Få billig varme med et træpillefyr

Træpillefyret kommer mere og mere på banen som et miljøvenligt og ikke mindst billigt alternativ til oliefyret. Her viser vi, hvordan det skal installeres, og giver dig tips, hvis du vil gøre det selv.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
40.000 kroner

Du kan normalt spare mindst halvdelen af dine varmeudgifter ved at skifte dit olie- eller naturgasfyr ud med et træpillefyr.

Intro

Det kommer sikkert bag på en del, at det er tilladt for private uden autorisation at installere et træpillefyr. Men det er faktisk fuldt lovligt, og har du mod på at arbejde med metalrør og skære gevind, er det ikke så svært.

Derudover skal du selvfølgelig kunne følge den monteringsvejledning, som altid skal følge med anlægget. Derfra er det bare “almindeligt” hårdt arbejde med rørtænger, polygriptang og svensknøgle.

Før du kaster dig ud i at installere et træpillefyr, skal du have styr på to helt centrale ting. For det første skal en skorstensfejer sige god for, at din skorsten og dit fyrrum er egnet til et fyr af den type. For det andet skal du sikre dig, at der er de nødvendige elinstallationer til strøm til anlægget. Her fik vi elektrikeren til at montere en stikkontakt, inden vi gik i gang.

I det følgende kan du se, hvordan to professionelle montører installerer et helt klassisk træpillefyr. Inklusive nedtagning og fjernelse af det gamle oliefyr samt olietanken tog det dem én enkelt - men vel at mærke meget lang - arbejdsdag. Skal du selv i gang, så regn med, at det tager dig og en medhjælper mindst en weekend, før der kan tændes op for fyret.

Nærmest uanset hvor mange arbejdstimer du kommer til at bruge på projektet, har du dog udsigt til at gøre en endog meget god forretning, da man som hovedregel siger, at fyring med træpiller koster cirka det halve af opvarmning med olie. God arbejdslyst!

Vejledning

01
Forberedelser

Det gamle oliefyr har udtjent sin værnepligt og skal nu fjernes. Skorstensfejeren har allerede været på besøg i kælderen og har forhåndsgodkendt, at her kan etableres et pillefyr. Det, han tjekker, er, om der er tilstrækkelig plads til både anlæg og pilleopbevaring, og at der er den nødvendige skorstenshøjde til at få et ordentligt aftræk til pillefyret. Når pillefyret er endeligt sat op, skal skorstensfejeren igen forbi og godkende installationen.

Rummet er ryddet, og vi er klar til at fjerne den gamle kedel og den gamle varmtvandsbeholder.

02
Det gamle anlæg tages ned 7 Trin

Vi lægger ud med at afmontere det gamle olieanlæg bid for bid. Vandet tømmes af anlægget, og olietanken tømmes for olie. Selve kedlen er tung, så allerede her får du glæde af din makker og en god sækkevogn.

Både kedlen og olietanken er metalskrot af en vis værdi, så du vil typisk kunne lave en aftale med en skrothandler om, at han henter dem uden beregning, når de er afmonteret og står på fortovet.

1

Rørene skrues af den gamle kedel, når vandet er tømt af anlægget.

2

Oliekedlen bakses op på en sækkevogn og køres ud af fyrrummet. Det er typisk en opgave, der kræver to mand, når den skal fjernes.

3

Olietanken løftes ud. En olietank på 1200 liter fylder godt. Her kan vi lige akkurat få den løftet op ad trappen og kørt ud gennem hoveddøren.

4

Alle rør fra det gamle olieanlæg afmonteres, så vi kan starte på en helt frisk. Gode store rørtænger er her et must …

5

Nogle af de gamle rør er vi nødt til at skære over, for at vi efterfølgende kan dreje dem ud af deres samlinger. Til det bruger vi både bajonetsav og vinkelsliber.

6

Så er forberedelserne overstået. Rummet er ryddet for kedel, tank og vandvarmer, og alle rørinstallationer omkring det gamle oliefyr er fjernet.

7

Vi har valgt at starte helt fra bunden med nye rør føringer mellem pillefyret og husets radiatorer. De gamle rør til radiatorerne har her fået nye muffer - og er klar til at blive tilsluttet.

