Der er ingen grund til at fjerne glasvæv

Du er blevet træt af det gamle glasvæv, og vil gerne fjerne det, for at få en ny struktur på væggen. Men du behøver ikke fjerne glasvævet, læg eksempelvis filt ovenpå i stedet.

Intro

3 alternativer til at fjerne glasvæv

I stedet for at fjerne det gamle glasvæv, giver vi dig i artiklen den fulde vejledning til, hvordan du på tre forskellige måder elegant kan dække glasvævet til i stedet.

Metoderne er at spartle væggen og lægge filt på, lime et tykt specialtapet ovenpå glasvævet eller skjule glasvævet med multipuds.

Prisen er det samme

De tre metoder kommer i sidste ende til at koste det samme, så det er i høj grad et spørgsmål om temperament og smag, når du skal vælge hvilken metode, du vil bruge. Fælles for alle tre metoder er, at det er vigtigt at det gamle glasvæv sidder ordentligt fast og på den måde udgør et godt fundament for netop din løsning.

Den nemme metode

Det klart letteste alternativ til at fjerne glasvæv er også den hurtigste; du smører et ordentligt lagt vævlim på glasvævet og ruller et specielt tykt tapet på den våde lim. Det særlige tapet har navnet Problemløseren. Et lag Problemløser gør dig klar til at male, når du først har rullet et lag vævfylder over.

Den klassiske metode

Den traditionelle metode vil være at fuldspartle væggen med sandspartel og herpå lime et lag tyndt glasfilt ovenpå væggen. Når du har givet dette en omgang vævfylder, så er du klar til at male væggen.

Den flotteste løsning

Det flotteste alternativ til at fjerne glasvæv er samtidig også det mest krævende.

Metoden består i at trække to lag multipuds på væggene. Multipuds kan dog været lidt sejt at arbejde med, og det kræver lidt håndelag at arbejde med multipudsen. Til gengæld bliver resultatet rigtigt flot.

Ligesom ved de to andre løsninger kræver multipudsen, at du enten maler overfladen efterfølgende eller sætter tapet op.

Hvis du gerne vil fjerne glasvævet

Hvis du gerne vil helt af med glasvævet og fjerne det fra væggen, er der nogle overvejelser, du bør gøre dig, inden du giver dig i kast med projektet.

Hvis glasvævet sidder oven på puds eller beton, kan det være en omstændig affære at fjerne glasvævet. Det skyldes, at dele af pudset eller betonen vil falde ned, når du fjerne glasvævet, og efterfølgende vil dette kræve en del spartelarbejde.

På gipsvægge er det stort set umuligt at undgå at beskadige det øverste paplag på gipspladerne, og derfor bør du undgå at fjerne glasvævet, hvis det sidder på en gipsvæg.

Vejledning

01
Den flotte: en pudset væg 12 Trin

Multipuds fra Skalflex fås som tørpulver i spande klar til at blive rørt op med vand. Konsistensen skal være som luftigt flødeskum. Arbejder du hurtigt med spartel og puds, holder den linde konsistens sig, til du har trukket en spand oprørt puds på væggen i millimetertyndt lag.

Multipuds er specielt velegnet til glasvæv, når bare overfladen er fast og ren, men kan også bruges til faste underlag som fliser og malede flader – ude som inde.

Træk Multipudsen på væggen ad to omgange: Det første lag trækkes meget tyndt på med stålspartel og overstryges med en pensel i vandret-te strygninger. Det tynde lag funge-rer som “bindelag” for næste lag, der trækkes millimeter tyndt på og filt-ses glat. Der er et døgns tørretid mel-lem de to lag. Multipudsen er gen-nemhærdet efter 28 døgn, men er al-lerede maleklar efter få dage. I et ba-deværelse som her skal pudsen males med en vådrumsmaling.

Fordele ved Multipuds

 • Alle ujævnheder og huller fyldes ud med pudsen.
 • Rimelig nemt at pudse en jævn og glat overflade op.

Ulemper ved Multipuds

 • Sej at trække på med stålspartel, og der skal to lag på væggen.
 • Gulvet skal afdækkes grundigt, da pudsen er svær at styre på stålbrættet.

Løse partier glasvæv skal skæres op og fjernes. Skruehuller mv. kan du trygt lade være. De forsvinder under den nye puds. Det er vigtigt at tjekke det gamle glasvæv over det hele, inden du går i gang. Det skal sidde godt fast over det hele.

Giv væggene en grundig rengøring med grundrens, og de er klar til at blive pudset op.

VIGTIGT: Dæk godt af, inden du går i gang. Pudsen er nemlig svær at styre på stålbrættet, så det sviner en del.

Multipuds-pulveret røres op med vand i forholdet 5 kg puds til 1 liter vand. Rør op i mindst 5 minutter med piskeris i boremaskine.

Konsistensen skal være som flødeskum. Så er Multipudsen lettest at arbejde med.

