Forsink regnen med grønt tag

Grønne tage kan forhindre kloakkerne i at løbe over - læs, hvordan de fungerer.

Der er intet nyt i at have et grønt tag på huset. Siden man begyndte at bygge huse af græstørv, har man haft den form for tag. Nu er grønne tage igen ved at blive populære, men denne gang i en moderne form, hvor de lægges ud som flade måtter, der er groet på et net. Det giver et hårdført tag, som næsten ikke kræver vedligeholdelse, og som har lang levetid.

De såkaldte Sedum-måtter gør det nemmere at lægge et grønt tag, og så findes de i flere varianter. Fælles for dem er, at de er gode for klimaet og skånsomme ved kloakkerne. Ved et skybrud holder de nemlig så længe på vandet, at kloakkerne bliver belastet mindre.

• Forlænger tagets levetid
• Gavner klimaet
• Aflaster kloaksystemet

Spørgsmål & svar

Skal det grønne tag passes?
Et tag med træer, buske og græsplæner skal passes, mens de mere udbredte Sedum-tage ikke behøver pasning, kun et eftersyn et par gange om året.

Bliver der ikke koldt i huset med sådan et plantetag?
Nej, taget isolerer om vinteren og køler huset om sommeren.

Hvorfor er det en god ide med et grønt tag?
Fordi det kan tilbageholde op imod 80 procent af den regn, som falder på taget i stedet for at lade vandet løbe direkte ned gennem tagrenden og ud i de i forvejen belastede kloakker.

Hvordan med CO2?
Et grønt tag producerer ilt, og planterne optager CO2 - mellem 2 og 6 kg CO2 pr. kvadratmeter optager det om året. Så dit grønne tag er med til at bedre på CO2-regnskabet.

Hvorfor er det en god ide med grønne tage inde midt i byen?
Fordi de både virker støjdæmpende og binder forurening i form af partikler, som flyver rundt i luften.

Hvad gør jeg, hvis noget af taget går ud?
Hvis der er dele af taget, som går ud, skal du op og tjekke drænet. Hvis det er stoppet til, så overskydende vand ikke ledes væk og ned i tagrenden, vil rødderne stå i vand konstant og rådne, og planterne går ud. Hvis det sker, skal de døde områder fjernes, drænet renses og nye måtter lægges på.

Kan man bare lægge det på et tagpaptag?
Nej, fugten vil nedbryde tagpappet. Et grønt tag kræver en vandtæt belægning i form af en speciel folie, der holder vand og rødder væk fra taget.

Kan man gå på det?
Det kommer an på, hvilken type tag du har, men et skråt Sedum-tag kan du godt gå på med forsigtighed.

Skal kommunen blandes ind i det?
Ja, du skal søge om tilladelse hos kommunen, da der kan være lokale forhold, som bestemmer, hvordan dit tag skal se ud. Ofte er der regler for hvilke typer tagmateriale, der må bruges i et område.

Er taget klar med det samme?
I princippet ja, men regn med at måtterne skal have tid til at gro til på taget.

Hvor meget vejer et grønt tag?
Et moderne grønt tag vejer mellem 50 og 120 kg pr. kvadratmeter i våd tilstand. Til sammenligning vejer et tegltag typisk op til 45 kilo pr. kvadratmeter.

Kan jeg selv lægge det?
Det kan du godt, men du bør under alle omstændigheder alliere dig med en dygtig rådgiver. Det er blandt andet vigtigt, at underlagets opbygning er tilpasset den aktuelle taghældning. Vær også opmærksom på, at der følger garanti med, hvis du får en professionel til at etablere dit grønne tag.

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag er et tag, som er dækket af en eller anden form for beplantning.

I storbyerne bliver der nogle steder anlagt regulære haver på taget af store bygninger. Et grønt tag kan også blot være tagbelægningen på et ydmygt cykelskur. Grønne tage er med andre ord mange forskellige ting.

De store byhaver med buske, træer og græsplæner kaldes intensive tage.

På tage med hældning, som er det mest almindelige her i Norden, er det mere praktisk med tage, der ikke skal plejes, såkaldte ekstensive tage.

