Sådan fjerner du en bærende væg

Nedrivning af en bærende væg er ikke noget, man gør uden at have tænkt sig om. Men hvis du griber det rigtigt an, kan du godt fjerne en bærende væg.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
5.000 kroner

Intro

Bærende eller ikke bærende væg?

Når du overvejer at fjerne en væg i dit hus, er første skridt at konstatere, om det er en en bærende væg eller blot en skillevæg. Hvis væggen ikke er bærende, kan den stadig være afstivende, og altså være med til at sikre husets stabilitet.

En ikke-bærende og ikke-afstivende væg kan du rive ned uden at få problemer. River du derimod en bærende væg ned, uden at erstatte den med noget andet, der kan bære eller afstive, kan du få meget alvorlige problemer. Du kan meget nemt ødelægge huset i en grad, så det må rives ned, og i værste fald vælter det hele ned om ørene på dig.

Sådan ser du, om væggen er bærende

Nu tænker du måske: “Hvordan kan man se om væggen er bærende væg?”. Du kan i nogle tilfælde selv se, om en væg er bærende eller ej. Men husk: er du det mindste i tvivl, så kontakt en fagmand, inden du griber mukkerten. Det kan aldrig betale sig at forsøge at spare få hundrede kroner ved at tage en chance her.

Som tommelfingerregel kan du regne med:

 • En afstivende eller bærende væg er som regel mere end 100 millimeter tyk.
 • En afstivende eller bærende væg er ofte af mursten eller gas-/letbeton.
 • Hvis spær eller andet hviler på væggen, er den bærende og/eller afstivende. Du kan ofte se det under isoleringen, hvis du kravler op på loftet.
 • Hvis væggen er parallel med tagets rygning, understøtter den med stor sandsynlighed spær eller bjælkelag.

LÆS OGSÅ: Mukkert: Det skal du vide

Må man fjerne en bærende væg?

Hvis du har konstateret, at væggen, du ønsker at rive ned, er bærende, bør du kontakte en fagmand, inden du går videre. Du kan sandsynligvis gøre som vi viser dig trin for trin i guiden her, men selv den bedste guide kan ikke tage højde for alle de forhold, der kan være gældende for din væg.

Inden du går i gang med at rive den bærende væg ned, skal du have den nye afstivning klar. I vores tilfælde skal en kraftig søjle og en jernbjælke bære det, væggen indtil nu har holdt oppe. Og imens vi arbejder, må afstivende “soldater” klare jobbet.

Hvordan fjerner man en bærende væg?

Det kræver mere end sin mand at få en solid jernbjælke løftet op i loftshøjde, så udover afstivning får du brug for et hejseværk, fx en kraftig kæde og en talje. Og for at kunne håndtere alt det, bør du nok alliere dig med en makker eller to.

Den gamle skillevæg stivede ydermuren af - den opgave klares fremover af en søjle, som vi skjuler i murens hulrum.

Forskallingsstøtterne bærer etageadskillelsen, til den nye bjælke kan overtage vægten.

En kædetalje hængt op i bjælkelaget gør det let at løfte den tunge stålbjælke op på plads.

Den gamle skillevæg mellem køkken og stue er revet ned, og de røde metalsøjler har overtaget vægten af etageadskillelsen. I ro og mag kan vi løfte den tunge jernbjælke på plads, inden vægten lægges ned på den.

Den murede skillevæg fortsætter ned gennem huset, og den lægger vi den ene ende af den nye bjælke op på.

Den kraftige jernbjælke flytter vægten af bjælkerne i etageadskillelsen ud til siderne, hvor den hviler på murværket.

Skillevæggen fjernes, og det halvstore køkken og spisestuen forvandles til et herligt stort alrum, hvor madlavning, spisning og hygge går op i en højere enhed. For beboerne var løsningen så oplagt, at de gik i gang med at fjerne væggen uden videre - men heldigvis kom en ingeniør imellem og fik gjort arbejdet og resultatet sikkert.

Vejledning

01
Midlertidig støtte 3 Trin

1

Loftet skal understøttes, før du fjerner den bærende væg. Det er helt afgørende - ikke kun for at undgå uheld under arbejdet, men også for at den nye konstruktion sidder helt rigtigt. Vi lejer fire forskallingsstøtter, der kan skrues op i præcis den rette længde.

2

Forskallingsstøtterne skrues fast både oppe og nede. Vi sætter dem ikke direkte mod gulv og loft, men lægger vandrette bjælker til at fordele trykket.
TIPS: Stolper af træ kan også bruges som støtter, men de er sværere at styre.

3

Den gamle væg bankes ned. Det støver og larmer, og støvmaske og sikkerhedsbriller er nødvendige. Vi arbejder forsigtigt, så vi hverken ødelægger den tynde skalmur på ydervæggens inderside eller forlængelsen af skillevæggen.

02
Søjlen rejses 8 Trin

Den skillevæg, vi fjernede, fungerede også som afstivning af ydermuren. Den opgave anbefaler ingeniøren at overlade til en stålsøjle, der skjules i ydermuren.