03
Fyrrummet 2 Trin

Når varmtvandsbeholder og kedel er placeret, kan installationen begynde. Friarealet omkring anlægget skal være stort nok til, at du kan foretage rensningen let og effektivt. Gulvet skal være af (eller beklædt med) ubrændbart materiale under og rundt om kedlen: 30 cm fra kedlens sider og 50 cm fra kedlens front (den side, hvor asken tages ud). Endelig skal pillefyret kunne få tilstrækkeligt luft til forbrændingen. Det kræver, at det installeres i et rum med en regulerbar luftventil eller en luftkanal direkte til det fri.

1

Det er vigtigt, at der er plads omkring kedlen, og at afstandskravene overholdes.

2

Cirkulationspumpen cirkulere det varme vand fra kedlen rundt i anlægget. Placeringen og dimensioneringen af den er vigtig, så det kræver, at du sætter dig ordentligt ind i det, eller at du allierer dig med en fagmand.

04
Vandvarmer og kedel placeres 5 Trin

Når rummet er ryddet, kan vi gå i gang. Vi begynder med at sætte den nye varmtvandsbeholder på plads. Her er valgt en udgave med ekstra stor spiral. Det er det mest effektive, når varmen skal overføres fra fyret til brugsvandet. Herefter begynder forberedelserne til de rør, som skal forbinde varmtvandsbeholderen og pillefyret. Tilslutningen af varmtvandsbeholderen må du ikke selv udføre. Her kræves en autorisation.

1

Varmtvandsbeholderen placeres først. Modellen her kan også varme ved hjælp af el, fx hvis man slukker fyret om sommeren.

2

Beholderen skal stå helt lige, selvom den står på gulvet. Det klares med et vaterpas og lidt justering af fødderne.

3

Rørbærere på skinner giver et solidt hold og er samtidig super fleksible, da rørbærerne både kan justeres i højden og i afstanden til væggen.

4

Skinnerne til rørbærerne monteres med murplugs og skruer. Med et lille vaterpas tjekkes, at de sidder lodret.

5

Så skal kedlen på plads. Der skal holdes afstand til brændbar beklædning efter de anvisninger, skorstensfejeren har givet. Afstandskravet er typisk på 50 centimeter.

05
Montering af rør og udstyr 7 Trin

Alle pillefyr, varmt vandsbeholdere, cirkulationspumper og så videre kommer med monterings vejledninger, som skal studeres grundigt. Både så du er sikker på, at det hele kommer til at fungere, og af hensyn til sikkerheden. Vi går nu i gang med at samle anlægget efter de anvisninger der fulgte med, og borer derudover et nyt hul i skorstenen, da det gamle hul fra oliefyret sidder for lavt i forhold til pillefyrets røgrør.

1

Så er monteringen i gang. Mange af rørene kan med fordel sættes sammen, før de bliver koblet på den endelige installation.

2

Der skal monteres temperaturfølere, for at du og ikke mindst den elektroniske styring kan overvåge forbrænding og varmeproduktion.

3

Der monteres også en sikkerhedsventil. Da anlægget er et lukket system, kan det ved fejl komme under højt tryk. Ventilen lukker vandet ud, hvis det skulle ske.

4

Der monteres termometer, så både fremløbs- og returløbstemperaturen kan kontrolleres.

5

Den orange boks sørger for prioritering ved at dirigere det varme vand direkte til varmtvandsbeholderen (og altså uden om radiatorerne), når der er brug for det.

6

Der monteres en shuntventil, som sørger for, at temperaturen på returvandet til kedlen ikke bliver så lav, at der opstår kondensering (og risiko for tæring) i kedlen.

7

Der bores ud med et kernebor, så røgrørets indgang til skorstenen passer til højden på pillefyrets røgrør.

06
Samling af rør og fittings 2 Trin

Vi har valgt at lave alt i galvaniserede vandrør og samle på traditionel vis med salve og pakgarn. Det gør installationen mere gør det selv-venlig og giver mulighed for at foretage mindre justeringer. Rørene skæres til på stedet med en rørskærer, hvorefter der skæres gevind. Når du først har lært teknikken, er det ikke sværere end at save et bræt over!

Hvis du ikke i forvejen har værktøj til at skære rør og gevind, kan det lejes i de fleste byggemarkeder eller købes i sæt til priser fra omkring 600 kroner. Overvej, om du får brug for det senere - ellers vil det være billigst at leje.

