrekt. Det kommer vi dog ikke nærmere ind på i denne artikel.

Spændvidden er udgangspunkt
Find den ønskede bredde på din bygning og derved en spændvidde (L) (se tegning på modstående side). Vælg en spærafstand (S), der passer til lægter, plader, eller hvad du vil fortsætte med oven på spærene. Gå ned i spalten med spærafstanden, til du støder på din spændvidde. Og du kan nu gå ud til venstre og finde dimensionen på dine spær.

Tag med hældning
Tabellerne er beregnet for “vandrette” spær (fladt tag). Men du kan også anvende dem til tage med hældning. Spændvidden kan regnes som vandret mål ved hældninger indtil 1:4. Ved større hældninger er det på den sikre side at gå ind med det skrå spærmål som spændvidde. Så sikrer du dig, at du i hvert fald ikke har underdimensioneret spærene.

Sådan bruger du tabellerne
Eksempel: du vil bygge et isoleret skur på 4 x 4 meter med let tagbeklædning. Tagpladerne kræver en spærafstand på 0,6 m. Gå ind i første tabel - under spærafstand 0,6. Fortsæt ned gennem tabellen, til du når 4,0 (spændvidden). Så kan du aflæse den korrekte spærdimension (63 x 175 mm).

Hældning under 14 grader (1:4)
Spændvidden på tag med lav hældning er afstanden mellem de to stolper, målt vandret. Altså afstanden A-B.

Hældning over 14 grader
Spændvidden på et tag med større hældning end 14 grader er afstanden mellem de to stolper langs hældningen, altså afstanden A-B.

Isoleret bygning med let tag

Gælder for let tag (maks. 25 kg/kvadratmeter). Styrkeklasse K 18. Eksempelvis profilerede plader eller tagpap på krydsfiner.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Isoleret bygning med tungt tag

Gælder for tungt tag (maks. 55 kg/kvadratmeter). Styrkeklasse K 18. Eksempelvis tagsten af tegl eller beton.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Her er en bygning med stolper (carport) bagest. Og træskeletvæg forrest (garage, skur og beboelse). L er spændvidden mellem under støtningerne. S er spær afstanden fra midte til midte. Der er ikke vist eventuelle lægter oven på spærene.

Bjælkespær rækker op til 6 meter

Isolerede bygninger
Bjælkespær er fornuftige at bruge til isolerede bygninger med op til 6 meters spændvidde på spærene. Vi accepterer en nedbøjning for henholdsvis egen last og snelast på maks. 1/400 af spændvidden. Styrkeklassen er mindst K 18. Ved dimensioneringen deler man tagene op i lette og tunge tage.

S = spærafstand

L = spændvidde

Styrke og stivhed
Når ingeniøren skal beregne et bjælkespær, beregner han først dimensionen ud fra styrken, dernæst ud fra stivheden. Stivheden er den accepterede nedbøjning af det belastede spær - altså det rent synsmæssige. Det er oftest stiv heden, der afgør dimensionen, fordi bæreevnen opnås, inden stivheden er acceptabel.

Uisoleret carport, garage, udhus mv.

Gælder for tage med let tagbeklædning af plast- og metalplader samt brædder eller plader med tagpap. Styrkeklassen af træet skal være mindst K 14.

Log ind eller køb adgang for at se tegningen

Når skaden er sket

Da terrassetaget her blev konstrueret, ville husejeren gøre det så godt. Spærene fyldte jo meget, når de stod på højkant, og så blev konstruktionen unødigt høj. Derfor lagde han dem ned. At det var en dårlig idé, opdagede han for sent.

Taget over terrassen buer nedad. Spærene ligger ned og har dermed slet ikke den styrke, der er nødvendig.

Vi tilpasser de nye spær, så de kan komme ned at ligge i en bjælkesko. Det fylder for meget blot at lægge dem direkte oven på remmen.

Bjælkeskoene skrues fast til remmen. Det gør konstruktionen stærk og knap så høj og klodset. Sådan. Spærene i sko, monteret på remmen og ikke ovenpå. Hældningen er også optimal, så regnvandet kan løbe af.

Opret Profil

purchase.course_name_message

Opret Profil
Bestilling
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage