3 stærke hjælpere, der gør dig til en bedre håndværker

Med tre hjælpeværktøjer bliver nogle af opgaverne i værkstedet lidt lettere, og dit gør det selv-arbejde bliver bedre. Vælg selv, hvad du har behov for.

Intro

Der er opgaver i værkstedet, som ville være lidt nemmere, hvis bare man kunne få et stykke værktøj, der kunne styre fukssvansen, så du kunne save helt lodret og i den vinkel, du har brug for.

Eller en mere præcis og jævnt skærende stiksav, der kunne skære en cirkelrund bordplade ud. Eller en måde at slibe mindre ting af træ, uden at det tager flere timer.

Tre gode tips

Selv om du kan købe dig til rigtig meget, er der ikke gode løsninger i handlen på de tre nævnte udfordringer. Men så er det jo godt, at vi er nogle, der kan bygge selv.

Saveguiden, der styrer fukssvansen i de store stykker tømmer, som kapsaven ikke kan gabe over, bygger du af nogle pladestumper og tre små magneter.

Centerstyret, der styrer den millimeterpræcise håndoverfræser rundt i en cirkel, mens den skærer sig ned i træpladen, består af en træklods og en gevindstang.

Slibebordet er nogle pladestykker, der kan støtte de emner, du vil have en sliberondel til at gøre fine og glatte. Uanset hvilke af de tre, du vælger at bygge, bliver livet i værkstedet lidt nemmere.

Saveguiden

Med den smarte saveguide kan du save præcise snit i tømmer, som din kapsav ikke kan gabe over.

Centerstyret

Med centerstyret bliver din overfræser den perfekte sav, når der skal saves buer eller cirkler.

Slibebordet

Slibebordet kombineret med en sliberondel gør det let at slibe både små og store emner.

Vejledning

Saveguiden giver præcise snit

Når kapsaven ikke kan gabe over opgaven, må du ty til håndsaven. Men det kræver sin tømrer at følge opmærkningen præcist og vinkelret. Med saveguiden kan du blive lige så præcis som kapsaven.

Magneterne på saveguiden sikrer, at fukssvansen holdes lodret og i den rigtige vinkel, indtil saven har godt fat i stolpen.

Sådan gør du

Kapsaven glimrer ved at levere præcise snit i utallige vinkler. Problemet er, at de mindste kapsave ikke kan gabe over store emner som stolper og kraftigt tømmer.

Men savesnittene skal være lodrette og præcist i den ønskede vinkel, og særligt starten på snittet volder ofte problemer for mange af os.

Saveguiden her styrer saven de første centimeter, så du er på rette kurs fra starten.

1

Bor for med et 5 mm bor til tre skruer i de to pladestykker (A og B), der senere skal samles i en vinkel på 90 grader.

TIPS: Her bruger vi 18 mm birkefiner, men du kan anvende de lister eller plader, du har.

2

Pladestykkerne samles i en vinkel med lim og 5 x 50 mm skruer. Stregen viser, hvor du skal save.

3

Pladestykkerne (A og B) saves til med kap/ geringssaven. Så bliver det meget præcist. Her saver vi enden 45 grader, men du kan save i den vinkel, du har brug for.

4

De tre magneter lægges på pladestykket (C). Vi bruger tre små skabsmagneter til indboring. De fordeles på pladestykket som vist her. De skal blot være jævnt fordelt.

5

De tre magneter har en lille krave. Det er vigtigt at magneternes øverste kant ligger i plan med (eller trækkes en anelse tilbage fra) pladens forside. Derfor skal kraven undersænkes.

6

Med et 18 mm bor undersænkes til kraven, inden du borer helt igennem pladen med et 14 mm bor. For at få hullerne helt præcise, må du bruge en borestander til dette.

7

Magneterne slås ned i de borede huller. Bemærk, at vi her har boret for i bunden af pladen (C), så den er klar til at blive skruet fast.

8

Pladerne samles, og så er saveguiden klar til at føre din sav til et perfekt, lodret og præcist 45 grader snit.

9

Saveguiden presses mod stolpens kant, og det er ren magi! Saven ”klæber” til anlægget og står helt lodret. Magneterne holder fast, men ikke mere, end at savbladet nemt kan føres frem og tilbage.

