Let
Svær

Brænder din ovn for dårligt, ryger den, og soder lågen til, kan det være, fordi din skorsten ikke trækker godt nok. Nogle gange skyldes det, at skorstenen er for lav, andre gange kan der være undertryk i huset, hvis både emhætten og udsugningen på badeværelset kører på samme tid.

Du kan løse disse problemer på flere måder. Er skorstenen for lav, kan du investere i en ny – eller bygge den bestående højere. Det er dyrt. Er der undertryk i huset, kan du åbne et vindue – det er nemt, men giver træk. Og så kan du, som vist her, montere en røgsuger på skorstenen. Den virker som en slags emfang, der suger røgen ud af ovnen og op i skorstenen. Resultatet er en bedre forbrænding og en ovnlåge, der aldrig soder til. Røgsugeren tændes og slukkes på en betjeningsknap nede i stuen. Den skal køre, når der tændes op i ovnen eller pejsen, men kan også bruges som almindelig udsugning, når du ikke fyrer. Firmaerne, der leverer røgsugere, kan hjælpe dig med at finde den rigtige model, ud fra hvor høj din skorsten er og andre oplysninger som størrelsen på indfyringsåbningen (lågen) i din ovn.

Skorstensfejerne har lavet en undersøgelse, der viser, at cirka 6 % af landets skorstene er for lave. Årsagen er, at man for nogle år siden lempede på reglerne for skorstenshøjde i Bygningsreglementet. Man lod det være mere eller mindre op til arkitekten eller skorstensbyggeren at skønne, om den nu var tilstrækkelig høj. Og nogle har altså skønnet forkert. Skorstenene kan altså godt være lovlige, de fungerer bare ikke godt nok.