Søjlen skæres til af smeden, der også svejser plader fast på den, så den kan gøres fast i tagremmen og fundamentet, og så bjælken har en flade at hvile på.

Stolpen skjules inde i ydermuren - vi skærer en åbning i den indre halv-stensmur, så søjlen kommer til at stå i hulrummet, hvor der ellers er isolering, og genopbygger indervæggen.

1

Åbningen til søjlen skæres og hugges gennem den indvendige skalmur. Det er oplagt at bruge hammer og mejsel, men en bajonetsav med hårdmetalklinge er en stor hjælp.

2

Nogle strimler isolering placeres op mod ydermuren for at undgå, at stålsøjlen danner en alt for kraftig kuldebro og samler kondens inde i muren. 30 mm flamingo - eller trykfast mineraluld - er det mindste, du bør nøjes med.

3

Søjlen sættes ind i muren. Det er en stor fordel at være to, så den ene kan holde den i præcis lodret position, foroven presset ind mod isoleringen og tagremmen, mens den anden borer huller ned i fundamentet gennem søjlens bundplade.

4

Gevindjernene fæstnes med klæbemasse i fundamentet, da en murbøsning eller ekspansionsbolt ikke vil få fat i Lecastenene. Gevindjernene roteres, mens de langsomt føres ned i hullet og klæberen.

5

Foroven skrues søjlen fast i tagremmen med to franske skruer. Længden af skruerne tilpasses stolpen, isoleringspladen og remmen.
TIPS: Tag dig tid til at bore for. Det letter iskruningen - og gør samlingen stærkere.

6

Indervæggen genopbygges både på søjlens forside og mellem flangerne. Her er der kun plads til tynde skaller af mursten på forsiden af søjlen. Da vi senere vil tyndpudse muren, er farven på stenene ikke vigtig.

7

Hulrummet mellem inder- og ydermur lukkes med isolering, efterhånden som murværket når op. Du skal ikke mase isoleringen sammen, men den skal hindre, at luften inde i hulrummet omkring søjlen kan bevæge sig frit.

8

I-bjælken, vi bruger som søjle, er ikke til at gøre fast, før smeden har haft fat i den. Foroven svejser han en vandret plade fast til bjælken - og en plade med huller, så søjlen kan skrues i tagremmen. Nede sættes en plade med spor til gevindjern.

03
Bjælken lægges op 5 Trin

Nu er det tid at lægge den vandrette bjælke op med en ende på den nye søjle, den anden på resten af skillevæggen.

Den er ikke sådan lige at smide rundt med, så vi har lejet en talje, som vi gør fast i en af bjælkerne i loftet. Med taljen kan en enkelt mand løfte bjælken op, mens hans makker styrer den på plads.

Målet er normalt at få den lagt, så den overtager vægten af de gamle bjælker, uden at de synker, når de midlertidige støtter fjernes. I første omgang kiles den helt op til bjælkelaget, og er der stadig luft op til en bjælke, lukkes hullet her med kiler eller afstandsklodser. Alle kontaktflader fores med murpap.

Al den vægt, som skillevæggen bar, hviler på de røde forskallingsstøtter, mens jernbjælken løftes op.

1

Den nye jernbjælke løftes op med taljen, som er hængt op i de eksisterende bjælker. Selv om taljen tager vægten, skal I være to om at tumle den tunge jernbjælke - mindst, for taljen kan ikke dirigere bjælken helt ind på plads.

2

Alle kontaktpunkter fores med murpap som mellemlag for at undgå knirkelyde, både mellem træbjælkerne og den nye jernbjælke, og hvor jernbjælken hviler på søjlen og på den bevarede væg.

3

Jernbjælken kiles op i enderne, til den spænder mod træbjælkerne i etageadskillelsen. Er der stadig luft op til en eller flere bjælker, kan du sætte kiler eller afstands klodser i åbningen, så de ikke synker, når de midlertidige støtter fjernes.

4

Jernbjælken fikseres i sin nye position med fire kraftige beslag, der skrues fast i træbjælkerne over den. De skal holde bjælken, mens kilerne ned mod murværk erstattes med mørtel og jern. Når mørtelen er hærdet, fjernes de igen.

5

Kilerne fjernes og af øses af ekspanderende mørtel i begge ender. For at fordele trykket på murværket lægges en jernplade - med murpap op mod bjælken - i ekspanderende mørtel, der fylder rummet op, mens den hærder.

04
Bjælken skjules 5 Trin

Den nye jernbjælke er betryggende at have liggende - men den pynter ikke i ret mange hjem. Den er heller ikke god, hvis der udbryder brand: Jernet bliver hurtigt så varmt, at bjælken giver sig - hvor en tyk bjælke i træ er længe om at brænde igennem og mere brandsikker.

Derfor skal jernbjælken dækkes af en brandhæmmende 20 mm gipsplade.

Gipspladen samles som en kasse på galvaniserede stålprofiler. Samlingerne sikres med selvklæbende armering og spartles glatte, før kassen males.

Den murede ydervæg, hvor søjlen blev skjult bag tynder skaller, samles med et tyndt lag puds - så er køkken og stue klar til at fungere som et nyt, stort rum.