TIPS: Tilføj en ekstra kvart liter vand til 15 kg puds. Det er lidt mere vand, end der anbefales på emballagen, men konsistensen bliver som luftigt flødeskum - perfekt til at arbejde med.

Træk pudsen på væggen nedefra og op. Multipudsen virker sej at trække på væggen. Der skal bruges kræfter for at undgå et for tykt lag puds.

Vær omhyggelig med at fordele pudsen - specielt i hjørner og på kanter. Det går hurtigt med at trække det første tynde lag Multipuds på de mere ensartede flader.

Pensl overfladen med vand, når Multipudsen tørrer og virker fast i overfladen. Penselstrøgene skal være skrå til vandrette af hensyn til det næste lag, som dermed bliver lettere at trække på.

Pudsen skal tørre et døgn, før du kan trække næste lag på. Husk at fjerne den puds, du undervejs har spildt på gulvet, hvis du ikke har dækket gulvet med plast/pap.

VIGTIGT: Multipudsen binder på næsten alt, også dit tøj.

Træk andet lag puds på væggen, når den er tør efter et døgn. Andet lag skal være lidt tykkere end første lag, ca. 1 mm.

Væggene skal filtses, når det andet lag er trukket på. Træk højst puds på et par kvadrat-meter, før du kommer med filtsebræt og vand. Pudsen skal tørre 5-15 min., inden du filtser.

Træk pudsen helt tyndt ud i en kommende samling, så der ikke kommer tydelige overgange. Det store filtsebræt er ideelt til at flytte lidt puds rundt til steder, der mangler eller har lidt for meget.

Vil du have skarpe hjørner, skal du holde filtsebrættet lidt ud over kanten og så føre det ind mod væggen, mens du trykker.

02
Den nemme: en tapetseret væg 11 Trin

Specialtapetet Problemløseren er bygget op på en glasfibermåtte, tilsat syntetiske fibre og indkapslet i en skummasse. Det er et ret tykt tapet, der kræver en stor portion vævlim på den overflade, den skal limes på. Re-sultatet er en glat overflade, lige til at tapetsere eller male.

Før du limer Problemløseren op på en væg, skal du rengøre væggen med grundrens og sikre dig, at underlaget sidder godt fast. Det nye tapet sidder nemlig ikke mere fast end den over-flade, det limes på. Løstsiddende tapet eller glasvæv skal skæres op og limes på igen. Hvis du fjerner løstsiddende glasvæv, vil der nemlig kunne anes ujævnheder i overfladen på den nye væg. Når underlaget er i orden, kan du med fordel rulle et lag forankringsgrunder på væggen, uanset om væggen er stærkt sugende eller ej. Forankringsgrunderen sikrer en overflade, der ikke smitter igennem Problemløseren, ligesom den får væv-limen til at tørre ens op.

Fordele ved Problemløseren

 • Let at sætte op.
 • Nem at skære til langs kanter og hjørner.
 • Hurtig at arbejde med.
 • Dækker mindre huller og ujævnheder.
 • Med to lag maling har du en glat væg.

Ulemper ved Problemløseren

 • Besværligt at rulle et tykt lag lim på væggen.
 • Stiv at arbejde med.
 • Løst glasvæv skal først skæres op og limes fast.
 • Større huller og alle ujævnheder i gammelt glasvæv skal spartles og slibes.
 • Det kræver et lag vævfylder, før du kan male.

Før du går i gang med Problemløseren, skal væggen rengøres grundigt med grundrens for at sikre ordentlig vedhæftning.

Skruehuller skal spartles og slibes efter rengøring med grundrens. Løse felter med glasvæv limes fast. Det er vigtigt, at det eksisterende glasvæv sidder godt fast.

Der skal rulles meget lim på, for at den tørre Problemløseren sidder fast. En liter rækker til 2-3 m². Rul vævlimen tykt og jævnt på med en langhåret malerrulle.

Brug en bred pensel, når du skal smøre lim på langs loft og gulv. Det gælder også rundt om kontakter.

Begynd i et hjørne, når du skal sætte Problemløseren op og har skåret den ud med en skarp hobbykniv. I indadgående hjørner kan Problemløseren med fordel opsættes med overlapning og gennemskæring i hjørnet.

Der skal være et overlæg på 3-5 cm mellem de enkelte baner, der limes på væggen fra kant til kant.

Skær Problemløseren til foroven og forneden med en skarp hobbykniv, evt. efter en bred spartel eller stållineal.

Når du sætter tapetet op med overlæg, skal du skære gennem de to baner med en skarp hobbykniv midt i overlægget. Fjern de to afskårne strimler, og du får en tæt samling mellem banerne.

Tryk Problemløseren fast på væggen med en bred gummirulle, så den sidder godt fast i vævlimen og luftblærer fjernes. Du kan med fordel rulle tapetbanerne over igen, når de har siddet 5-10 min.

