Vægge af glas

Glaspartier kan give læ for vinden uden at stjæle lyset på den overdækkede terrasse. Du kan også bruge glaspartier andre steder - fx til en helt eller delvist lukket udestue eller til vindfanget.

Intro

Her skal glaspartierne fungere som vindafskærmning på en overdækket terrasse. Partierne skal opsættes imellem de stolper, der bærer tagudhænget. De opgivne mål er tilpasset denne terrasse, men du kan bruge fremstillingsmetoden mange steder.

Lysningsmålet er her afstanden mellem terrassegulvet og underkanten af vægremmen og den indvendige afstand mellem de bærende stolper.

Her bygger vi glaspartier i begge sider af terrassen. Der er tale om store rammer, der er vanskelige at håndtere, så vi vælger at fremstille to lige store moduler til hvert glasparti, så det bliver nemmere for os at sætte op.

Modulerne samler vi side mod side, inden vi sætter vinduesglasset i. Modulernes mål tilpasses, så der fremkommer 0,5 til 1 centimeter luft hele vejen omkring glaspartiet. Dels for at rammerne ikke opsættes i spænd, dels for at vi kan justere og kompensere for små skævheder undervejs.

Tænk på sikkerheden når du vælger glas

Vi skal “kun” anvende glaspartierne til at skabe læ, så et enkelt lag glas er tilstrækkeligt. I princippet kan du bruge almindeligt 4 mm vinduesglas. Men lad være. Risikoen for, at ruden bliver knust, når glaspartiet går helt ned i gulvplan, er for stor. Især er legende børn udsatte. Vi har derfor valgt at sætte 4 mm hærdet glas i vinduespartierne.

Hærdet glas har seks gange større styrke end almindeligt vinduesglas. Altså har 4 mm hærdet glas samme styrke som 24 mm “almindeligt” glas. Skulle ulykken ske, knuses hærdet glas til små stykker uden skarpe kanter, hvor almindeligt glas frembringer sylespidse skarpe brudstykker, når det knuses.

Prisen for 4 mm almindeligt glas er 250 kroner pr. m², mens hærdet glas koster cirka det dobbelte. Vinduesglassene skal være 5 mm mindre end glasfelternes lysningsmål.

Glasknuseprøve

Vi baldrer et stykke af hver type glas. For at holde styr på stumperne har vi forsynet glasstykkernes bagside med klar klæbefolie. Så slår vi til.

Almindeligt vinduesglasAlmindeligt 4 mm vinduesglas frembringer sylespidse og knivskarpe glasstumper, når det knuses. Risikoen for at komme til skade er stor.

Hærdet glasHærdet glas bliver til små firkantede partikler efter slaget. Stumperne har skarpe kanter og kan give rifter, men skærer ikke.

Vejledning

01
Først saver du listerne til 4 Trin

1

Alle lister til modulrammen saves af på længden. Kapsaven er en genial hjælper, der både kan skære vinkelret og på gering. Når kap saven er med udtræk, kan den også forberede spor til samlinger.

2

Kapsave med udtræk kan indstilles på den ønskede skæredybde. På stilleskruen indstilles skæredybden, så klingen skærer præcis én centimeter ned i sidelisterne (A).

3

Sporene til de vandrette sprosser (C) opmærkes med vinkel. Sav en række spor på indersiden af opmærkningen. Kan klingen ikke trækkes helt tilbage, skubbes listen lidt frem af en hjælpeliste, så snittene får den rette dybde. Stem overskydende træ ud.

4

I hver ende af rammens bund- og top lister (B) skæres spor efter samme princip. Efter skæring udstemmes overskydende træ, så der opstår et præcist “leje” til hjørne samlinger.

02
Så samler du rammen indendørs 9 Trin

1

På indersiden af bundlisten (B) og på undersiden af den vandrette sprosse (C) fastgøres 21 x 27 mm lister (D) med længder svarende til rammens indvendige bredde. Listerne placeres midt på bundliste og sprosse. De fastgøres med lim og 5 x 40 mm skruer.

2

Bund- og topliste (B) samt sidelisterne (A) samles nu til en ramme. Hjørnesamlingerne presses tæt sammen og fastholdes med lim og 5 x 60 mm skruer. Der forbores 4 mm huller i bund- og topliste.

3

De vandrette sprosser (C) presses ind i sporene og fastgøres med lim og 5 x 60 mm skruer. Læg mærke til listen (D) på undersiden af den nederste sprosse. Tjek med vinkel og tommestok.

4

To små listestykker (E) tilpasses imellem listerne D, så der opstår en “ramme” indvendigt i bundstykket.

5

Bundstykket lukkes med 25 x 125 mm pro-filbrædder (N), her i lærketræ. For at grøften kommer til at ligge i flugt med husets eksisterende bundstykker, afsaves feren i det øverste bræt og noten (rillen) i det nederste.