1

Vinkelprofilerne skrues fast i loftet på begge sider af stålbjælken. Du kan klare dig med skruer i 20-30 millimeters længde fra hylderne på værkstedet, men det går lettest med rundhovedede skruer beregnet til at sætte stålprofiler på træ.

2

De brandhæmmende gipsplader skrues på stålprofilerne. Her bruger vi 35 mm gipsskruer til stål. De er normalt beregnet til to lag gips, men ved de 20 mm tykke gipsplader er det for svært at få fat i stålet med kortere skruer.

3

Kassens bund sættes op mellem de to gipssider. Her bruges de samme stålprofiler, som vi først skruer fast i siderne, derefter skruer bunden fast på. Begge steder skrues fra ydersiden gennem den sprøde gips ind i stålprofilet.

4

Samlingerne og skruehovederne spartles glatte. For at undgå, at samlingerne sprækker, bør du sikre dem med armeringstape. Den hærdede spartelmasse slibes, og kassen kan males - det gør du lettest på et hurtigt lag microdisperser.

5

Revnen i væggen er skjult med et tyndt lag puds, stålbjælken spartles og males, og overgangen i gulvet sikres - så er stue og køkken blevet ét rum.

Materialer

 • Jernbjælke HEB 140
 • Jernsøjle inkl. smedearbejde
 • HE-ankre, 175 mm lange (mindst 2 diagonalt anbragte ankre pr. samling)
 • 20 mm brand hæmmende gipsplade, 125 x 200 cm (Knauf Fireboard)
 • Stålvinkelprofil, forzinket, 30 x 30 mm
 • Spartelmasse, 20 kg (Knauf Fireboard)
 • Fugestrimmel, glasfiber 50 mm, 25 m
 • Gipsskruer til stål, 35 mm
 • 3 sække strandmørtel a 15 l
 • 1 sæk cement på 40 kg
 • Klæbemasse til gevindjern
 • Ekspanderende mørtel, 5 kg (Hey’di Rapid EX)
 • 2 gevindjern a 150 x 12 mm m. 4 møtrikker og 2 spændskiver
 • 2 franske skruer a 100 x 12 mm
 • 30 mm fast isolering, fx flamingo, cirka 240 x 20 cm i alt

Til afstivningen under arbejdet

 • Forskallingsstøtter - de kan lejes - eller 200 x 200 mm træ til lodrette støtter
 • 200 x 200 mm træ til vandret fordeling af trykket både oppe og nede

Specialværktøj

 • Bajonetsav
 • Kædetalje

Tidsforbrug

Nogle dage plus hærdetid - og så venter arbejdet med at genskabe de pæne overflader.

Pris

Cirka 5000 kroner i alt. Den vandrette bjælke her koster 1650 kroner, den lodrette søjle 1500 kroner.

Sværhedsgrad

Du skal være erfaren, og du skal vide, hvornår du skal tage eksperter med på råd.

Tegning

Søjle og bjælke erstatter mur

Ingeniørens løsning i huset her overfører de belastninger, som den bærende væg før tog på sig, til en stålsøjle skjult i ydermuren og en stålbjælke under etageadskillelsen. Bjælken hviler på ydervæggen og på den mur, der fortsætter ned gennem huset. Søjlen, bjælken og bevarede skillevæg vil dels tage imod vægten af loft og tag, dels stive ydermuren af.

Søjle og bjælke erstatter mur

3D-model

3D-model

Bærende væg

Soldaterne støtter tagkonstruktionen.

Åbn 3D-model

3D-model

Midlertidig støtte

Støtterne er stillet lodret, og er skruet fast, Loftet skal understøttes.

Åbn 3D-model

3D-model

Søjlen rejses

Stålsøjlen er skjult i ydermuren og er monteret i tagremmen samt fundament.

Åbn 3D-model

3D-model

Bjælken lægges op

Bjælken er lagt vandret på den nye stolpe og resten af skillevæggen.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du bajonetsaven

Saven har masser af kræfter og er uovertruffen til nedrivningsarbejde og andre grove opgaver. Forsynet med den rigtige klinge gnaver den sig ubesværet gennem alt fra træ og jern til tegl og beton. I denne video kan du se alle klingerne, og lære hvordan du bruger saven optimalt.

TIPS: Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

TEKNIK: Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

TEKNIK: Gipsplade-samlinger

Selvklæbende glasfibernet gør samlingen stærk

Tips & Tricks

Stabiliserende vægge mod vind

Når blæsten rykker i vores huse, kan de fire ydermure ikke altid stå imod presset på vindsiden og suget på læsiden alene, men skal have hjælp af skillevægge inde i huset. Sådanne vægge kaldes stabiliserende. Ofte er de også bærende, men det behøver de ikke at være.

Blæsten forsøger at presse og suge huset ud af facon.

En stabiliserende skillevæg afstiver de lange ydermure.

I et i øvrigt stabilt hus skal lange mure ofte stives af mod vinden med en søjle, der forbindes til taget og fundamentet, eller med en skillevæg.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Vægge