Fiks den utætte skotrende

Et par ødelagte tagsten kan skiftes på ingen tid. Men der kan gemme sig skader under stenene, som du ikke ser, før du begynder at reparere. Her var skotrenden også defekt, og så tog arbejdet pludselig en hel weekend.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
1.500/2 m2

Intro

Huller i taget skal lappes i en fart. Men det kræver, at man opdager dem. Er der blæst 3-4 tegl af i en storm, er det let at se. Men et knækket tegl ved skotrenden og dårligt lagt pap i selve renden opdager du først, når det begynder at dryppe ned fra loftet. Især hvis du har undertag som her. Og så er det om at rykke hurtigt, inden vandet får gjort alt for stor skade.

Gør det til en regel at inspicere taget 3-4 gange om året inde fra loftet. Fugt-skjolder på undertaget eller dryp derfra er tegn på, at du skal tjekke taget udefra. Det kan du gøre fra en lift eller en tagstige med rygningsbøjle. Det vigtigste er, at du får fundet skaden, så den kan blive udbedret, før råd og svamp tager magten.

Materialer

• Tagpap
• Tagkit
• Tagpapsøm
• Afstandslister
• Taglægter
• Brædder, ru

Specialværktøj

• Multicutter: Til at save taglægter og undertag i stykker med
• Vinkelsliber: Til at skære tagsten med

Sikkerhedsudstyr

• Briller/skærm
• Høreværn
• Åndedrætsværn
• Handsker
• Faldsikring
• Stillads

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

Omkring 1500 kroner for den viste reparation på 2 m² eksklusive leje af faldsikring og stillads

Vejledning

01
Forberedelser 4 Trin

Et lille hul i taget kan være årsag til råd og svamp i hele tagkonstruktionen, hvis ikke det bliver opdaget i tide.

I tilfældet her blev skaden først konstateret, da det begyndte at dryppe fra loftet på 1. sal. Vandet havde da i flere år fundet vej ind gennem et hul i en tagsten. Gennem et andet hul i skotrenden og ind bag noget tagpap, som lå forkert. Resultatet var, at undertaget rådnede, og vandet fortsatte ind i selve loftsrummet.

Herfra fandt det vej ned i soveværelset, og først da der lå vand på gulvet, kom vi op og så hullet i tagstenen. For sent, for der var allerede begyndende svamp og råd i noget af undertaget.

1

Står du på plænen foran huset, ser du næppe hullet. Dette lille hul var svært at se på det sorte tag, og havde skotrenden og pappet på undertaget været i orden, var der ingen skade sket.

2

Fugten har startet svampeangreb, så det er med at få fjernet det fugtige træ og få standset skaden. Det bliver til noget mere end udskiftning af en tagsten.

3

Fjern en masse tagsten, så du kan komme til at arbejde. Og så du har en mulighed for at finde alle de huller, der måtte gemme sig under stenene. Det er jo ikke sikkert, der kun er et enkelt.

4

Nu skal skotrenden fjernes. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at der også er hul i renden lidt neden for hullet i tagstenen. Den gamle rende er sømmet på - og meget nem at fjerne.

02
Råddent træ skiftes 5 Trin

Når du skal kravle rundt på taget, er det en god idé at rejse et stillads først. Du får brug for en del materialer og værktøj, før du får set dig om. Og det bliver til mange ture op og ned ad stigen, hvis du ikke kan have tingene med op, hvor du arbejder.

Når stilladset er oppe, skal du fjerne så mange tagsten, at du har en reel mulighed for at arbejde på taget med støtte på lægterne frem for at skulle balancere på de glatte tagsten.

1

Fjern fugtskadede lægter og klemlister. De er lette at save over med en multicutter, bare pas på, du ikke saver ned i tagpappet på undertaget.

2

Fjern tagpappet i renden, så du kan tjekke undertaget. Her er flere af brædderne rådnet op, så dem må vi have skiftet ud med nye, friske brædder.

3

Så er det rådne træ savet væk. Papsømmene er fjernet, og en del af det gamle pap revet af, så vi kan komme når der skal sættes nyt træ i.

4

Søm nyt træ på, hvor det gamle blev fjernet. Gamle undertage er ofte bygget med træ i dimensioner, der ikke findes mere. Forskellen kan du udligne ved at lægge masonitstumper under de nye brædder.

5

Alle brædder er sømmet fast, og endelig er det til at se, vi kommer ud af stedet. Samlingerne mellem brædderne skal være så tætte som muligt, du kan også bruge et stykke tagkrydsfier.

03
Taget lukkes 4 Trin

Når undertaget er repareret med nyt træ, skal det lukkes effektivt af igen. Så der skal lægges nyt tagpap, der skubbes ind under det gamle og tætnes omhyggeligt i alle samlinger. Så slås nye klemlister og lægter på, før skotrenden lægges på plads. Hvis vi ikke skulle skifte tag til næste år, havde vi lagt en ny skotrende i.

1

Nu skal det nye pap lægges på. Vi lægger det i mindre stykker; så er det lettere at få det ind under det bestående pap. Husk at starte nedefra, og lav overlæg, så regnvand kan løbe af.

2

Gør alt pappet fast med tagpapsøm. Søm langs alle kanter i to forskudte rækker, så der kun er ca. 7 cm mellem sømmene; så er du sikker på, der er lukket helt af.

3

Brug en pensel og tagkit til at tætne alle samlinger og sømhoveder. Det sviner og er ikke til at fjerne fra tøjet, så tag noget på, der kan smides ud efterfølgende.

4

Læg skotrendepladen på, og søm den fast. Her genbruger vi den gamle, hvor det ene hul, der var, er lappet med asfaltkit. Vi kunne også have købt en ny.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...