Tagrenderne er en overordentlig vigtig del af dit hus: De skal sikre, at regnvandet ledes sikkert væk, så der ikke opstår skader på husets facade. I en tid med stadig stigende regnmængder er rendernes betydning også steget, og i dag afløser 125 mm brede render i stigende omfang de smallere 100 mm render.