Tjek taget og spar en formue

Tjek taget jævnligt og opdag råd og fugtskader i tide. Her får du tjeklisten til de 9 kritiske steder, du skal have styr på!

Kig op! For ellers overser du en meget vigtig del af dit hus: taget.

Facaden, vinduerne og alt det andet, der er i øjenhøjde, får vi nemt øje på, men en revnet tagsten eller tilstoppet skotrende kan få lov til at passe sig selv - og udvikle sig til et kæmpe problem, hvis du ikke husker at gå taget efter jævnligt.

Og konsekvenserne ved en tagskade er ofte langt værre end en skade på facaden. For taget er jo husets hat, som skal beskytte mod regn og smeltet sne, og da vand finder ind alle vegne, kan du hurtigt stå med en bekostelig vandskade, selvom hullet i taget er minimalt.

Sådan undgår du at klatre

Du behøver ikke at kaste dig ud i at rappelle rundt på taget iført Spiderman-kostume. Med en god kikkert kan du stå sikkert nede på jorden og alligevel få et nærbillede af hver eneste tagsten og inddækning. Så opdager du eventuelle problemer i tide, inden de udvikler sig til ærgerlige forsikringsskader og store regninger.

Din tjekliste

1. Vindskeder

Overvej udskiftning

Vindskeder skal lukke tagets kanter, så der ikke kan slippe regn og sne ind. Brædderne tager så at sige “skraldet” og er derfor meget udsatte. De er ofte tænkt som “offerbrædder”, der helt naturligt må skiftes med tiden (hellere skifte et par billige brædder end et helt tag).

Men jo bedre du vedligeholder dine vindskeder, jo længere holder de naturligvis.

Så snart vindskederne bliver trætte at se på, skal de males. Rådner de, skal de fornys - eller skiftes til fx eternitbrædder, der kan holde i årevis uden vedligehold.

2. Udhæng

Hold øje med træværket

Brædderne under tagudhænget er beskyttet af tagbelægningen og af vindskeder og sternbrædder. Men hvis den beskyttelse svigter på grund af manglende vedligeholdelse, kommer der vand ind oven på udhængsbrædderne, og så rådner de.

Værre er det, at denne råd med tiden vil forplante sig til tagspær og -lægter.

Hold vindskeder og sternbrædder ved lige - og kig op på udhænget for at se, om der er tegn på fugt eller råd.

3. Tagplader

Kig pladerne efter for revner

Tagplader af eternit nedbrydes med tiden, både af vind og vejr og af mos, der gror på pladerne.

En revnet plade er den sikre vej til flere skader. Selv en lille revne vil hurtigt udvide sig, i takt med at vand og is finder ned i revnen.

Er overfladen på en eternitplade først begyndt at smuldre, tager nedbrydning en også fart.

Det er klogt at efterspænde tagskruerne, hvis du alligevel er oppe på taget. Og oplever du løse skruer, er det bestemt noget, du skal tjekke. Løse skruer kan nemlig resultere i knækkede plader.

4. Skotrende

Pas på tagets svageste punkt

Det indvendige hjørne mellem to tagflader, der mødes, hedder skotrenden. Og dens funktion er at lede vand væk fra taget og ned i tagrenden.

For at det kan ske, skal skotrenden holdes fri for blade og grene. Og den skal være hel og uden revner.

Skotrenden er et af tagets sårbare punkter, fordi der er åbent ind under tagstenene. Derfor skal du jævnligt se den efter og holde et særligt vågent øje med tagstenene, der grænser op til renden, da de er særligt sårbare.

5. Rygning

Tjek allerøverst oppe

Tagrygningen er toppen af taget, og derfor er den også særlig udsat i tilfælde af fx stormvejr, hvor den er helt ubeskyttet.

Plader eller teglsten kan knække eller slet og ret flyve af.

Ligesom med tagbelægningen i øvrigt skal skadede dele af rygningen skiftes ud hurtigst muligt, inden der trænger vand ind.

6. Tagsten

Skift revnede sten med det samme

Tagsten af tegl eller beton kan knække. Enten som følge af et direkte slag, fx en gren fra et træ, eller en genstand, der flyver afsted i en storm.

Små revner kan også udvikle sig, efterhånden som vand, is og mos finder vej ned i revnen.

Hvis taget er stejlt, er det lettest at inspicere taget med en kikkert: Stil dig, så du har frit udsyn til taget, og løb det så systematisk igennem. Så får du øje på evt. knækkede tagsten.

I de fleste tilfælde er det ret enkelt at løfte de omkringliggende sten med kiler og skifte den, der er skadet.

7. Tagrende

Lav en rutine, så du husker at rense

Måske virker det uskyldigt, at en tagrende indimellem løber over sine bredder, eller at det drypper fra den. Det er i hvert fald et meget hyppigt fænomen.

Men det er langtfra uskyldigt: Hvis vandet løber eller drypper ned ad husets facade, kan det skabe alvorlige skader, både på træ- og murværk. Råd og frostsprængninger er det mest alvorlige.

Så rens din tagrende, gerne fast to gange årligt og oftere, hvis du har mange træer tæt på huset.

Tjek også, om tagrenden sætter sig med tiden, så vandet løber den gale vej. Og har du huller i tagrenden, så lap dem, eller skift den skadede del af renden ud.

8 Udhæng

Hold nedløbet fri

Uanset hvor grundigt du tjekker og renser dine tagrender, er det skønne spildte kræfter, hvis du ikke renser dine sandfangsbrønde (hvis du har dem). Sandfangsbrønden for enden af nedløbsrøret fanger blade, smågrene mv., inden regnvandet ledes ud i kloakken. Med tiden hober affaldet sig op, og hvis du ikke renser brønden, stopper den til, hvorefter nedløbet stopper til - og så stiger regnvandet i nedløbsrøret, og tagrenderne løber over.

9. Inddækninger

Sørg for, at tætningerne er hele

Når man laver hul i taget for at føre en skorsten, en ventilationshætte eller et ovenlysvindue igennem, så sikrer man tætheden med inddækninger. De kan bestå af metal eller blødere kunststofmaterialer, der er designet til effektivt at holde vandet ude.

Hvis en inddækning revner eller slipper sit tag, så er det kritisk. For de er jo netop lagt dér, hvor risikoen for vandindtrængning er størst.

Så hold godt øje med inddækningerne, og ser du tegn på, at de slipper eller er ved at være udtjente, så fiks dem med det samme.

    Andre læser lige nu ...