Så nemt skifter du tagrenden

Når du skal skifte tagrender på huset, betaler det sig at vælge metalrender. De giver sig mindre, er stærkere og holder længere end plastikrender. Og så giver de et smukt og eksklusivt udtryk.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
200 kr./m

Intro

Tagrender beskytter dit hus mod alvorlige vand- og fugtskader. Nedbrudte, ødelagte og utætte tagrender skal derfor skiftes hurtigst muligt – og gerne til metalrender, selvom de er lidt dyrere end plastrender.

Tagrender i metal tåler nemlig, at du stiller en stige op ad dem, de tåler frost, og så tåler de også vægten fra vintermånedernes sne og slud. De er med andre ord en god investering på grund af deres lange holdbarhed. Og så klæder det grå zink-look bare de fleste huse bedre end tagrender af plastik.

LÆS OGSÅ: Har du en utæt tagrende? Her kan du se, hvordan du fikser en utæt tagrende

Sådan skifter du tagrenden

I denne gør det selv-vejledning kan du se, hvor nemt du skifter tagrenden. Hvis du sørger for, at renden sidder vandret eller har fald den rigtige vej, og alle holderne sidder korrekt, er arbejdet helt ukompliceret.

Vi viser, trin for trin, hvordan du:

 • monterer rendejern
 • monterer tagrenden
 • sætter nye nedløb på

Vejledning

01
Montering af rendejern 5 Trin

Der findes flere forskellige slags metaltagrender. Vi har valgt et system, som limes sammen. Der findes også andre systemer, men de samles langt hen ad vejen på samme måde. Vi anbefaler dog, at man altid følger fabrikantens anvisninger for det specifikke system.

Vi starter med at montere rendejernene, og her er det altafgørende, at de enten er helt i vater eller hælder en lille smule ned mod den ende, hvor nedløbsrøret skal placeres.

1

Mål tagrendens totallængde, så du kan regne ud, hvor mange konsoljern du skal bruge. De skal placeres med en afstand på maks. 60 cm til hinanden. Tjek derefter, om bunden af sternbrættet er vandret, så du kan bruge det som udgangspunkt. Renden skal sidde helt vandret eller have et lille fald mod nedløbet på 1-2 mm pr. meter.

2

Start med at montere det yderste rendejern i den ene ende. Vi placerer konsoljernet så højt som muligt, da vi gerne vil have fald på tagrenden. Sørg for, at den ikke kommer til at støde på taget.

3

I den lave ende placeres det yderste rendejern 2 cm lavere end i den høje ende. Det giver et fald på ca. 1,5 mm pr. meter. Vær omhyggelig med at sætte rendejernet helt lodret på sternbrættet.

4

Træk en snor mellem forkanterne på de to yderste rendejern. Snoren skal strammes så meget op, at den er helt lige og ikke hænger på midten.

5

Montér de mellemliggende rendejern. De skal sættes så højt, at forkanten flugter med snoren eller ligger 1 mm under. Pas på, du ikke kommer til at “løfte” snoren.

02
Montering af tagrenden 7 Trin

Når alle rendejernene er gjort fast, er det tid til at montere tagrenden. Du skal derfor tage stilling til, hvor nedløbsrøret skal placeres.

Den nemmeste måde at opnå et godt resultat på er ved at lægge renden løst op i rendejernene og derefter mærke til nedløbsrør og endestykker. Derefter pilles renden ned igen og placeres på et par bukke eller et arbejdsbord, inden du skærer hul til tudstykket og afkorter enderne med en nedstryger.

1

Læg renden i rendejernene uden at klikke den fast. Enden af renden skal ligge ca. 8 mm fra indersiden af vindskeden. Sæt et mærke på renden der, hvor du ønsker, midten af nedløbet skal placeres.

2

Tag renden ned igen, og læg tudstykket hen over dit mærke. Slå en streg på indersiden af tudstykket, og skær hul til tagrendens udløbshul med en nedstryger. Brug en fil til at fjerne de skarpe kanter med.

3

Renden skæres til i enderne med en nedstryger. Brug evt. et samlestykke som skabelon, så du får en helt vinkelret streg at skære efter.

4

Læg renden tilbage i rendejernene. Sørg for, at bagkanten af renden får fat i den bagerste del af rendejernet, og klik forkanten stille og roligt på plads. Gentag processen, til alle rendejernene griber om tagrenden.

5

Giv samlestykket to striber lim i hver side, ca. 15 mm fra kanterne. Du må gerne være gavmild med limen, så samlestykket kommer til at lukke helt tæt.

6

Hægt samlestykket på bagkanten af renden, og klik det på plads. Brug en skruetrækker eller en spartel til at trykke forkanten på plads.

7

Luk tagrenden ved at montere et endestykke i begge ender. Giv endestykkets fals en stribe lim, hægt bagkanten på, og tryk bunden op på plads.

03
På med det nye nedløb 4 Trin

Nedløbet føres via to vinkelstykker og et mellemrør fra tagrenden og ind til facaden. Ved jordhøjde skal det tilpasses kloakken. I vores tilfælde er nedløbet placeret så tæt på facaden, at det kan føres direkte ned i kloakken. Hvis kloakken ligger længere ude fra facaden, skal du montere en såkaldt nedførsel, der leder vandet et stykke ud fra facaden og ned i den eksisterende kloak.

1

Giv tudstykket to striber lim i hver side. Tudstykket hægtes på bagkanten af renden, lige under udløbshullet. Forkanten trykkes på plads med en skruetrækker eller en spartel.

2

Holderne til nedløbsrøret skrues fast på facaden under nedløbet. Den øverste holder placeres lige under samlingen til vinkelstykkerne, og den nederste placeres ca. 40 cm over kloakken.

3

Sæt et vinkelstykke på tudstykket og et i røret. Mål afstanden mellem vinkelstykker­ ne, så du får den rigtige længde på det lille mellemstykke. Længden på nedløbsrøret skæres, så det når 10 cm ned i kloakken.

4

Sæt brøndkraven på nedløbsrøret. Stik nedløbet ned i kloakken, tryk det sammen med bøjningerne, og skru det godt fast i holderne. Slut af med at skubbe brønd­ kraven ned over kloaknedløbet.

Materialer

 • Tagrende (Plastmo AluZink str. 11)
 • Nedløbsrør, Ø 75
 • Konsoljern
 • Holdere til nedløb, Ø 75
 • Bøjning på 70 grader
 • Samlestykker
 • Tudstykke
 • Endestykker
 • Tagrendelim, skruer og træbeskyttelse

Tidsforbrug

Hvis du regner med en dag for hvert nedløb, har du god tid.

Pris

Ca. 200 kr./m

Sværhedsgrad

Hvis du sørger for, at renden sidder vandret eller har fald den rigtige vej, og alle holderne sidder korrekt, er arbejdet helt ukompliceret.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...