Skyd genvej med stålspær

De fylder meget lidt, men er superstærke. Stålspær bærer mange industribygninger, men kan også bruges til private huse eller, som her, en carport. Med stålspær kan du få loft til kip og tag over hovedet i en fart.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
45.000 kroner

Intro

Stålspær anvendes typisk til industri og landbrugshaller. De benyttes, fordi det er en af de hurtigste og billigste byggemåder, og fordi der er mulighed for lange spænd uden mellemunderstøtninger. Til private boliger har man næsten altid bygget med træ. Det er let for de fleste at arbejde med, men i forhold til stål fylder det en del, fordi træ langtfra kan klare de spænd, det stærke og fleksible stål kan mestre. I de senere år er stålspær derfor oftere og oftere blevet brugt til enfamilieshuse. Blandt andet hvor man ønsker, at loftet går til kip uden forstyrrende bjælker på tværs.

Her har vi valgt at benytte stålspær til forlængelse af det eksisterende hus for at lave en carport. Vi har primært valgt stålspærsløsningen, fordi det gav os en kort byggetid, inden der var tag over.

Svejsning af bærende stålkonstruktioner

Når der svejses stålspær, skal man være opmærksom på, at det er til en bærende konstruktion. Svejsningerne i hjørnerne er hårdt belastede. Det er derfor ikke for nybegyndere. Er du ikke en erfaren svejser, bør du i stedet få en smed til at lave stålspærene. De ville i det aktuelle projekt have kostet knap 20.000 kroner. Prisen for vores hjemmelavede spær er cirka 13.000 kroner, men så tog det naturligvis lidt ekstra tid.

Du er nødt til at få spærene dimensioneret af enten spærfabrikanten (indgår i prisen) eller af en rådgivende ingeniør. Men når det er gjort, går det til gengæld rigtig stærkt med at få rejst spærene og få et tag på. For det videre arbejde med taget ligner det, vi kender fra træbygninger.

Vejledning

01
Er du en erfaren svejser er der penge at spare 4 Trin

For den, der for alvor kan svejse, er det oplagt: Byg spærene selv, og spar nogle tusindlapper. Men da vi her taler om de bærende dele i et hus eller en anden bygning, skal du altså virkelig være erfaren, inden du kan kaste dig ud i den opgave. Holder svejsningerne ikke til de store belastninger, falder din bygning ned i hovedet på dig.

Gør du det selv, skal du starte med en træskabelon af brædder ud fra dine opmålinger. På skabelonen kan du markere placeringen af lægterne, så du kan svejse åsestolene på de rigtige steder. Her bliver stolenes placering indrettet efter lægterne i huset, så åse og lægter passer sammen.

1

Stålprofilerne skæres med en skærebrænder - det er hurtigt, og du slipper for støjen fra en vinkelsliber. Der skæres vinkelret på flangerne.

2

Stålprofilerne lægges ud efter skabelonen. Man kan også vælge at tegne skabelonen af med kridtsnor på gulvet.

3

Hjørnet svejses sammen med en præcis og solid svejsning.

4

Spærene affedtes og males med maling til stål, fx Hammerrite.

02
Spærene rejses 7 Trin

Spærene gøres solidt fast i et fundament. Her havde vi et betonfundament at bygge videre på, men har du ikke det, må du starte med at støbe et.

Du gør spærene fast i fundamentet med gevindjern, der bores ned i betonen, og som i den ende, der rager op, spændes til spærfødderne, så de står urokkeligt.

Du skal alliere dig med en hjælper, for det er sin sag at hejse de tunge spær på plads. En talje og nogle solide stropper/ reb er gode hjælpemidler. Stropperne kan bindes fast til de gevindjern, du har boret ned i fundamentet, og på den måde har I begge hænderne fri til at spænde spærfødderne fast og afstive på tværs.

Midterspæret er her ved at blive trukket op på plads. En 100 x 100 mm bjælke sikrer, at det ikke vrides imens.

1

Bor to 18 mm huller i fundamentet, hvor hver spærfod skal stå, med en kraftig borehammer. Rens hullet, og fyld injektions masse i. Drej gevindjernene i, til det ene rækker 5 cm op, det andet 15 cm op - forskellen letter arbejdet senere.

De to huller bores, så de ender på hver sin side af spærfoden.

2

Det inderste spær hejses op ved hjælp af en talje, der er gjort fast i kippen på huset. Før du trækker, anbringes spærfødderne inde ved gavlen, så taljen “vipper” spæret op. Spæret skubbes ind til gavlen og fikseres med tvinger og skruer.

