Fra tagvindue til kvist - på én dag

Fra ovenlysvindue til fiks og færdig kvist på bare én dag. Ja, det kan sagtens lade sig gøre, hvis du betaler dig fra arbejdet. Men kan du virkelig nå det, hvis du gør det selv? Vi satte os for at gøre forsøget.

Intro

Etablering af en ny kvist er en ordentlig mundfuld, der kan volde proble­ mer for selv en professionel. Der skal stilles stillads op, skæres hul i taget, der skal etableres udveksling i spærene, kvisten skal hejses op og meget mere. Men har du i forvejen et almindeligt ovenlysvindue (fra Velux), kan du skyde en stor genvej med en færdigkvist, der leveres som samlesæt.

Dermed slipper du for at pille ved den bærende tagkonstruktion, og hvad deraf følger af indviklede udregninger og arbejde. Og du slipper for det be svær lige arbejde med at etablere en 100 procent vandtæt inddækning om kring kvisten, for er dine inddækninger af aluminium, kan de nemlig genbruges. Er de af ældre dato (og af zink eller bly), skal du købe inddæk­ ningerne med sammen med kvisten og sætte lidt længere tid af til arbejdet.

Vi satte os for at prøve, om arbejdet kunne klares på en enkelt dag ved hjælp af monteringsvejledningen fra Quinntus, firmaet, der står bag. Kig med på de følgende sider og se, hvordan det gik. Færdigkvistene fås til oven­ lysvinduer i flere forskellige standardstørrelser. Her bruger vi en model, der passer til den mest almindelige vinduesstørrelse (78 x 140 cm). Den koster ca. 17.000 kroner. Få mere info på www.quinntus.dk, tlf. 55450026.

Vejledning

01
Fra tagvindue til kvist - på en dag 8 Trin

1

Nu skal der rives ned og måles op Vinduet skal vippes op til lodret, før det kan hægtes af hængslerne. Herefter fjernes det indvendige lysningspanel, og karmen gøres fri og pilles ud. Eventuelle beslag skæres over med bajonetsav.

Tagrejsningen findes ved at holde den medfølgende papskabelon mod skråvæggen. Vinklen aflæses ved hjælp af en snor med ballast (her en skruetrækker), der sidder i hjørneafmærkningen.

2

Så skæres den nye ramme til
Den består af en bund- og en top ram me, et top stykke og to sider, der skæres ud efter tagets rejsning. Efter ud skæring gøres først siderne og derpå top stykket fast til henholdsvis bund- og topramme.

De to rammesider skæres af 9 mm krydsfinerplade. En stor papir skabelon sørger for, at snittene får de rigtige vinkler.

3

Kvistrammen skal monteres
Først stikkes inddækningens ombuk ind i et spor i toprammens forkant. Så gøres bundrammen fast til spærene i alle hjørnebeslag. Når den sidder, så den er helt i vinkel, gøres de resterende beslag fast, og toprammen gøres fast.

Når rammen er på plads, tjekker vi diagonalmålene, og at den er i vage foroven og forneden.

4

Nu kan kvistens sider sættes på plads To gevind jern monteres i hver side, hvorpå disse løftes på plads i rammens sider. Når de flugter nøjagtigt med de indvendige hjørner på top rammen, gøres de “løst” fast. To inddækninger, der skal beskytte mod regn mellem siderne og den eksisterende inddækning, skæres til og monteres.

To inddækninger monteres under kvistsiderne, så de tætner mod regn og sne.

5

Taget gøres fast
Forinden har vi skruet to gevindstænger fast i tagets bagkant, de passer til to huller i kvistsidernes top. Taget gøres ikke endeligt fast endnu, for vi skal stadig have plads til at få selve vinduet ud igennem hullet.

Taget er tungt, så når det skal løftes op, er det en fordel at være to om arbejdet.

6

Vandnæse monteres vi mangler kun lige vandnæsen, før vi er klar til at sætte vinduet i. Forneden stikkes den op i de noter, der findes i bunden af siderne. Forkanten justeres, så den flugter med sidernes forkant, inden den gøres fast.

Vandnæsen skrues fast med aluskruer med tætningsskiver.

7

Vinduet på plads - færdig! Først skilles rammen og karmen. Så placeres karmen mellem kvistsiderne, så noten i bunden kan sænkes ned over vand næsen. Derpå skrues karmen fast til siderne med karm skruer, taget monteres endeligt fast, og karmen skrues fast til taget via vinduesfalsen.

Kun cirka 8 timer efter start er vi klar til at hægte vinduesrammen på plads.

8

Lysningspanelet - det allersidste arbejde

Når kvisten er sat op, mangler vi kun at færdiggøre lysningspanelet indvendigt. For det pillede vi jo ned som noget af det allerførste.
Først stopper vi ud med lidt isoleringsrester, hvor det er nødvendigt, og derpå sættes dampspærre op og forbindes med den eksisterende - med overlap. Og til sidst monteres et stykke mdf-plade (12-16 mm) op mod den eksisterende vægbeklædning - overgangen dækkes med en inddækningsliste.

Tidsforbrug

1 dag

Pris

ca. 17000 kroner

Sværhedsgrad

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tag