Solidt tag

Bitumenplader er det oplagte valg, hvis du vil have et billigt og langtidsholdbart tag på legehuset eller kolonihavehuset. Og med til fordelene hører også, at tagpladerne er meget nemme at få lagt pænt på plads.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
60 kr/m2

Intro

Taget på vores lille hytte med hobbyrum og carport er langt fra olympisk storform. Faktisk har taget det så skidt, at en middelsvær regnbyge eller et lille lag sne for alvor vil aflive det. Så vi er nødt til at reagere. Men heldigvis er det en overkommelig gør det selv-opgave at udskifte de bølgeformede bitumenplader, der efter 25 år er udtjente, og samtidig er der ikke udsigt til en økonomisk øretæve – pladerne fås nemlig til en rimelig pris – omkring 60 kr. pr. kvadratmeter. Og med i regnestykket skal også, at en nyere generation af bitumenpladerne holder endnu længere.

Tagpladerne er beregnet til brug på mindre, sekundære bygninger som garager, udhuse og legehuse, men kan også anvendes på fx sommerhuset eller kolonihavehuset.

En bitumentagplade vejer kun 5,5 kg. Så det er en smal sag at håndtere pladerne. Men vælg alligevel en dag, hvor der ikke er udsendt orkanvarsel, når du vil lægge nyt tag!

Tagpap i bølger

Bitumenpladerne, der blandt andet forhandles under navne som Onduline og Bituwell, kan bedst beskrives som plader af stift tagpap. Du kan tydeligt lugte, at bindemidlet er asfalt. En tagplade måler 95 x 200 cm, og den vejer kun 5,5 kg. Når du lægger tagpladerne med én bølges overlæg, er dækbredden cirka 85,6 cm. Er taget meget udsat for vindens kræfter, bør du dog lægge tagpladerne med et overlæg på to bølger. Så er dækbredden ca. 76,2 cm.

Tagpladerne kan du anvende på tage med hældninger fra 5-85 grader og endda til lodret facadebeklædning. Pladerne kan lægges direkte oven på et fast underlag eller lægter. Tagpladerne fås i grønne, røde, brune eller sorte. Du kan også få klare plader, der slipper lyset igennem. Varmen fra solen får i øvrigt pladerne til at klæbe sammen i overlæggene, så du slipper også for at bruge tætningsbånd.

Find din taghældning

Det er tagets hældning, der bestemmer, hvor meget dine tagplader skal overlappe vandret. Jo lavere taghældning - jo større overlapning. Taghældningen har også betydning for afstanden mellem lægterne, der skal bære tagpladerne. I vores tilfælde bruger vi dog lægterne fra det gamle tag.

Vejledning

01
Læg taget 9 Trin

Hvis huset står meget udsat for vinden, kan du med fordel lægge tagpladerne med et overlæg på to bølger - ellers kan du nøjes med et overlæg på én bølge. Begynd i den ende af taget, der ligger længst væk fra den mest hyppige vindretning.

Undlad at afkorte taglægterne i den ene ende af taget, før du har tagpladerne på plads. På den måde får du vindskeden til at ligge under en af tagpladernes bølgetoppe.

VIGTIGT! Pladerne må ikke opbevares i en stak i solen. Så klæber de sammen.

1

Lad pladerne rage 5 cm ud over sternbræt eller nederste lægte, så regnvand løber frit af huset og du får plads til at montere en tagrende.
VIGTIGT! Undgå at træde direkte på tagpladerne. Læg plader ud til at gå på.

2

Hvor pladerne overlapper og ved tagfoden, skal du sømme i hver bølgetop. Det samme gælder ved de tre yderste bølger ved gavlafslutningerne. Det er ikke nødvendigt med forboring.

3

Læg en liste, der flugter med lægten og de andre søm. Slå streger på bølgetoppene. Så er du sikret et pænt resultat med søm på række.

4

Lav en vandret forskydning på en halv plades bredde, når du går i gang med næste række af tagplader. Tagets hældning bestemmer, hvor meget pladerne skal overlappe lodret.

5

I den ene ende af taget starter du med en bølgetop oven på vindskedebrættet. Derefter arbejder du dig hen over taget. Først når sidste plade er på plads, skal du korte lægterne af, så vindskeden kommer til at ligge under en bølgetop.

6

Brug en vinkel, og streg ned ad siden på lægterne. Afkort dernæst lægterne med en stiksav eller fukssvans. Du kan imidlertid også vælge at lægge et lige bræt ud til føring af en rundsav. Men pas på, du ikke mister balancen på stigen.

7

Find smigvinklen på vindskedebrædderne, der afslutter taget. Hold en smigvinkel på et vaterpas, der ligger på lægterne. Tag endnu et vaterpas, og hold det i samme hånd som smigvinklen. Når vinklen er i lod, låser du smigvinklen fast.

Afsæt vinklen på vindskede brædderne, og skær dem til, så de passer sammen, når de mødes i kip. Giv brædderne træbeskyttelse, før du sætter dem op.

8

Vindskedebrædderne samles i toppen midt over rygningslægten. Skru dem fast til lægteenderne med rustfri skruer, der gerne må være minimum 3 gange så lange, som brættet er tykt.

VIGTIGT! Vindskedebrættet skal rage 3 cm op over lægterne. På den måde sikrer du, at tagpladens sidste bølgetop hviler på brættet.

9

Brug altid en rygningslægte under rygningspladerne. Pladerne er fleksible, og du kan bukke dem til alle taghældninger. Sørg for at sømme gennem rygningspladerne og ned i alle bølgetoppe.

Materialer

• Onduline tagplader, 95 x 200 cm
• Onduline rygningsplader, 100 cm lange
• Onduline indfarvede specialsøm
• Evt. vindskedebrædder og skruer
• Rygningslægte

Specialværktøj

• Evt. rundsav
• Kap-/geringssav
• Smigvinkel

Tidsforbrug

Et lille tag klares på en dag.

Pris

60 kr. pr. kvadratmeter. Dertil kommer eventuelle lægter og brædder.

Sværhedsgrad

Denne opgave kræver ingen håndværksmæssig erfaring.

Tegning

Rækkefølgen er kodeordet

Her er oplægningsmønsteret. Pladerne lægges forskudt i den viste rækkefølge. Du kan med fordel starte i den modsatte ende af den hyppigst forekommende vindretning. Så vil overlæggene vende bort fra vinden.

Hvis du vælger at begynde med en halv plade i 2. række, får du forskudt de lodrette samlinger mellem tagpladerne. Dermed undgår du, at fire tagplader kommer til at overlappe i pladehjørnerne.

Rækkefølgen er kodeordet

Tips & Tricks

Sådan skærer du i pladerne

Det værktøj, du bruger til træ, kan du også bruge til arbejdet med bitumenpladerne. Derfor kan de snildt skæres til med fukssvans eller rundsav. Men værktøjet får sorte striber af asfalten - det renser du af med petroleum, terpentin eller lignende.

Saven klarer opgaven med at skære tagpladen til. Men den bliver beskidt.

Spar tid, og skær en stak på én gang. Brug en rundsav med føringsskinne.

Afslutning ved vindskeder

Bølgepladernes afslutning ved vindskedebrædderne kan du udføre på flere måder. I løsningen til højre får tagpladekanten god støtte, og vindskedebrættet er samtidig dækket ind. I løsningen til venstre dækkes vindskedebrættet med en afdækning af træ eller metal. Uanset løsningen skal bølgepladen altid afsluttes i en bølgebund.

Afslutning med dækbræt

Afslutning uden dækbræt

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Tag