Ved kontakter laver du et lodret snit ned over kontakten og et vandret langs over- og underkant, så du kan få kontakten fri.

Pres Problemløseren helt ind langs kontaktens lodrette sider, og skær den til.

03
Den klassiske: en spartlet væg 12 Trin

Hvis glasvævet sidder ordentligt fast, et det lettest at lade det sidde og sandspartle oven på glasvævet. Det er nemlig forholdsvis nemt at fuld-spartle en væg, som du kan få helt glat og jævn med sandspartelmas-sen.

Inden du går i gang, skal løse par-tier og strittende samlinger fjernes. Underlaget skal være helt jævnt, for selv de mindste ujævnheder vil kun-ne ses på en sandspartlet væg - så vær omhyggelig, når du klargør un-derlaget.

Væggene skal vaskes grundigt med grundrens, inden du påfører spartelmassen, der får den grove glasvævstruktur til at forsvinde.

Resultatet er glatte vægge, der en-ten skal tapetseres eller beklædes med filt som bund for maling. Husk, at væggene skal have en gang væv-fylder, inden den får færdigmaling.

Fordele ved spartling og filt

 • Det er nemt at sandspartle væggen.
 • Mindre ujævnheder og huller spartles ud med sandspartelmassen.
 • Glasfilten er nem at sætte op.

Ulemper ved spartling og filt

 • Tidskrævende med tre arbejdsprocesser.
 • Slibearbejdet støver meget.
 • De mindste ujævnheder kan ses, hvis du ikke er omhyggelig.
 • Væggen skal have et lag vævfylder, før du kan male.

Tjek vævet for løse partier og samlinger. Kør håndfladen hen over væggen, og mærk efter, om der er “huller”, mens du kigger grundigt på glasvævet.

Et større parti med glasvæv sidder løst. Det skæres op med en hobbykniv ind til fast glasvæv og fjernes. Brug en spartel til at trække det løse glasvæv af med.

Slib glasvævkanter i overgangen til underlaget. Slib også området, hvor vævet er skrabet af. Væggen skal være plan, for selv de mindste ujævnheder kan ses på en sandspartlet væg. Når underlaget er i orden, skal du rengøre væggen med grundrens.

Større skruehuller fyldes med sandspartel. Det er nemmest at fuldspartle væggen helt jævn, hvis områder uden glasvæv på forhånd er spartlet ud.

Træk sandspartelmassen på med en bred malerspartel. Begynd nedefra, og træk på i en halv meters bredde fra fodpanelet og opefter. Derefter trækker du på lidt længere oppe og “kører” ned i det, der netop er spartlet, så du undgår kanter i spartlingen.

Tryk spartlen hårdt mod glasvævet, så du kun trækker et tyndt, men udfyldende lag på. Det er lettest at trække sandspartlen på ad to omgange, og er det første lag tyndt, kan du efter kort tørretid trække næste tynde lag på.

Slib væggene, når de har tørret et døgn. Du kan med fordel anvende en slibefod, hvor slibeklodsen sidder på et skaft. Kun i hjørner og langs paneler og loft er du nødt til at slibe i hånden. Væggene skal slibes helt glatte. Fej væggene rene for støv.

Spartelmassen grundes med puds- og murgrunder for at give ensartet overflade. Rul grunderen på væggen - stryg med pensel i hjørner og ved kanter.

Filten skæres til i baner med en hobbykniv og sættes op med vævlim. Sæt filten på oppefra og nedefter, og tryk den fast.

Brug en tapetkost, når du skal trykke filten fast i vævlimen. Brug evt. en gummirulle. Skær filten til langs loft og fodpanel.

Filten sættes op i baner med overlæg på 3-5 cm. Skær med hobbykniven midt i overlægget. Fjern den underste filtstrimmel, og samlingen er perfekt.

Smør et lag vævfylder på filten, før du maler med færdigmalingen. Der skal gå et døgns tid, fra du har sat filten op, til du giver vævfylder. Og endnu et døgn, inden du maler.

Materialer

En pudset væg

• Skalflex Multipuds, 3 x 15 kg spande
Pris i alt: Cirka 945 kroner

En tapetseret væg

• Vævklæber, 12 liter
• Forankringsgrunder, 1 liter
• Problemløseren fra Juvita, 35 m
Pris i alt: Cirka 775 kroner

En spartlet væg

• Letspartel, fin – 20 liter
• Puds- og murgrunder, 1 liter
• Vævlim
• Filt
Pris i alt: Cirka 800 kroner

Video

TEKNIK: Fuldspartling

Opgaven kræver flere spartler og en portion tålmådighed

TEKNIK: Opsætning af glasfilt

Med en smart teknik bliver samlingerne usynlige

TEKNIK: Glasfilt - indvendige hjørner

Med en tynd stribe akrylfuge bliver samlingen usynlig

TEKNIK: Glasfilt - udvendige hjørner

Samlingen slibes, så hjørnet står helt skarpt

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...