10

Når saven er mere end 10 cm nede, har den sluppet magneterne. Nu styres den kun af savsporet.

Centerstyr til store buer

Et stykke af en træklods og to stykker gevindstang. Mere skal der ikke til for at fremstille et superpræcist og stabilt centerstyr til overfræseren. Så kan du skære store buer eller cirkler ud, fx en rund bordplade.

Selv meget store cirkler klarer du let med centerstyret. Og præcisionen overgår enhver stiksav.

Sådan gør du

Stiksaven er mester til udskæring af rondeller i pladestykker.

Men de fleste centerstyr til stiksaven er kun til småtingsarbejde, og klingen har problemer med at levere præcist lodrette snit.

Nu kan du skære en cirkelrund bordplade i en dyr træsort og med en diameter på en meters penge.

Det superstabile centerstyr kombineret med notjernet sikrer dig et perfekt resultat.

1

Mærk op på styreklodsen. Her er afstanden mellem parallelanslagets styreskinner 8,5 cm. Det mærkes op med lige stor afstand på hver side af styreklodsen. Mærkerne føres over på kanten.

2

Bor to huller i siden af klodsen, der hvor du har mærket op til stængerne. Bor vinkelret hele vejen igennem klodsen med et 8,5 mm bor.

3

Find klodsens centrum ved at opstrege diagonalt fra hjørne til hjørne. Bor et gennemgående hul i centrum med et 5 mm bor. Hullet er det centrum, styret drejer omkring.

4

Skru de to stykker gevindstang fast på begge sider af klodsen med låsemøtrikker. Læg 8 mm spændeskiver mellem klodsen og møtrikkerne.

5

Centerstyret er færdigt. Det viste styr har 50 cm lange styreskinner. Det giver mulighed for at fræse rondeller med diameter fra 24 cm op til 70 cm ved at flytte overfræseren langs skinnerne.

6

Sæt små filtstykker på styreklodsen, hvis der som her er en minimal afstand imellem undersiden af styreklodsen og det emne, der skal fræses i.

7

Sæt et notjern i overfræseren. Til små pladetykkelser kan du bruge fræsejern med lille diameter. Kraftigere træ kræver kraftigere jern, med ekstra længde, så de kan nå igennem træet.

8

Bor et hul i centrum af den plade, du skal skære ud. Hullet skal blot sikre, at skruen til centerstyret får fat, så du kan skære en perfekt cirkel ud af pladen.

9

Centerskruen skal passe stramt i styreklodsens hul. Læg en spændskive under skruens hoved. Spænd kun så stramt, at filtstykkerne glider over emnet.

10

Sæt styreskinnerne i parallelanslagets holdere. Skub overfræseren på plads til den ønskede fræseradius. Spænd fingerskruerne forsvarligt.

11

Indstil fræsedybden. Fræsejernet skal kun netop gennembryde træet. Husk at lægge et stykke plade under det hele, så du ikke fræser ned i arbejdsbordet.

12

Fræs i flere tempi, med maks. et par millimeters dybde per arbejdsgang, indtil du bryder igennem pladen.

Slib kanterne helt præcist

En sliberondel, der er spændt op i boremaskinen, er genial, hvis du skal slibe kurvede kanter. Men den er vanskelig at styre håndholdt. Hvis du fremstiller dette smarte slibebord, får du styr på slibearbejdet.

Arbejdsbordet kan bygges af de plade rester, du har. Her bruger vi 18 mm krydsfinér, men du kan bruge andre dimensioner.

Sådan gør du

Sliberondeller er geniale, når du skal slibe en runding på et stykke træ. Men kanten bliver kun plan og vinkelret, hvis du har et lille bord, du kan lægge det træ, du skal slibe, på.

Her bygger vi et lille arbejdsbord, der er specielt indrettet til slibearbejde med rondeller. De findes i mange størrelser, så arbejdsbordet bygges med flere indskudsplader (E), som lægges ned i en fals i arbejdsbordet.

1

Mål sliberondellens diameter. Denne model har en diameter på 13 cm, så hullet i bordpladen skæres med en diameter på 15 cm for at sikre luft omkring den.