6

Lærkebrædderne slibes og fastgøres med 5 x 40 mm rustfri skruer til listerne D og E. Inden montering behandles feltet og lærke brædderne med grundingsolie.

7

Bundstykkets felt lukkes på begge sider. Brædderne er ens på begge sider af rammen. Husk, at noten (rillen) skal vende nedad.

8

Med kapsaven saves 15 x 43 mm lister, der danner glasfals, samt alle glaslister. Kapsaven udmærker sig ved at skære præcise geringssnit.

9

Listerne F, G og H tilpasses på længden og saves på gering. De fastgøres indvendigt begge glasfelter, 35 mm fra forkanten, og vil derfor stikke 8 mm ud over bagkanten. Bundglaslisterne J, K og M tilpasses på længden og saves på gering. Alt behandles med grundingsolie og dækkende træbeskyttelse.

03
Og sætter rammen op udenfor 8 Trin

1

De færdigmalede vinduesmoduler er til opsætning.

2

De to moduler samles side mod side, og hele vinduespartiet bringes i vater og lod. Eventuelle skævheder rettes op med små klodser eller kiler. Der vil opstå 0,5-1 cm “luft” i top, mod sider og i bund. Delene samles med 5 x 40 og 5 x 60 mm skruer.

3

Vinduesfalsens kant forsynes med 2 x 5 mm selvklæbende glasbånd i gummi. Båndene skal ikke tætne her, men de forhindrer uønsket “klapren” i blæsevejr.

4

Vinduesglassene lægges i glasfalsene. Når der er målt korrekt op, og alt er i lod, falder glassene ind på plads og lægger sig mod glasbåndene uden at komme i spænd.

5

Glassene holdes på plads med glaslister, der også påklæbes 2 x 5 mm glasbånd. Glas båndene sættes på, efter at listerne er savet på mål, grundet og malet. Den viste liste placeres i toppen og afsaves på 45 grader i hver side.

6

Bundglaslisten er tilpasset på længde, så den passer til glasfalsens bredde. Den er savet retvinklet af i hver side. Den er bredere end glaslisterne i top og sider og stikker 1 cm ud over sprosse og bundstykke og vil således danne en vandnæse.

7

Glaslisterne i begge sider saves i et 45 grader snit mod øverste glasliste og tilpasses i bunden, så der dannes 6-7 mm afstand til bundglaslisten. Alle glaslister gøres fast med galvaniserede stifter.

8

Sprækken mellem glas partierne og øverste rem samt mellem stolperne lukkes med 5 x 21 mm lister på begge sider. Listerne males inden opsætning og gøres fast til vinduesrammens sider med galvaniserede stifter. Læg mærke til, at modulernes bundstykker og de vandrette sprosser er identiske med de eksisterende vinduespartier.

Materialer

TIL ÉT VINDUESMODUL (92,5 x 162 cm)

21 x 68 mm høvlet fyr:
• 2 sider a 159,8 cm (A)
• 2 bund/top a 92,5 cm (B)
• 2 løsholt/sprosse a 90,3 cm (C)

21 x 27 mm høvlet fyr:
• 2 lister a 88,3 cm (D)
• 2 lister a 14,6 cm (E)

15 x 43 mm høvlet fyr:
• 4 glasfalse a 88,3 cm (F)
• 2 glasfalse a 65,2 cm (G)
• 2 glasfalse a 68,4 cm (H)

15 x 33 mm bundglasliste:
• 2 stk. a 88,3 cm (J)

15 x 21 m glasliste (afsaves mod bundliste):
• 2 stk. a 68,4 cm (K),
• 2 stk. a 65,2 cm (M),
• 2 stk. a 88,3 cm (L)

25 x 125 mm profilbrædder TGV (her lærk):
• 4 stk. a 88,3 cm (N), tilpasses på højde, fer og not afsaves

4 mm vinduesglas (her hærdet glas):
• 1 stk. 64,7 x 83,3 cm
• 1 stk. 67,9 x 83,3 cm

Desuden:
• 2 x 5 mm glasbånd, selvklæb,13 meter
• 5 x 40 mm skruer
• 5 x 60 mm skruer
• Opskummende PU-lim
• Galvaniserede stifter
• Grundingsolie
• Dækkende træbeskyttelse

Tegning

Sådan laver du rammerne

Man kunne fristes til at opdele rammen i to lige store vinduesfelter, men det ville resultere i, at den vandrette sprosse ikke ville ligge i flugt med husets eksisterende sprosser. Derfor vælger vi at lave de to dele på forskellige mål. Ved opmåling af højden op til de vandrette lister (C) skal der tages højde for 5 mm “luft” mellem gulvet og rammens underkant.

Sådan laver du rammerne

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Terrasse