1

Pakgarnet gør, at samlingen bliver helt tæt.

2

Paksalven sikrer, at delene kan skrues fra hinanden - også efter mange år.

07
Brænder og aftræk monteres 7 Trin

Når alle rørføringer, målere, sikringer og så videre er på plads, kan der fyldes vand på anlægget. Herefter er det tid til at montere brænderen på kedlen og forbinde pillefyrets røgrør med skorstenen.

For at sikre en konstant rolig og stabil forbrænding i kedlen monterer vi også en trækstabilisator i skorstenen. Det er et balancespjæld, som lukker “falsk luft” ind i skorstenen, når fx hård vind giver et stort træk i skorstenen.

1

Brænderen sørger for at dosere pillerne til bålet og er forsynet med både eltænder og overvågning af lys og temperatur. En trinløs blæser sørger for, at bålet brænder perfekt.

2

Monteringen af brænderen er nem. Den sættes ind på siden af kedlen på de to gevindstænger.

3

Med to vingemøtrikker låses brænderen fast, og herefter kan elektronikken kobles til styringen ved hjælp af den medfølgende eldiagramvejledning.

4

Røgrøret fra pillefyret kobles nu til skorstenen. Røret fastgøres blot med mørtel.

5

Med diamantkopboret laver vi et nyt hul ind til skorstenen, så vi kan montere en trækstabilisator. Den sikrer jævn forbrænding - også når det stormer kraftigt.

6

Så er der kommet krave på hullet ind til skorstenen, og vi er klar til at sætte trækstabilisatoren på plads.

7

Trækstabilisatoren skrues fast, og ud fra den medfølgende skala indstilles det justerbare vægtlod til det anbefalede træk.

08
Silo samles, og styring sættes til 7 Trin

Siloen til træpillerne kommer som et samlesæt, og det samme gælder for den elektroniske styring. Ved at følge manualerne minutiøst samles og opsættes nu pillefyrets sidste komponenter, og vi er klar til den første optænding.

1

Siloen samles med møtrikker og bolte. I denne model er der plads til 500 liter, hvilket svarer til ca. 350 kilo træpiller.

2

Fra bunden af siloen monteres nu sneglerøret, som skal føre pillerne fra siloen over til brænderen og kedlen.

3

Fyrets målere tilsluttes. Ved hjælp af det medfølgende eldiagram forbindes fyrets forskellige målere og følere med pillefyrets elektroniske styring.

4

Når alle ledninger fra fyret er sat til, kan selve styringen tilsluttes elnettet, og vi er klar til den første prøvekørsel.

5

Sneglerøret monteres i loftet med et patentbånd, så vinkel fra silo til brænder er på ca. 45 grader.

6

Den elektroniske styring er en avanceret sag. Modellen her kan tilsluttes internettet og betjenes både via smartphone og PC.

7

Via styringen fyldes sneglen ved at lave en såkaldt tvangskørsel. Herefter kan finjusteringen af anlægget og selve forbrændingen begynde.

Materialer

Kedel/brænder:

 • NBE BLACKSTAR 10 kW NBE-brænder (typisk til huse fra 70-200 kvadratmeter)

Varmtvandsbeholder:

 • NBE 689C COMBI VVB, 100 liter

Cirkulationspumpe:

 • Wilo-Yonos PICO

Styring:

 • NBE V 10

Silo:

 • NBE 500 liter (350 kilo træpiller)

Desuden:

 • Rørbærere på skinner, diverse rør, pakgarn og salve samt trækstabilisator

Specialværktøj

 • Rørskærer
 • Diamantkopbor
 • Sækkevogn

Tidsforbrug

To proffer kan gøre det på én meget lang arbejdsdag. Skaf en hjælper, og sæt mindst 2 dage af til projektet.

Pris

Et anlæg af denne type og fabrikat koster ca. 40.000 kr. for alt, hvad du skal bruge.

Sværhedsgrad

Det er uden tvivl et stort projekt at installere et pillefyr. Men er du fortrolig med at skære vandrør og samle fittings, er det bestemt til at overskue, når ellers projektet er ordentligt planlagt.

Tegning

Her ser du de dele, der indgår i et typisk træpillefyr. De væsentlige forskelle i forhold til fx et oliefyr er silo og brænder samt styringen.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Varme