2

Mål afstanden fra standernes søjle til borepatronens centrum. Mål derefter borestanderens grundplade - den skal der senere være plads til mellem slibebordets ben.

3

Tegn et firkantet hul i den øverste plade (A). Hullet skal her være 20 x 20 cm. Bor et 10 mm hul i hvert hjørne og sav det firkantede hul ud med en stiksav. Skær så præcist, som du kan, og slib derefter kanterne.

4

Streg diagonalen op på de to indskudsplader (E). Her skal pladerne være 19,5 x 19,5 cm. Med passer streges op til de to størrelser rodeller (her 5 og 15 cm).

5

Sav det runde hul ud i begge indskudsplader. Senere kan du bruge det færdige slibebord til at slibe kanten helt ren.

TIPS: Huller til små rondeller er nemmere at save med hulsav.

6

Sav pladestykket (B) ud på samme måde. Det er mindre end pladestykket (A) - 30 x 35 cm, og det firkantede hul er trukket 4 cm ind fra bagkanten.

7

De to pladestykker er limet og skruet sammen. Husk at tjekke, at de firkantede huller er centreret i forhold til hinanden, så falsen er lige stor på alle fire sider.

8

Vend pladestykkerne (A og B). Nu kan du se, at der er dannet en fals, som indskuds pladerne (E) skal lægges ned i, når du skal slibe.

9

Bensættene limes og skrues sammen, så de smalle fødder (D) er vinkelret på benene (C). I bunden flugter ben og fødder.

10

Bensættene limes og skrues fast til pladestykket (B). Her vender de små fødder indad, men hvis grundpladen på din borestander er stor, kan du roligt vende dem udad.

11

Arbejdsbordet kan nu spændes fast på din arbejdsbænk. Bordet skal stå centreret i forhold til boresøjlen - og dermed borepatronen.

12

Rondellen sættes fast i borepatronen. Den sænkes ned, så den nederste del af slibebåndet er lige under overkanten på din fine nye bordplade. Og så kan du slibe buer og rundinger.

Materialer

Saveguiden

18 mm birkekrydsfinér
• 1 plade (A), 5 x 15 cm
• 1 plade (B), 8 x 25 cm
• 1 plade (C), 10 x 15 cm

Desuden:
• 3 magnetlåse til indboring, med diameter på 13,6 mm
• 5 skruer, 5 x 50 mm
• Lim

Specialværktøj

• Borestander

Tidsforbrug

Du burde kunne lave guiden på ganske få timer.

Pris

Magnetlåsene koster cirka 20 kroner for tre.

Sværhedsgrad

En nem og overkommelig opgave, der blot kræver, at du har en præcis kapsav.

Centerstyr

18 mm krydsfiner
• 1 styreklods, 7 x 12 cm

8 mm gevindstang
• 1 meter – deles i 2 x 50 cm

Desuden:
• 4 selvlåsende møtrikker, 8 mm
• 4 spændeskiver, 8 mm
• 4 filtstykker
• 1 skrue, 6 mm , tilpasset i længden

Tidsforbrug

Med lidt præcision er det ikke svært at bygge centerstyret.

Pris

1 times tid.

Sværhedsgrad

Under 50 kroner.

Slib kanterne

18 mm krydsfiner
• 1 plade (A), 35 x 50 cm
• 1 plade (B), 30 x 35 cm
• 2 ben (C),12 x 30 cm
• 2 fødder (D), 4 x 30 cm
• 2 indskudsplader (E), 19,5 x 19,5 cm

Desuden:
• Lim
• 3,5 x 30 mm skruer
• 3,5 x 40 mm skruer

Tidsforbrug

Det lille arbejdsbord er så nemt og hurtigt at bygge, at alle kan være med.

Pris

Et par timer.

Sværhedsgrad

Under 100 kroner.

Tegning

Saveguiden

Tre små plader og tre magneter. Mere skal der ikke til for at bygge en saveguide.

Saveguiden

Centerstyr

Centerstyret består af en styreklods og to stykker gevindstang. Jo længere stænger, jo større buer.

Centerstyr

Slib kanterne

De nederste plader danner bordet, mens de to plader (E) kan skiftes ind alt efter sliberondellens størrelse.

Slib kanterne

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Værktøj