Tidligere tiders langhårede græstage, a la sæterhytter, ses stadig, men anlægges ikke så meget mere. De kræver også en meget stærk tag- og bygningskonstruktion, da de kan veje over 150 kg pr. kvadratmeter, når de er gennemvædet.

I dag bruges næsten kun Sedum-måtter med forskellige slags stenurter, som ikke bliver ret høje og ikke kræver pasning bortset fra lidt vand, hvis vi har en meget tør sommer.

Grønne tage breder sig også i storbyerne, hvor de skåner kloakkerne og i nogle tilfælde også fungerer som regulære haver.

Plantetyper på grønne tage

Det mest udbredte materiale er en blanding af forskellige typer stenurt, men græs kan også bruges.

Det mest udbredte materiale til moderne grønne tage er de såkaldte Sedum-måtter.

Sedum er den latinske betegnelse for stenurt, og måtterne består af et net, hvorpå der er plantet en blanding af forskellige typer stenurt.

Stenurter er såkaldte sukkulenter, altså planter som oplagrer store mængder vand i de meget tykke blade. Måtterne findes i mange varianter, men kan groft sagt inddeles i to hovedtyper: de rene Sedum-måtter og varianter med andre planter.

De rene Sedum-måtter giver en byggehøjde på omkring 5 centimeter og vejer omkring 50 kilo pr. kvadratmeter.

Varianter, hvori der også indgår vilde urter og græs, giver et mere farvestrålende tag med blomster, som skifter i farve og art i løbet af året.

Vedligeholdelsen af de to typer er minimal. Ofte anbefales en til to årlige inspektioner. Begge typer sælges ofte med både grogaranti og en 25 års produktgaranti - altså helt på linje med andre typiske tagbelægninger.

Sedum-måtter hører til blandt de lette typer af grønne tage. De er nemme at arbejde med og robuste.

Hvad koster et grønt tag?
Plantemåtterne inklusive underlag og drænlag koster typisk 450-500 kroner pr. kvadratmeter. For et hus med et tagareal på 120 kvadratmeter kommer selve tagbelægningsdelen typisk til at koste et sted mellem 54.000 kr. og 60.000 kroner. Dertil kommer udgifterne til arbejdsløn.

Hvor meget vand optager taget?
Som en tommelfingerregel siger man, at et grønt tag kan optage omkring 50 procent af den regn, der falder på tagfladen.

Hvornår skal jeg anlægge et grønt tag?
Det bedste tidspunkt er om foråret, når du er sikker på, at der ikke kommer mere nattefrost. Når måtterne er lagt vandes og gødes de for at give dem en god start.

Hvor længe holder det?
Et grønt tag har en meget lang levetid - næsten på niveau med tegl. Tagtypen er forholdsvis ny herhjemme, men fra Tyskland har man eksempler på grønne tage, som er 30 år gamle og stadig er i god stand.

Et tag af Sedum-måtter kan se meget forskelligt ud - afhængigt af typen.

Hvordan er et grønt tag bygget op?

Opbygningen af et moderne grønt tag er i princippet ikke meget anderledes end andre tagtyper. Konstruktionen skal kunne bære vægten, og akkurat som med et moderne tegltag kræves et helt tæt undertag.

Et grønt tag med Sedum-måtter består af flere lag. Nederst et fast tag med en vandtæt belægning i form af en kunststofmembran, der minder lidt om et traditionelt undertag. Membranen holder vand og planterødder væk fra taget.

Oven på membranen lægges et drænlag med fordybninger i, som dels kan sørge for, at planterødderne ikke sopper i vand hele tiden, og dels kan holde på en del overskudsvand, som planterne så kan tage af på et senere tidspunkt.

Oven på drænlaget ligger et såkaldt vækstlag i form af jord, som er specielt egnet til de planter, taget skal dækkes med.

Øverst sluttes af med Sedum-måtter, som er groet sammen igennem et kunststofnet. Måtterne gøres fast til hinanden, men kan af indlysende grunde ikke sømmes fast til taget. Ikke desto mindre flyver de ingen steder i almindeligt stormvejr af den slags, vi normalt ser her i Norden. Det er klart, at en voldsom orkan, som river tegltage af, også vil kunne hive Sedum-måtterne af - men det sker jo med alle former for tagbelægning.

Hvilke fordele og ulemper er der ved grønne tage?

    Andre læser lige nu ...