Få et stabilt tag med vindgitterbånd

Vindafstivning i tagkonstruktionen sikrer mod, at taget trækkes skævt, løftes eller ligefrem blæser af.Vi benytter en pakkeløsning med et sæt endebeslag og et 40 mm vindgitterbånd.

Vindafstivning i tagkonstruktionen sikrer mod, at taget trækkes skævt, løftes eller ligefrem blæser af. Vi benytter en pakkeløsning med et sæt endebeslag og et 40 mm vindgitterbånd.

Start med at skrue endebeslaget ud, så der senere bliver plads til at stramme båndet. Beslaget monteres nederst på det yderste spær. Det fastgøres med 50 mm beslagskruer jævnt fordelt på de forborede huller i beslaget.

På samme måde skrues modtagerbeslaget fast i det diagonale hjørne. Og igen i de to sidste hjørner af skuret.Afstivningen skal altid foretages diagonalt i plan med bjælkelagets eller spærføddernes underside.

Nu har du brug for en hjælper til at holde målebåndet, mens du måler, hvor langt der er mellem de to endebeslag. Mål fra inderst til inderst på de to beslag. Du kan roligt lægge en cm eller to til målet, så båndet er nemt at montere. Den cm eller to kan nemlig nemt strammes ind bagefter.

Når du ruller vindgitterbåndet ud, er det en god idé at fiksere det, fx ved som her at stikke enden ind under skuret. Så har du godt styr på båndet. Der streges op, hvor båndet skal kortes af. Det nemmeste er at benytte en nedstryger til at dele båndet med.

Du kan rette båndet ud ved at bøje det modsat af rullen. Så er det nemmere at håndtere. Båndet skubbes ind i slidsen på endebeslaget. Det skal justeres lidt frem og tilbage, så hullerne i båndet passer med hullerne i beslaget. Det samme gøres i den anden ende.

Bemærk, at møtrikken skal sidde øverst, så vil trækket i båndet sikre, at møtrikken ikke kan arbejde sig af med tiden. Sætter du fire skruer i hvert beslag, skal det nok holde. Skruerne spændes til med en svensknøgle eller som her en lille top.

Nu kan du stramme båndet ved at dreje båndspænderen mod urets retning. Og der skal ikke mange omgange til, for at båndet strammes til. Du må dog ikke stramme for meget endnu.

Først skal det andet bånd nemlig monteres. I starten kan du stramme med hænderne, men senere skal der benyttes en kraftig svensknøgle. Der er en ufattelig trækkraft i sådan et vindafstivingssystem.

Prøv at se, hvordan vores stolpe, der er en smule skæv, trækkes op til at blive præcis i lod alene ved hjælp af båndet. Når der er strammet tilpas i begge bånd, låses vrideren med en kontramøtrik, der spændes fast med svensknøglen.

Båndet skal være så stramt, at det sidder helt tæt til spærene. Alle de steder, hvor båndet krydser tagspærene, skrues der et par beslagskruer gennem båndet og ind i spæret. På den måde opnås den pladeafstivning, der gør, at tagkonstruktionen bliver stabil.

På dette lille hus er der kun begrænset grund til at foretage en vindafstivning. Men skal du opføre en større carport, udhus eller et gæstehus, bør du bestemt bruge den time, det tager at etablere vindafstivning.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tag