Spæret sikres først med spænde-tvinger.

3

Det næste spær trækkes op med taljen hægtet fast samme sted, i husets kip. Teknikken er den samme, og nu har du stor glæde af, at de to gevindjern har forskellig højde - det betyder, at spærets fødder kan støde ind mod det bageste jern.

4

Spærfødderne sikres med skiver og møtrikker, så snart de små slidser rækker ind over gevindjernene. Forskellen i længde gør, at spæret kan lægges ind over det korte jern (her skjult bag spæret) og støde op mod det lange, mens spæret rejses.

5

Spærene stives af med en bjælke på tværs, før du trækker dem op. Vi bruger en 100 x 100 mm bjælke og lægger den på undersiden af spæret, mens det ligger på jorden, så kæden fra taljen kan gøres fast midt på bjælken.

6

Spæret rettes på plads og flkseres med en vandret planke ind til spæret umiddelbart op ad huset. Spærfødderne spændes fast i fundamentet, når alt er på plads. Det yderste spær kan nu rejses og fikseres med en bjælke ind til midterspæret.

7

Åseskoene på de nye stålspær er anbragt, så åsene i den nye tagflade sidder ud for lægterne i den gamle tagflade.

03
Taget lægges 6 Trin

Når alle spær er solidt forankret, skal de forbindes med langsgående bjælker, der både holder spærene på plads og bærer tagpladerne. I en trækonstruktion ville man normalt kalde dem lægter, men i stålkonstruktionen kaldes de åse.

I første omgang gør vi to åse fast på hver side: en nede ved tagfoden og en på tredje åsestol fra toppen. De fæstnes til åsestolene med 7 mm franske skruer - efter at de er gjort fast i lægterne i huset.

Tagkonstruktionen er nu stabil, og vi fylder op med de øvrige åse. Til de lange spænd her bruges 50 x 125 mm tømmer. Huset er længere end tømmeret, og åsene forlænges med gerberbeslag, der er specielt skabt til opgaven.

1

Åsene i carporten forbindes med lægterne i huset. Vi valgte at save et hak ud i åsene, så vi kunne skrue igennem lægten i huset og ned i åsen over carporten. Du kan i stedet benytte 25 x 2 mm hulbånd, der sømmes til lægter og åse.

2

Åsene må forlænges, for at de kan række over hele den nye tagflade. I samlingen bruges gerberbeslag. Beslagene skal sidde 1/7 af spændvidden fra midterspæret for at gøre konstruktionen så stærk som muligt.

3

Nu kan du lægge taget på. Her er det et pladetag, der blot skal skrues fast i lægterne med særlige skruer, der købes sammen med pladerne.

4

Rendejernene sættes fast med de mellemrum, som fabrikanten anbefaler, så renden sidder solidt og med det rette fald.

5

Her murer vi om spærenes lodrette ben. Murstenssøjlerne fyldes med beton for at undgå tæring på spærene. Du kan også omvikle spærene med ståltråd og plante slyngplanter.

6

Carporten er færdig - nu skal de murede søjler omkring stålbenene blot pudses i samme farve som huset.

Materialer

Stålspær:
• 4 x 12 m IPE180 stålbjælker (dimension afhænger af de aktuelle forhold)
• 6 m 10 x 120 mm fladstål
• 6 m 3 x 90 mm fladstål

Desuden:
• 6 M16 gevindjern a 1 m
• 12 M12 møtrikker
• 50 x 50 mm skiver
• 3 patroner Expandet injektionsmasse, 300 ml
• 100 franske skruer a 8 x 50 mm
• Kamsøm, 40/40
• 30 sæt gerberbeslag a 125 mm
• 64 x 3,9 m T-1 50 x 125 mm tømmer
• Tagplader og tagrender

Specialværktøj

• Borehammer
• Talje
• Evt. svejseudstyr

Tidsforbrug

Carporten her var færdig på en uges tid.

Pris

Cirka 45.000 kroner, hvis du ikke svejser selv (uden fundament)

Sværhedsgrad

Hvis du køber spærene, skal du blot bruge lidt kræfter og gør det selv-erfaring.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du en stor borehammer

Borehammeren er en stærk makker til en række tunge renoveringsopgaver. Forsynet med det rigtige tilbehør kan du fx bruge den til at lave riller i muren og fjerne fliser fra badeværelsesgulvet. Lær maskinen bedre at kende i videoen her.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Tag