Tagreparation

Vindskederne sidder udsat, og det er ikke usædvanligt, at de med årene slides, så regn og sne kan finde vej gennem dem. Sker det, skal de hurtigt skiftes, for bag dem ligger hele tagkonstruktionen.

På en enkelt dag kan du rette op på alvorlige problemer som hullede tagsten og utætte vindskeder – og på knap så alvorlige problemer som mos og alger.

Hent artiklen og se, hvordan du:

  1. Skifter de nedslidte vindskeder
  2. Lapper hullet i tagpappet
  3. Lukker hullet i tagrenden
  4. Fjerner mos og alger
  5. Skifter den revnede tagsten
  6. Lukker af med tæt inddækning